Khách hàng

Chứng nhận cọc bê tông dự ứng lực theo TCVN 5847:2016  cho Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang
Vinacontrol CE chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi "Cám Con Cò" Việt Nam
Vinacontrol CE Kiểm định thiết bị y tế tại Bệnh viên đa khoa Thái Thụy
Hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD Công ty Xưởng giấy Chánh Dương
Vinacontrol CE chứng nhận hợp quy thanh nhôm tại Công ty ATC Việt Nam
Vinacontrol CE hiệu chuẩn tủ vắc xin và nhiệt kế tại Trung tâm y tế Thành phố Đồng Xoài
Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản nhập khẩu cho Công ty Tân Hóa
Kiểm định hệ thống chống sét tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô Tô