Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) - Vinacontrol CE

Với một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp đạt các yêu cầu tại ISO 45001:2018, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo luật định. Vậy cần hiểu hệ thống quản lý an toàn sức khỏe như thế nào? và áp dụng nó ra sao để doanh nghiệp nhận được nhiều lợi ích nhất?. Hy vọng những thông tin liên quan dưới đây sẽ giải đáp và cung cấp góc nhìn chi tiết nhất cho Quý doanh nghiệp.

 

1. OHSMS là gì?

OHSMS là từ viết tắt của Occupational Health and Safety Management System dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Hệ thống này được xây dựng dựa trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 45001.

OHSMS cung cấp cho tổ chức một khuôn khổ cho phép họ có khả năng xác định và kiểm soát một cách nhất quán các rủi ro về sức khỏe an toàn, giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố, giúp đạt được sự tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn về sức khỏe an toàn liên quan và liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động. Khi đó, doanh nghiệp sẽ thiết lập được một môi trường làm việc an toàn hơn để bảo vệ người lao động tại nơi làm việc bằng cách loại bỏ hoặc quản lý tốt hơn các mối nguy về an toàn sức khỏe.

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) được xây dựng theo ISO 45001:2018

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) được xây dựng theo ISO 45001:2018

✍  Xem thêm: ISO 45001:2018 là gì? Nội dung tiêu chuẩn chi tiết 

 

2. Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Các mục tiêu của một OHSMS bao gồm:

 • Tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn
 • Giảm thương tật và các chi phí liên quan đến thương tật - bằng cách xử lý trước thương tích, người sử dụng lao động tiết kiệm tiền cho chi phí y tế, tiền lương của nhân viên bị thương, yêu cầu bảo hiểm vượt mức, lao động thay thế và tăng phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động
 • Cung cấp các hệ thống có thể đo lường có thể xác minh hiệu suất OHS
 • Chứng minh rằng tổ chức đang đáp ứng các yêu cầu pháp lý
 • Tạo dựng tính lâu dài cho hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp
 • Gia tăng trách nhiệm của doanh nghiệp và xã hội

 

3. Tại sao cần phải áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO?

Khoản 2 Điều 7 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc. Theo đó, để đáp ứng các nhu cầu tuân thủ pháp luật cũng như đạt các mục tiêu kinh tế, doanh nghiệp cần áp dụng hệ thống OH&S một cách phù hợp, khoa học theo ISO 45001.

Bên cạnh việc tuân thủ các quy định thì hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cũng đem lại các lợi ích cụ thể sau:

 • Đảm bảo sức khỏe của người lao động và năng suất, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
 • Giảm thiểu các sự cố, tai nạn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Giảm các chi phí liên quan đến các sự cố tai nạn, phí bảo hiểm, xử phạt hành chính,...;
 • Gia tăng uy tín, hình ảnh doanh nghiệp  đối với các đối tượng là ứng viên,  nhân viên, khách hàng, đối tác;
 • Cải thiện hiệu suất sức khỏe và an toàn, quan hệ và tinh thần của nhân viên;
 • Gia tăng lợi nhuận và các cơ hội đầu tư hiếm có.

 

Áp dụng OH&S để đảm bảo an toàn lao động và hiệu suất hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

Áp dụng OH&S để đảm bảo an toàn lao động và hiệu suất hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

4. Các thành phần của một OHSMS hiệu quả.

Một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cần đảm bảo các yếu tố sau để đạt được hiệu quả cao nhất:

►Lãnh đạo quản lý và cam kết

Sự lãnh đạo và cam kết của quản lý cấp cao cung cấp tầm nhìn, thiết lập chính sách, đặt mục tiêu và cung cấp các nguồn lực để lãnh đạo và hỗ trợ việc thực hiện các chương trình và hệ thống quản lý OH&S 

►Quy trình làm việc an toàn và hướng dẫn bằng văn bản

Các thủ tục và thực hành làm việc an toàn đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức đều biết trách nhiệm của mình và có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. Cần có các quy trình làm việc an toàn ở cấp độ tổ chức, chẳng hạn như cách thực hiện đánh giá rủi ro, cũng như ở cấp độ công nhân, chẳng hạn như cách khóa đúng cách.

►Huấn luyện và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn

Mọi người tại nơi làm việc - từ quản lý cấp cao đến nhân viên tuyến đầu - cần hiểu trách nhiệm của họ khi thực hiện và duy trì một nơi làm việc lành mạnh và an toàn. Quản lý cấp cao cần hiểu vai trò của họ trong việc thiết lập các chính sách và liên tục thúc đẩy hệ thống và chương trình quản lý OH&S. Người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng người lao động được đào tạo, có trình độ và năng lực để thực hiện nhiệm vụ của họ. Người giám sát phải cung cấp đầy đủ hướng dẫn và giám sát cho người lao động để họ có thể thực hiện công việc một cách an toàn. Và người lao động cần phải làm việc một cách an toàn, theo cách họ đã được đào tạo.

►Xác định các mối nguy và quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro tại nơi làm việc bao gồm xác định các mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro mà những mối nguy hiểm đó hiện diện và kiểm soát các rủi ro để ngăn chặn người lao động bị thương.

►Kiểm tra cơ sở, thiết bị, nơi làm việc 

Kiểm tra nơi làm việc có thể giúp xác định một cách liên tục các mối nguy hiểm và ngăn chặn các điều kiện làm việc không an toàn phát triển.

►Điều tra sự cố

Tiến hành điều tra sự cố giúp xác định các nguyên nhân ngay lập tức và gốc rễ của các điều kiện không an toàn. Nó cũng xác định các cách để ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Quy định An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp có các yêu cầu cụ thể đối với tài liệu điều tra sự cố và báo cáo mà người sử dụng lao động phải đáp ứng.

►Quản trị chương trình

Thường xuyên đánh giá xem tổ chức đang hoạt động tốt như thế nào khi đáp ứng các mục tiêu về sức khỏe và an toàn là điều cần thiết để cải thiện hệ thống quản lý OH&S. Duy trì hồ sơ chính xác về các hoạt động của hệ thống quản lý OHSMS sẽ cung cấp thông tin hữu ích để giúp tổ chức liên tục cải tiến.

►Ủy ban về sức khỏe và an toàn & đại diện

Các ủy ban về sức khỏe và an toàn và các đại diện về sức khỏe và an toàn hỗ trợ tổ chức bằng cách tập hợp người sử dụng lao động và người lao động để cùng xác định và giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc của bạn. Họ cũng tham gia vào việc phát triển và thực hiện hệ thống quản lý OH&S tại tổ chức.

►Các chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Các chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là một phần thiết yếu của hệ thống quản lý OH&S của bạn.

►Kiểm toán hệ thống

Đánh giá viên xem xét các khía cạnh chính của hệ thống quản lý OH&S để đảm bảo rằng chất lượng và hiệu quả của hệ thống này đáp ứng mong đợi của các tiêu chuẩn và hướng dẫn của chương trình ISO. Điều này giúp duy trì uy tín và giá trị của các chứng chỉ ISO.

Huấn luyện an toàn lao động là cần thiết trong công tác quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại mọi tổ chức

Huấn luyện an toàn lao động là cần thiết trong công tác quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại mọi tổ chức

5. Điều kiện để chứng nhận ISO 45001:2018

Để thực sự có được một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích nhất, doanh nghiệp cần thực hiện chứng nhận ISO 45001:2018 cho hệ thống này. Trước tiên doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện dưới đây.

 • Doanh nghiệp tìm hiểu, xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 
 • Đăng ký và thực hiện đánh giá chứng nhận tại 1 tổ chức chứng nhận uy tín
 • Duy trì vận hành hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 45001:2018

 

Vinacontrol CE cấp chứng chỉ ISO 45001:2018 cho doanh nghiệp có hệ thống OH&S đạt chuẩn

Vinacontrol CE cấp chứng chỉ ISO 45001:2018 cho doanh nghiệp có hệ thống OH&S đạt chuẩn

✍  Xem thêm: Thủ tục chứng nhận ISO 45001:2018 nhanh chóng tiết kiệm 

 

Vinacontrol CE là tổ chức chứng nhận ISO  hợp pháp nhận được sự chỉ định của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 19/2017/QĐ-VPCNCL. Chúng tôi đã thực hiện chứng nhận cho hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước và sở hữu đội ngũ chuyên gia ISO đầy nhiệt huyết, tận tâm. Hệ thống chứng nhận của Vinacontrol CE được sự công nhận bởi tổ chức công nhận quốc gia và được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới. Mọi thắc mắc, yêu cầu liên quan tới dịch vụ tư vấn, đào tạo, chứng nhận ISO 45001, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi qua hotline1800.6083; Email: vnce@vnce.vn;  để được hỗ trợ trực tiếp.

Tin khác

Chứng nhận QC080000 - Quản lý quá trình chất độc hại

Chứng nhận QC080000 là hoạt động đánh giá, xác nhận tính hiệu quả trong công...

Thẻ an toàn lao động là gì? Thủ tục hồ sơ chi tiết cần biết

Thẻ an toàn lao động là một loại chứng chỉ được cấp cho người lao động để...

Chứng nhận là gì? Các loại chứng nhận phổ biến hiện nay

Giấy chứng nhận là văn bản của cơ quan Nhà nước, công nhận hành vi hợp pháp...

Chuyên gia là gì? Quá trình để trở thành một chuyên gia giỏi

Chuyên gia là những cá nhân được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm thực...

Chứng nhận ISO 9001 trường Đại học – Cao đẳng | Tư vấn chi tiết

Quá trình chứng nhận và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 tại các Trường đại học là...

Vinacontrol CE thành lập Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ các doanh nghiệp khu vực miền Trung....

Kiểm định máy đo tiêu cự kính mắt | Thiết bị nhãn khoa

Kiểm định máy đo tiêu cự kính mắt là hoạt động kiểm tra, đo lường thiết bị đo...

FDA là gì? Hướng dẫn thủ tục cấp chứng nhận FDA

FDA là Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ trực thuộc Bộ Y tế và Nhân...

Kiểm định máy chạy thận nhân tạo| Quản lý an toàn thiết bị y tế

Kiểm định máy chạy thận nhân tạo là hoạt động kiểm tra, đo lường các chức...

ĐTM là gì? Các quy định và thủ tục lập ĐTM cần biết

ĐTM là báo cáo đánh giá tác động môi trường (tiếng Anh là EIA: Environmental...