Kế hoạch là gì? 5 bước xây dựng kế hoạch hiệu quả

Kế hoạch giúp cá nhân, tổ chức ứng phó với những yếu tố.bất định và những thay đổi của môi trường bên ngoài và bên trong. Nếu không có kế hoạch thì hành động của con người rất dễ đi đến chỗ vô mục đích và phó thác cho may rùi. Do đó, việc xây dựng một bản kế hoạch hiệu quả là vô cùng quan trọng. Nhằm giúp bạn đọc hiểu được bản chất và nắm rõ các bước xây dựng kế hoạch tốt. Vinacontrol CE sẽ cung cấp các nội dung sau.

 

1. Kế hoạch là gì?

Kế hoạch là một tập hợp các hướng dẫn và hoạch định chi tiết về cách để đạt được mục tiêu cụ thể hoặc thực hiện một công việc nào đó. Nó bao gồm việc:

 • Xác định mục tiêu
 • Phân tích tình hình hiện tại
 • Xác định các bước cần thiết
 • Lập lịch và phân chia công việc
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn và các chỉ số đánh giá tiến độ

Kế hoạch có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực và mục đích khác nhau. Từ kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp, kế hoạch dự án cho một dự án xây dựng, kế hoạch học tập cho việc học tập cá nhân, đến kế hoạch du lịch cho một chuyến đi.

Một kế hoạch tốt cần phải cụ thể, khả thi, có thời gian và nguồn lực được định rõ, và phải đi kèm với các bước kiểm soát và đánh giá tiến độ để đảm bảo rằng kế hoạch được thực hiện đúng hẹn và đạt được kết quả mong muốn. Kế hoạch cũng có thể được sửa đổi và điều chỉnh khi có yếu tố bất ngờ hoặc thay đổi trên thực tiễn.

Kế hoạch có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực và mục đích khác nhau

Kế hoạch có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực và mục đích khác nhau

✍ Xem thêm: Lãnh đạo là gì? Phân biệt lãnh đạo với quản lý 

2. Những lợi ích khi xây dựng kế hoạch tốt

Xây dựng một kế hoạch tốt mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

 • Có một định hướng rõ ràng. Một kế hoạch tốt giúp xác định mục tiêu và hướng dẫn cụ thể về cách đạt được mục tiêu đó. Qua đó, tạo ra một khung việc rõ ràng và giúp định hình chiến lược và hành động hiệu quả.
 • Tăng hiệu suất và năng suất lao động. Bằng cách phân chia công việc thành các bước cụ thể, kế hoạch giúp tập trung vào từng nhiệm vụ và ưu tiên công việc quan trọng. Điều này giúp tăng cường hiệu quả làm việc và giảm thiểu lãng phí thời gian và nguồn lực.
 • Quản lý thời gian, nguồn lực và ngân sách hiệu quả. Kế hoạch giúp phân chia thời gian và nguồn lực một cách hợp lý, tránh quá tải hoặc lãng phí nguồn lực.
 • Cung cấp một khung làm việc linh hoạt cho việc đối phó với những thay đổi và tình huống bất ngờ. Bằng cách xác định mục tiêu và các bước cụ thể, kế hoạch giúp các bên thích nghi và có sự điều chỉnh tốt khi có yếu tố bất ngờ hoặc thay đổi xảy ra.
 • Tạo ra một cơ sở chung cho giao tiếp và hợp tác trong nhóm làm việc. Kế hoạch giúp các thành viên trong nhóm hiểu rõ các mục tiêu, vai trò và trách nhiệm của mình. Từ đó tạo điều kiện cho sự phối hợp và làm việc hiệu quả.
 • Đánh giá tiến độ và đạt được thành công. Kế hoạch cung cấp các chỉ số đánh giá cho phép các bên theo dõi tiến trình, xác định các vấn đề và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Điều này giúp đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng hẹn và đạt được kết quả mong muốn.

 

Xây dựng một kế hoạch tốt mang lại nhiều lợi ích quan trọng

Xây dựng một kế hoạch tốt mang lại nhiều lợi ích quan trọng

✍ Xem thêm: Đánh giá nội bộ là gì? Quy trình 06 bước đánh giá theo tiêu chuẩn ISO

3. Quy trình xây dựng kế hoạch hiệu quả

Bước 1: Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc

Đầu tiên cần phải xác định rõ mục tiêu và yêu cầu công việc. Cụ thể là xác định được thời gian thực hiện, các kết quả cần thu được và chỉ ra các điểm kết thúc cần làm. Mục tiêu nên được đặt cụ thể, đo lường được và có thể đạt được.

Ngoài ra, cũng cần đánh giá tình hình hiện tại để hiểu rõ các yếu tố, tài nguyên và rủi ro có liên quan đến mục tiêu của bạn. Điều này bao gồm phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) để xác định các yếu tố nội và ngoại vi ảnh hưởng đến kế hoạch.

Bước 2: Xác định nội dung công việc

Xác định nội dung của công việc chính là các bước thực hiện công việc thông qua việc xác định 3W (Ai? Ở đâu? Khi nào?):

 • Địa điểm: Nơi thực hiện kế hoạch, nơi bố trí nguồn lực của kế hoạch.
 • Thời gian thực hiện: Thời gian bắt đầu và kết thúc, quá trình điều chỉnh. Bên cạnh đó, bạn cần phải xác định mức độ quan trọng và khẩn cấp cho từng giai đoạn.
 • Đối tượng thực hiện kế hoạch: Bao gồm người thực hiện kế hoạch, người hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, báo cáo và người chịu trách nhiệm cho kế hoạch.

Bước 3: Xác định phương thức, cách tiến hành

Xác định phương thức, cách thức tiến hành là công việc tạo ra các tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện các công việc và hoạt động cần thiết. Bao gồm thông tin về các bước, tiêu chuẩn chất lượng và các hướng dẫn cần thiết để các thành viên thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả.

Bước 4: Xác định việc thực hiện, phân bổ nguồn lực

Các yếu tố cần được xác định các phương pháp giám sát và kiểm tra các nguồn lực là:

 • Nguồn nhân lực.
 • Tài lực (Tiền bạc).
 • Vật lực như nguyên liệu, hệ thống cung cấp, máy móc, công nghệ.

Cuối cùng là phương pháp làm việc (những nguyên tắc, quy cách tiến hành).

Bước 5: Kiểm soát và đánh giá tiến độ

Theo dõi và kiểm soát tiến độ của kế hoạch. Xác định các chỉ số tiến độ, đặt các mốc kiểm tra và đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng kế hoạch được thực hiện đúng hẹn và điều chỉnh khi cần thiết.

Nếu phải thay đổi và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Người lập kế hoạch nên xem xét các yếu tố bất ngờ, phản hồi từ người thực hiện và các yếu tố môi trường để cải thiện kế hoạch và đạt được kết quả tốt hơn.

Quy trình này có thể được điều chỉnh và sửa đổi theo yêu cầu cụ thể của từng dự án hoặc mục tiêu. Quan trọng nhất là đảm bảo rằng kế hoạch được thiết lập một cách rõ ràng, linh hoạt và điều chỉnh khi cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.

Đầu tiên khi xây dựng kế hoạch cần phải xác định rõ mục tiêu và yêu cầu công việc

Đầu tiên khi xây dựng kế hoạch cần phải xác định rõ mục tiêu và yêu cầu công việc

✍ Xem thêm: Công cụ quản lý chất lượng | Hướng dẫn sử dụng 

4. Lập kế hoạch trong áp dụng duy trì và cải tiến ISO

Lập kế hoạch trong việc áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO (quy trình cải tiến PDCA) có thể được thực hiện theo các bước sau:

Các bước

Hướng dẫn thực hiện

1. Xác định phạm vi

Đầu tiên, xác định phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO trong tổ chức của bạn. Xác định các quy trình và hoạt động cần được tuân thủ theo tiêu chuẩn.

2. Xác định yêu cầu

Nghiên cứu và hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO đối với hệ thống quản lý chất lượng. Điều này bao gồm việc tìm hiểu các yêu cầu cơ bản và yêu cầu cụ thể áp dụng cho lĩnh vực hoạt động của tổ chức bạn.

3. Đánh giá tình hình hiện tại

Tiến hành đánh giá tình hình hiện tại của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức. Xem xét các quy trình, thực hiện một đánh giá SWOT để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.

4. Thiết lập mục tiêu

Xác định các mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được trong việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Mục tiêu nên được thông qua và có thể đo lường được.

5. Lập kế hoạch

Xây dựng kế hoạch chi tiết về cách thực hiện các hoạt động duy trì và cải tiến. Bao gồm các bước cụ thể, phân chia công việc, lịch trình, nguồn lực cần thiết và các chỉ số đánh giá tiến độ.

6. Thực hiện kế hoạch

Thực hiện kế hoạch bằng cách triển khai các hoạt động duy trì và cải tiến. Đảm bảo rằng các quy trình và hoạt động tuân thủ tiêu chuẩn ISO và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

7. Theo dõi và đánh giá

Theo dõi tiến trình và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Đặt các mốc kiểm tra và định kỳ để đánh giá tiến độ, xác định các vấn đề và cải thiện.

8. Đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài

Thực hiện các đánh giá nội bộ và/hoặc đánh giá bên ngoài để xác định mức độ tuân thủ tiêu chuẩn ISO và đề xuất các cải tiến.

9. Điều chỉnh và cải tiến

Dựa trên kết quả đánh giá và phản hồi, điều chỉnh kế hoạch và thực hiện các cải tiến cần thiết. Điều này đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng tiếp tục được cải thiện theo thời gian.

10. Ghi nhận và báo cáo

Ghi nhận và báo cáo kết quả, tiến độ và các cải tiến của hệ thống quản lý chất lượng. Điều này giúp theo dõi tiến trình và cung cấp thông tin quan trọng cho các bên liên quan.

 

Vinacontrol CE tư vấn kế hoạch duy trì cải tiến và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Vinacontrol CE tư vấn kế hoạch duy trì cải tiến và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 

✍ Xem thêm: Chứng nhận ISO 9001 | Tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng 

Quy trình này giúp đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức được duy trì và cải tiến theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO. Đồng thời cung cấp một khung làm việc để theo dõi và đánh giá hiệu quả của hệ thống và đưa ra các cải tiến liên tục. Mọi yêu cầu về dịch vụ của Vinacontrol CE, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ tốt nhất!

Tin khác

Tiêu chuẩn ISO 19011 về hệ thống quản lý đánh giá | Tài liệu mới nhất

ISO 19011 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý đánh giá (Auditing...

Lãnh đạo là gì? Phân biệt lãnh đạo với quản lý

Lãnh đạo là quá trình hoặc khả năng của một người hay một nhóm người để hướng...

Kiểm kê khí nhà kính là gì? 9 bước quy trình kiểm kê

Kiểm kê khí nhà kính (KNK) là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các...

Giấy phép môi trường là gì? Thủ tục cấp giấy chi tiết

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp...

Thủ tục nhập khẩu thép vào Việt Nam | 4 Thông tin cần lưu ý

Mặt hàng thép mới không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Do đó, doanh...

Thủ tục nhập khẩu thanh nhôm định hình | 5 Nội dung cần chú ý

Theo quy định Pháp luật hiện hành thì thanh nhôm định hình không thuộc danh...

Thủ tục nhập khẩu kính xây dựng | Hỗ trợ kiểm tra chất lượng

Kính xây dựng được nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau vào Việt Nam như...

Thủ tục nhập khẩu sơn các loại | Quy trình mới nhất

Nhận thấy sự vướng mắc đối với thủ tục nhập khẩu sơn tại nhiều doanh nghiệp,...

Thủ tục nhập khẩu gạch ốp lát | Cập nhật mới nhất

Về thủ tục nhập khẩu gạch ốp lát cũng tương tư như đối với các mặt hàng...

Xuất khẩu tại chỗ là gì? Tìm hiểu hồ sơ thủ tục chi tiết

Xuất khẩu tại chỗ là trường hợp hàng hóa được sản xuất phục vụ xuất khẩu cho...