Quy tắc và Điều kiện dịch vụ

CAM KẾT BẢO ĐẢM TÍNH KHÁCH QUAN, KHÔNG THIÊN VỊ VÀ CÔNG KHAI TRONG THỰC HIỆN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN
VS.05 - TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHÁNG NGHỊ, PHÀN NÀN VÀ KHIẾU NẠI
CODE.03 - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
CODE.04 - QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP CHUẨN, HỢP QUY
CODE.01 - ĐIỀU KIỆN CHUNG CHO  DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN
CODE.02 - VNCE QUY TẮC HÀNH NGHỀ
Logo KH Lotte Center Hà Nội Logo KH Proconco Logo KH Thủy điện Hòa Bình Logo KH Coca Cola Việt Nam Logo KH Gas Việt Nhật Logo KH Vingroup Logo KH Eurowindow Logo KH Viglacera Logo KH Petro Việt Nam Logo KH Hitachi Logo KH Prime Logo KH LG Logo KH Samsung Logo KH Vinamilk Logo KH Thiên Long Logo KH Vinaconex Logo KH Vinacafe Logo KH Panasonic paloma việt nam
Chat Zalo 1800.6083