ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

Chứng nhận ISO 9001:2015 được coi là một chuẩn mực về chất lượng trên toàn thế giới, áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần cải thiện các quy trình nội bộ và nâng cao uy tín cũng như thương hiệu của doanh nghiệp trong ngành sản xuất kinh doanh của họ.

 

Khái quát về chứng nhận ISO 9001: 2015

1.  Chứng nhận ISO 9001 là gì?

ISO 9001: 2015 là chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động ở tất cả các lĩnh vực từ đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ cho tới hành chính công…Phiên bản ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất được Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành.

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế nêu ra các yếu tố có tính bao quát đầy đủ đối với hệ thống quản lý chất lượng. Có thể chỉ dùng để chuẩn hóa hoạt động quản lý chất lượng trong nội bộ tổ chức, hoặc sử dụng nhằm mục đích chứng nhận hoặc phục vụ ký kết hợp đồng.

 

Video tóm tắt về tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001:2015

✍Xem thêm: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 PDF | Tải bản miễn phí

2. Tính chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 • Mục đích: Để cung cấp một cơ sở công bằng cho việc đánh giá năng lực của các tổ chức trong việc đáp ứng/ thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và luật định thích hợp.

 • Nội dung: Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn đánh giá có tính quy tắc được sử dụng để có được một sự đảm bảo về chất lượng.

 • Phạm vi: Xác định các yêu cầu của một hệ thống quản lý chất lượng. Mục đích của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 cho phép tổ chức thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

 • Đối tượng áp dụng chứng nhận ISO 9001: Tiêu chuẩn ISO 9001 được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, không giới hạn về quy mô, trình độ cũng như lĩnh vực hoạt động.

 • Chú ý: Về lý thuyết, nếu nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001 thì chỉ có sản phẩm phù hợp được tạo ra. Điều này giúp làm giảm sự cần thiết phải kiểm tra xác nhận sản phẩm của khách hàng khi tiếp nhận. Tuy nhiên, ISO 9001 không định rõ tất cả mọi thứ mà một tổ chức cần phải làm để thỏa mãn khách hàng. Sự thiếu sót ở đây là sự tương tác qua lại của con người sẽ gây ảnh hưởng đến việc theo đuổi chất lượng.

✍Xem thêm: 5 tiêu chí lựa chọn tổ chức cấp ISO uy tín, chất lượng

 

Vinacontrol CE cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công ty CP LICOGI 12.1

Vinacontrol CE cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công ty CP LICOGI 12.1

 

Chứng nhận ISO 9001 mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

 • Giúp doanh nghiệp củng cố và nâng cao được hình ảnh, uy tín của mình đối với khách hàng và đối tác.

Giữa một doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận ISO 9001 với một doanh nghiệp chưa được cấp thì khách hàng và đối tác có xu hướng lựa chọn đơn vị đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001. Vì trong tiềm thức của họ, đây là một đơn vị có phong cách làm việc chuyên nghiệp, đồng thời những sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp ra thị trường đều có chất lượng tốt.

 • Giúp lãnh đạo quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả hơn.

Khi áp dụng ISO 9001 vào doanh nghiệp, Ban Giám đốc sẽ được “rảnh tay” một phần trong công tác quản lý bởi mọi thứ đã được vận hành theo một quy trình khoa học và hiệu quả. Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp từ đó sẽ có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu về thị trường, xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh với các doanh nhân khác trong cộng đồng.

 • Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí và cải tiến liên tục.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho các tổ chức, doanh nghiệp thúc đẩy người lao động không ngừng nỗ lực làm việc và cải thiện hiệu quả công việc để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

 

Chứng nhận ISO 9001:2015 mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp

Chứng nhận ISO 9001:2015 mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp

 • Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, nâng cao năng suất.

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 giúp doanh nghiệp được kiểm soát và quản lý chặt chẽ chất lượng của sản phẩm đồng thời năng lực của nhân viên đồng đều và không ngừng được nâng lên, do đó chất lượng sản phẩm và năng suất ngày một được nâng lên.

 • Giảm phế phẩm, giảm chi phí và giá thành sản phẩm.

Việc ban hành những quy trình hướng dẫn công việc khiến cho tất cả các nhân viên có liên quan đều phải đọc và làm theo những quy trình, hướng dẫn công việc đó, đặc biệt là trong công việc có độ phức tạp cao và đòi hỏi sự kết hợp làm việc của các phòng/ban với nhau. Kết quả là, các công việc sẽ có tính chuẩn hóa cao và tránh được những sai sót chủ quan lẫn khách quan.

 • Thỏa mãn nhu cầu chất lượng ngày càng cao của khách hàng.

Chứng nhận ISO 9001:2015 được công nhận trên quốc tế - Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thỏa mãn yêu cầu đến từ khách hàng quốc tế. Các tổ chức và doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 có xu hướng giải quyết công việc một cách trơn tru và ít lỗi phát sinh hơn so với các doanh nghiệp chưa áp dụng ISO 9001.

 • Xây dựng thương hiệu bền vững nhờ đáp ứng được yêu cầu của ngành và nhà nước về quản lý chất lượng.

Áp dụng chứng nhận ISO 9001 giúp khách hàng và đối tác tin tưởng về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp hơn.

 • Tăng cơ hội quảng cáo, quảng bá sản phẩm và doanh nghiệp.

Chứng nhận ISO 9001 được nhắc đến trong các quảng cáo, dễ dàng hơn khi chào hàng với những khách hàng lớn vì những khách hàng này thường có xu hướng muốn làm việc với những nhà cung cấp đã áp dụng và được chứng nhận ISO 9001. Có cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài vì hầu hết mọi công ty châu Âu và châu Mỹ đều chỉ mua hàng của các nhà cung cấp đã được chứng nhận ISO 9001.

Xây dựng thương hiệu bền vững với chứng nhận ISO 9001

Xây dựng thương hiệu bền vững với chứng nhận ISO 9001 

Hệ thống chất lượng ISO 9001 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Như đã đề cập phía trên, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp - mọi loại hình tổ chức trên toàn thế giới. Chính vì thế doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể tiếp cận và áp dụng thành công tiêu chuẩn quốc tế này.

✍ Xem thêm: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 cho tổ chức vừa và nhỏ

Quy trình đánh giá chứng nhận ISO 9001 

Quy trình dịch vụ chứng nhận ISO 9001 của Vinacontrol CE sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn trong các bước thực hiện chứng nhận hệ thống quản lý:

- Bước 1: Thu thập thông tin (xác định phạm vi chứng nhận);

- Bước 2: Đánh giá thử (nếu cần): Đánh giá sơ bộ để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn;

- Bước 3: Đánh giá chính thức (02 giai đoạn):

 • Giai đoạn 1: Đánh giá tài liệu, hồ sơ và/hoặc tại hiện trường để xác định sự sẵn sàng của hệ thống;
 • Giai đoạn 2: Đánh giá tại hiện trường toàn bộ các yếu tố theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

- Bước 4: Xử lý hành động khắc phục (nếu có), cấp giấy chứng nhận có giá trị 03 năm trên cơ sở được giám sát hàng năm;

- Bước 5: Đánh giá giám sát định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống quản lý tiếp tục được duy trì và cải tiến hiệu lực và hiệu quả;

- Bước 6: Đánh giá tái chứng nhận sau 03 năm để xác nhận sự phù hợp và hiệu lực, hiệu quả của hệ thống.

✍ Xem thêm: Thời hạn hiệu lực giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001:2015 phiên bản mới nhất

Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001:2015 Quốc tế phiên bản mới nhất 

 

Chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Chi phí cấp chứng nhận ISO 9001:2015 của mỗi tổ chức/doanh nghiệp là khác nhau, tùy theo số lượng sản phẩm, quy mô công ty khác nhau thì chi phí sẽ khác nhau. Trong đó chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 chỉ là một chi phí nhỏ trong việc thực hiện xây dựng và áp dụng ISO. Thông thường chi phí chứng nhận được chia thành 2 yếu tố như sau:

 1. Chi phí cho việc triển khai thực hiện, xây dựng, áp dụng Doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO
 2. Chi phí chứng nhận ISO của tổ chức chứng nhận

✍ Xem thêm: 7 nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9001 | Phải biết 

Dấu chứng nhận logo ISO 9001:2015 tại Vinacontrol CE

Dấu chứng nhận logo ISO 9001:2015 tại Vinacontrol CE 

 

Tại sao nên lựa chọn tổ chức chứng nhận Vinacontrol CE?

 • Thương hiệu hàng đầu Vinacontrol 65 năm được nhiều quốc gia biết đến như một tổ chức đánh giá lâu đời và uy tín nhất Việt Nam;
 • Được sự cấp phép chỉ định năng lực đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng) từ Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam.
 • Được thừa nhận: Hệ thống chứng nhận chất lượng của Vinacontrol CE được công nhận bởi tổ chức công nhận quốc gia và được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới. Từ đó giúp doanh nghiệp sử dụng chứng chỉ cho mục đích quảng bá và ký kết hợp đồng ở cả thị trường trong nước và quốc tế;
 • Hệ thống chi nhánh trên toàn quốc đảm bảo các yêu cầu của doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi;
 • Vinacontrol CE bảo đảm thời gian thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận nhanh gọn trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của ISO/IEC;
 • Quý khách hàng sẽ được hưởng một mức chi phí hợp lý khi làm việc với Vinacontrol CE cùng sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, khách quan và giàu kinh nghiệm.

Vinacontrol CE tư vấn đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 trên toàn quốc

Vinacontrol CE tư vấn ISO 9001:2015 trên toàn quốc 

Đăng ký cấp chứng chỉ ISO 9001

Hãy liên hệ với Vinacontrol CE để được hỗ trợ dịch vụ Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tốt nhất:

 • Thông tin liên hệ: Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol
 • Trụ sở Hà Nội: số 41 Nguyễn Thượng Hiền - phường Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
 • Chi nhánh Đà Nẵng: 66 Lô A6-A8 đường 30 tháng 4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Chi nhánh Hồ Chí Minh: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800.6083 Email: vnce@vnce.vn

Tin tức liên quan

04/09/2020

Tìm hiểu 12 lợi ích đem lại cho doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001

Tổng hợp 12 lợi ích to lớn mà doanh nghiệp sẽ được hưởng khi áp dụng tiêu...

17/03/2020

Thời hạn giấy chứng nhận ISO 9001:2015 là bao lâu?

Thời hạn hiệu lực chứng chỉ ISO 9001 tối đa trong 3 năm⌛ trong thời gian hiệu...

28/02/2020

5 lý do doanh nghiệp cần áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 mang lại doanh nghiệp rất nhiều lợi ích⚡ cụ thể 5 lý do doanh...