Quan trắc môi trường

Thử nghiệm NDT

NDT bằng siêu âm

NDT bằng siêu âm

Kiểm tra bằng siêu âm là phương pháp sử dụng chùm sóng âm siêu âm đập vào...

NDT bằng chất thấm lỏng

NDT bằng chất thấm lỏng

Phương pháp thử nghiệm, kiểm tra thẩm thấu chất lỏng chỉ có thể áp dụng kiểm...

NDT chụp ảnh phóng xạ

NDT chụp ảnh phóng xạ

Nguyên lý của phương pháp chụp ảnh phóng xạ là dùng tia phóng xạ Gamma hoặc...

NDT bằng dòng điện xoáy

NDT bằng dòng điện xoáy

Phương pháp thử nghiệm không phá hủy bằng kiểm tra dòng điện xoáy ( Eddy...

NDT bằng hạt từ

NDT bằng hạt từ

Phương pháp thử nghiệm không phá hủy kiểm tra bằng hạt từ là phương pháp có...

Thử nghiệm khác

Thử nghiệm theo yêu cầu

Thử nghiệm theo yêu cầu

Thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của...

Thử nghiệm hóa chất

Thử nghiệm hóa chất

Thử nghiệm hóa chất là quá trình nhận diện, mô tả đặc điểm và xác định thành...