ISO 45001 - Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – các yêu cầu cùng hướng dẫn áp dụng, cung cấp một bộ quy trình để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. ISO 45001 được thiết lập để áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới, bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất doanh nghiệp nhằm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.

 

1. Chứng nhận ISO 45001:2018

Hàng năm trên toàn cầu có hàng triệu người lao động bị thương hoặc thiệt mạng do tại nạn và bệnh tật liên quan đến công việc. Các tổ chức trên thế giới nhận thức được nhu cầu phải cung cấp an toàn sức khỏe nghề nghiệp làm việc an toàn và lành mạnh, giảm khả năng xảy ra tai nạn, đồng thời thể hiện rằng họ đang quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

 

✍Xem thêm: Tiêu chuẩn ISO 45001 PDF | Tải bản miễn phí

1.1 Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 45001 là 1 tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). Giúp tổ chức cải thiện hiệu suất OH&S của mình trong việc ngăn ngừa thương tích và tổn hại sức khỏe. ISO 45001 được dự định áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại và tính chất của nó.

 

Vinacontrol CE cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018 cho Công ty TNHH UTI VINA

Vinacontrol CE cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018 cho Công ty TNHH UTI VINA

1.2 ISO 45001 có thay thế cho OHSAS 18001?

ISO 45001:2018 là bộ tiêu chuẩn được ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018, và là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, thay thế cho OHSAS 18001.

Tiêu chuẩn mới này sẽ theo cách tiếp cận của các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001 và nhấn mạnh về sự cam kết quản lý, sư tham gia của nhân viên và kiểm soát rủi ro nghề nghiệp.

Theo đó, các tổ chức hiện được chứng nhận theo OHSAS 18001 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021 sẽ được chuyển sang ISO 45001.

✍ Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển đổi OHSAS 18001 sang ISO 45001 thành công 

1.3 Chứng nhận ISO 45001 hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Chứng nhận ISO 45001 là quá trình đánh giá chứng nhận việc áp dụng, vận hành tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vào trong hệ thống tổ chức, doanh nghiệp. Và Giấy chứng chỉ ISO 45001 là bằng chứng cụ thể chứng minh doanh nghiệp đó đã áp dụng thành công hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001.

Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – các yêu cầu cùng hướng dẫn áp dụng, cung cấp một bộ quy trình để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. ISO 45001 được thiết lập để áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới, bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất doanh nghiệp nhằm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.

Cách tiếp cận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp được áp dụng trong ISO 45001 được xây dựng theo mô hình PDCA: Hoạch định (Plan) – Thực hiện (Do) – Kiểm tra (Check) – Hành động (Act).

Mô hình này là một quá trình lặp đi lặp lại để đạt được cải tiến thường xuyên:

 • Hoạch định: xác định và đánh giá rủi ro hoặc cơ hội của an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Thiết lập các mục tiêu và quá trình phù hợp với chính sách của tổ chức;
 • Thực hiện: tiến hành các quá trình theo hoạch định;
 • Kiểm tra: theo dõi và đo lường các hoạt động trong quá trình thực hiện dựa trên sự đối chiếu với chính sách và mục tiêu. Báo cáo kết quả thực hiện;
 • Hành động: có hành động cải tiến thường xuyên kết quả hệ thống để đạt được kết quả tốt nhất.

 

1.4 Mục đích của hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp?

Mục đích của hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp là đưa ra khuôn khổ quản lý rủi ro. Các kết quả của hệ thống nhằm đưa ra biện pháp ngăn ngừa thương tích và sức khỏe yếu kém trong công việc cho người lao động, cung cấp cho họ nơi làm việc an toàn, lành mạnh.

Ngoài ra, áp dụng ISO 45001 có thể hỗ trợ tổ chức hoàn thành các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác về an toàn và sức khỏe người lao động.

Hình ảnh minh họa: Chứng nhận ISO 45001:2018

Hình ảnh minh họa: Chứng nhận ISO 45001:2018

2. Lợi ích khi đạt yêu cầu chứng nhận ISO 45001?

ISO 45001 gắn kết hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cải tiến thường xuyên vào trung tâm của tổ chức. Chứng nhận ISO 45001 là cơ hội cho các tổ chức gắn kết định hướng chiến lược, đồng thời tập trung nhiều hơn vào cải thiện kết quả hoạt động sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và văn hóa.

Với chứng nhận ISO 45001 doanh nghiệp có thể:

 • Đảm bảo quản lý an toàn và sức khỏe phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức;
 • Cải tiến việc tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý;
 • Tăng cường sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo;
 • Cải tiến kết quả hoạt động sức khỏe và an toàn.

► Từ đó có thể:

 • Giảm chấn thương bệnh tật và tử vong liên quan đến công việc;
 • Loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Chứng tỏ trách nhiệm của doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng;
 • Bảo vệ danh tiếng thương hiệu;
 • Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên.

► Đem lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp như:

 • Đảm bảo hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, cung ứng xuất phát từ cách thức làm việc dựa trên những nguyên tắc đạo đức;
 • Cải thiện điều kiện làm việc một cách toàn diện;
 • Cung cấp một bộ tiêu chuẩn mang tính toàn cầu áp dụng cho mọi quốc gia và mọi ngành nghề kinh doanh;
 • Hoạt động tương quan với các tổ chức quốc tế về sức khỏe an toàn lao động và quyền con người;
 •  Mang đến sự động viên hữu ích cho người lao động thông qua cách tiếp cận “đôi bên cùng có lợi”.

 

Vinacontrool CE cấp Giấy chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp

Vinacontrol CE cấp Giấy chứng nhận ISO 45001 cho xi măng Vicem Hải Phòng

 

3. Quy trình cấp chứng chỉ ISO 45001 mà bạn cần biết

   Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 45001 tại Tổ chức chứng nhận (như Vinacontrol CE);

   Bước 2: Đánh giá đầu vào hồ sơ ISO 45001, việc đánh giá hồ sơ đầu vào được thực hiện tại văn phòng Vinacontrol CE;

   Bước 3: Đánh giá hiện trường: Vinacontrol CE tiến hành đánh giá việc áp dụng ISO 45001 tại văn phòng, nhà máy, công trường tại doanh nghiệp;

   Bước 4: Khắc phục điểm không phù hợp (nếu có): Trong quá trình đánh giá hiện trường nếu phát hiện điểm không phù hợp sẽ tiến hành khắc phục dưới sự tư vấn từ chuyên gia của Vinacontrol CE;

   Bước 5: Cấp chứng nhận ISO 45001: Nếu đạt các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 45001, doanh nghiệp sẽ được Vinacontrol CE cấp giấy chứng nhận ISO 45001;

   Bước 6: Đánh giá giám sát hàng năm. Trong thời hạn 3 năm của chứng chỉ ISO 45001, sẽ có 2 cuộc đánh giá giám sát ở năm thứ 2 và năm thứ 3.

Năng lực chứng nhận ISO 45001 tại Vinacontrol CE 

Năng lực chứng nhận ISO 45001 tại Vinacontrol CE 

✍ Xem thêm:  5 tiêu chí lựa chọn tổ chức chứng nhận cấp giấy ISO 45001

4. Tổ chức chứng nhận ISO 45001 hàng đầu tại Việt Nam

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) - Tổ chức chứng nhận hàng đầu Việt Nam được các Bộ, Ban, Ngành cấp phép chỉ định thực hiện đánh giá chứng chỉ ISO 45001:2018. Vậy đâu là lý do để lựa chọn Vinacontrrol CE

 • Hệ thống chứng nhận của Vinacontrol CE được công nhận bởi tổ chức công nhận quốc gia và được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới. Từ đó giúp doanh nghiệp sử dụng chứng chỉ cho mục đích quảng bá và ký kết hợp đồng ở cả thị trường trong nước và quốc tế;
 • Hệ thống chi nhánh trên toàn quốc đảm bảo các yêu cầu của doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi;
 • Vinacontrol CE bảo đảm thời gian thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận nhanh gọn trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của ISO/IEC;
 • Quý khách hàng sẽ được hưởng một mức chi phí hợp lý khi làm việc với Vinacontrol CE cùng sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, khách quan và giàu kinh nghiệm.

 

5. Những khách hàng đã được Vinacontrol CE cấp chứng nhận ISO 45001:2018

5.1 Công ty cổ phần Huyndai Aluminum Vina

Vinacontrol CE cấp chứng nhận ISO 45001:2018 cho Công ty cổ phần Huyndai Aluminum Vina

Vinacontrol CE cấp chứng nhận ISO 45001:2018 cho Công ty cổ phần Huyndai Aluminum Vina

5.2 Công ty cổ phần Lilama 18.1

Vinacontrol CE cấp chứng nhận ISO 45001 cho Công ty cổ phần Lilama 18.1

Vinacontrol CE cấp chứng nhận ISO 45001 cho Công ty cổ phần Lilama 18.1

5.3 Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục T.P.N

Vinacontrol CE cấp chứng nhận ISO 45001 cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục T.P.N

Vinacontrol CE cấp chứng nhận ISO 45001 cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục T.P.N

Hãy liên hệ với Vinacontrol CE để được hỗ trợ dịch vụ Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 45001:2018  tốt nhất:

 • Thông tin liên hệ: Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol
 • Trụ sở Hà Nội: số 41 Nguyễn Thượng Hiền - phường Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
 • Chi nhánh Đà Nẵng: 66 Lô A6-A8 đường 30 tháng 4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
 • Chi nhánh Hồ Chí Minh: 225 Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800.6083 ;Email: vnce@vnce.vn

Tin tức liên quan

28/03/2023

HSE là gì? Tầm quan trọng của HSE tại doanh nghiệp

HSE là viết tắt của Health – Safety – Environment có nghĩa là Sức khỏe –...

05/11/2021

An toàn lao động là gì? 4 Nội dung cần biết về Luật An toàn

An toàn lao động là các giải pháp phòng chống tác động của các yếu tố nguy...

22/07/2021

Hướng dẫn tích hợp ISO 9001 - ISO 14001- ISO 45001

Hệ thống tích hợp ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 là một hệ thống quản lý đặc...

20/10/2020

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là gì? 3 điều quan trọng cần biết

Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp...

19/10/2020

Chứng nhận ISO 45001 thay thế hoàn toàn OHSAS 18001

Chứng nhận ISO 45001 thay thế hoàn toàn cho chứng nhận OHSAS...

01/07/2020

Chứng nhận ISO 9001 và ISO 45001 cho Công ty CP Lilama 18.1

Vinacontrol CE là tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001,...