Kiểm định chống sét

Kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định an toàn hệ thống chống sét là quy định bắt buộc đối với các...

Kiểm định các thiết bị điện

Kiểm định thiết bị điện

Kiểm định an toàn thiết bị điện là quy định bắt buộc đối với các tổ...

Kiểm định/Hiệu chuẩn thiết bị y tế

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế

Thiết bị y tế là hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con...

Kiểm định/Hiệu chuẩn đo lường

Kiểm định áp kế lò xo và đồng hồ đo khí dân dụng

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng thiết bị đo lường...

Kiểm định theo yêu cầu

Kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bao gồm máy móc, thiết bị.

Giám định

Đánh giá sự phù hợp của máy móc, thiết bị được kiểm tra so với chứng từ nhập...