7 Nguyên tắc trong quản lý chất lượng ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được biết đến là 1 hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng phổ biến trên Thế giới. Và 7 Nguyên tắc quản lý chất lượng được coi là nền tảng cốt nõi xây dựng nên thành công của ISO 9001. Việc hiểu và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của một doanh nghiệp. Bài viết này, Vinacontrol CE cung cấp thông tin chi tiết về 7 nguyên tắc cơ sở trong hệ thống quản lý chất lượng.

 

1. 7 Nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Đầu tiên để điều hành thành công một tổ chức thì cá nhân cần định hướng và kiểm soát tổ chức theo một hệ thống rõ ràng. Có thể đạt được thành công nhờ áp dụng và duy trì một hệ thống quản lý được thiết kế để cải tiến liên tục kết quả thực hiện trong khi vẫn lưu ý đến các nhu cầu của các bên quan tâm. Sau đây là bảy nguyên tắc của quản lý mà các nhà điều hành cần nắm rõ để có thể sử dụng nhằm dẫn dắt tổ chức đạt được kết quả hoạt động cao hơn.

7 công cụ trong quản lý chất lượng ISO 9001

7 công cụ trong quản lý chất lượng ISO 9001

Nguyên tắc 1: Định hướng đến khách hàng 

Mọi tổ chức điều phụ thuộc vào khách hàng của mình và do đó cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, đáp ứng các yêu cầu và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ.

Khách hàng là sự sống của mọi tổ chức. Tất cả các tổ chức đều cung cấp một cái gì đó cho khách hàng. Khách hàng không chỉ là người mua mà là bất cứ cá nhân hay tổ chức nào nhận sản phẩm hay dịch vụ. Tập trung vào khách hàng có nghĩa là tập trung năng lực để thỏa mãn khách hàng và hiểu rằng tất cả các lợi nhuận hoặc mất mát đều đến từ sự thỏa mãn của khách hàng.

Theo đó, Tổ chức cần hoạt động như một quá trình để biến các nhu cầu của khách hàng thành sự thỏa mãn của họ. Điều đó có nghĩa là tất cả các quá trình đều phải tập trung vào khách hàng, mọi thành viên của tổ chức phải tập trung vào khách hàng. Trước khi quyết định, cá nhân phải tự hỏi là “khách hàng muốn gì?”. Tập trung vào khách hàng cũng có nghĩa là thỏa mãn các nhu cầu hơn là các mong muốn.

Khách hàng chính là nguyên tắc cốt lỗi nhất trong ISO 9001

Khách hàng chính là nguyên tắc cốt lỗi nhất trong ISO 9001

✍ Xem thêm: Tư vấn Cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tiết kiệm 

Nguyên tắc 2: Cam kết từ lãnh đạo

Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích, đường lối và môi trường nội bộ trong doanh nghiệp. Hoạt động chất lượng sẽ mất hiệu quả nếu không có sự cam kết của lãnh đạo. Lãnh đạo phải có tầm nhìn cao, xây dựng những giá trị rõ ràng, cụ thể và định hướng vào khách hàng. Lãnh đạo phải chỉ đạo và tham gia xây dựng chiến lược, hệ thống và và các biện pháp huy động sự tham gia và tính sáng tạo của mỗi nhân viên để xây dựng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp và đạt kết quả tốt nhất có thể.

Qua việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động như lập kế hoạch, xem xét đánh giá hoạt động của tổ chức, ghi nhận những kết quả hoạt động của nhân viên, lãnh đạo có vai trò củng cố giá trị và khuyến khích sự sáng tạo, đi đầu ở mọi cấp trong toàn bộ tổ chức. Dưới đây là những lợi ích hữu hiệu:

 • Truyền đạt những thông tin về tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, chính sách, quy trình làm việc cho toàn bộ nhân viên của doanh nghiệp;
 • Tạo dựng các giá trị cốt lõi, giá trị chung, đặc biệt là đạo đức trong kinh doanh;
 • Xây dựng văn hóa nơi làm việc văn minh, luôn chia sẻ và đảm bảo công bằng, minh bạch giữa mọi bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Khuyến khích sự cam kết về chất lượng trong doanh nghiệp;
 • Đảm bảo người quản lý, người lãnh đạo phải là những tấm gương tích cực, có trách nhiệm;
 • Tạo điều kiện cho nhân viên có thể phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Truyền cảm hứng, động lực làm việc cho nhân viên. Ghi nhận đóng góp và khích lệ nhân viên khi đạt được thành tích tốt trong công việc.

 

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người trong tổ chức

Con người là nguồn lực quý nhất của một tổ chức và sự tham gia đầy đủ với những hiểu biết và kinh nghiệm của họ rất có ích cho tổ chức. Để đạt được kết quả trong việc cải tiến chất lượng thì kỹ năng, nhiệt tình, ý thức trách nhiệm của người lao động đóng một vai trò quan trọng. Lãnh đạo tổ chức phải tạo điều kiện để mọi nhân viên có điều kiện học hỏi nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, quản lý. Mỗi cương vị công tác sẽ có hành vi công việc và ứng xử phù hợp với vị trí của mình.

 • Lãnh đạo cao nhất: Xác định vị trí của yếu tố chất lượng trong vận hành của công ty. Định nghĩa và trình bày để từng thành viên của công ty hiểu khái niệm chất lượng và định vị được công việc của mình.
 • Cán bộ quản lý: Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc trong bộ phận của mình (phối hợp với các bộ phận khác), xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể, hướng dẫn các thành viên trong bộ phận triển khai công việc. Giám sát việc đảm bảo chất lượng. Tùy trường hợp, cán bộ quản lý có thể tham gia triển khai công việc để đảm bảo chất lượng tốt nhất.
 • Nhân viên: Trực tiếp thực hiện công việc, tuân thủ nghiêm túc các tiêu chuẩn chất lượng. Tích cực đóng góp ý kiến, giải pháp cải thiện chất lượng công việc với các cấp quản lý và lãnh đạo.

 

Con người là yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động quản lý tại tổ chức

Con người là yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động quản lý tại tổ chức

Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình

Trong mọi hoạt động từ quá trình sản xuất đến khâu quản lý chất lượng mọi kế hoạch đều phải thực hiện hay tiếp cận 1 cách cẩn thận theo một quy trình cụ thể:

 Quá trình là tập hợp các hoạt động có liên quan lẫn nhau hoặc tương tác để biến đầu vào thành đầu ra

Với nguyên tắc này, doanh nghiệp cần phải kiểm soát toàn diện mọi quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra. Mục đích của việc làm này là đảm bảo sự nhất quán về chất lượng trong kết quả của mỗi quy trình, đáp ứng được các mục tiêu như dự kiến. Đồng thời, giúp nguồn lực được phân bố hợp lý hơn, giảm sự lãng phí trong khi hiệu suất được nâng cao. 

Dưới đây là quy trình tiếp cận mà tổ chức cần biết đến:

 • Xác định mục tiêu của QMS và lập danh sách các quá trình cần thiết để đạt được nó.
 • Thiết lập phạm vi áp dụng, vai trò, mục đích của mỗi quy trình.
 • Phân tích, đánh giá sự tương tác giữa các quy trình để có phương án quản lý, kiểm soát phù hợp.
 • Xác định các rủi ro, cơ hội có thể xảy ra khi thực thi các quy trình vào thực tế và có hành động phù hợp.
 • Phân bố nguồn lực hợp lý để đảm bảo quy trình có hiệu lực và đạt được kết quả như mong đợi. Đảm bảo tính sẵn có của thông tin để phục vụ cho quá trình kiểm soát, đánh giá và cải tiến quy trình.

Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi được quản lý như một quá trình

Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi được quản lý như một quá trình

Nguyên tắc 05: Cải tiến liên tục hệ thống

Cải tiến chính là nguyên tắc thứ 5 trong hệ thống quản lý chất lượng - ISO 9001:2015. Cải tiến liên tục là mục tiêu, đồng thời cũng là phương pháp của mọi doanh nghiệp. Muốn có được khả năng cạnh tranh và mức độ chất lượng cao nhất, doanh nghiệp phải liên tục cải tiến.

Điều này có nghĩa là mọi người trong tổ chức phải liên tục đặt câu hỏi về thành tích để liên tục tìm cách giảm sự biến đổi, đặt câu hỏi về phương pháp để tìm ra các cách thức làm việc tốt hơn, đặt câu hỏi về các mục tiêu để truy tìm các mục tiêu mới giúp gia tăng năng lực của tổ chức. Hiệu năng – phương pháp – mục tiêu, là ba vùng cải tiến then chốt cần thiết cho tổ chức trong việc đạt được và duy trì thành công.

Lợi ích của hoạt động cải tiến liên tục trong hệ thống:

 • Cải thiện được hiệu xuất quy trình, khả năng tổ chức và sự hài lòng của khách hàng;
 • Tăng cường vào hoạt động kiểm tra, xác định nguyên nhân gốc rễ tiếp theo là các hoạt động phòng ngừa và khắc phục;
 • Nâng cao khả năng dự đoán và phản ứng với các rủi ro;
 • Nâng cao chất lượng trong hoạt động sản xuất lẫn dịch vụ khách hàng.

PDCA - Mô hình được các doanh nghiệp áp dụng cho sự cải tiến liên tục

PDCA - Mô hình được các doanh nghiệp áp dụng cho sự cải tiến liên tục

✍  Xem thêm: Chu trình PDCA là gì? 4 bước áp dụng thành công cần biết

Nguyên tắc 06: Quyết định dựa trên sự kiện/bằng chứng

Mọi quyết định và hành động của hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh muốn có hiệu quả phải được xây đựng dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin. Các sự kiện được thu thập từ sự quan sát được thực hiện bởi các nhân viên có đủ khả năng và chính trực với các phương tiện đã được biết đến. Để ra các quyết định dựa trên sự kiện chúng ta cần có kỹ thuật đáng tin cận để thu thập và sử lý dữ liệu. Chúng ta cần dùng các phương pháp có giá trị để giải thích sự kiện và cho ra các thông tin cần thiết cho có khả năng để ra các quyết định.

 

Nguyên tắc 07: Quản lý mối quan hệ hợp tác

Các tổ chức cần tạo dựng mối quan hệ hợp tác nội bộ với bên ngoài tổ chức để đạt được mục tiêu chung. Các mối quan hệ nội bộ, tạo sự đoàn kết nội bộ, thúc đẩy sự hợp tác giữa lãnh đạo và người lao động, tạo lập các mối quan hệ mạng lưới giữa các bộ phận trong tổ chức để tăng cường sự linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh. Các mối quan hệ bên ngoài là những mối quan hệ với khách hàng, người cung cấp, các đối thủ cạnh tranh, các tổ chức đào tạo, các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương… Những mối quan hệ liên quan ngày càng quan trọng, nó là những mối quan hệ chiến lược, chúng có thể giúp tổ chức thâm nhập thị trường, mở rộng thương hiệu hoặc thiết kế những sản phẩm và dịch vụ mới.

Khi việc quản lý mối quan hệ đạt được hiệu quả, doanh nghiệp cũng sẽ tới gần hơn với sự phát triển và thành công bền vững. Bởi nhà cung cấp, các đối tác là những đối tượng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một doanh nghiệp. Một nhà cung cấp hay một đối tác phù hợp có thể góp phần giúp doanh nghiệp quản lý chi phí và nguồn lực hiệu quả hơn để tối ưu hóa các giá trị được tạo ra.

Tổ chức và người cung ứng phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị

Tổ chức và người cung ứng phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị

 

Thế giới đang từng bước chuyên môn hóa sâu hơn và rộng hơn. Một sản phẩm thường không chỉ có một tổ chức làm từ đầu đến sản phẩm cuối cùng mà phải sử dụng có thể là nguyên liệu/ dịch vụ/ thiết bị … từ một tổ chức khác. Do đó, nếu việc hợp tác giữa hai bên tốt để trở thành liên minh chiến lược hay đối tác tin cậy có thể giúp cắt giảm việc kiểm kê, đóng gói hay tìm kiếm khách hàng mới và nhà cung cấp mới. Việc hợp tác và xây dựng tốt mối quan hệ tốt với nhà cung cấp giúp các tổ chức có thể ứng phó tốt hơn với những bất ổn trong hoạt động kinh doanh của mình.

Kết luận

Trên đây là thông tin về 07 nguyên tắc của quản lý chất lượng ISO 9001: 2015. Qua bài viết này, Vinacontrol CE – đơn vị đào tạo và chứng nhận ISO hàng đàu Việt Nam hy vọng Quý doanh nghiệp đã tiếp cận được các nguyên tắc. Trên cơ sở việc tuân thủ các nguyên tắc này, tin rằng doanh nghiệp sẽ tiến hành hoạt động quản lý chất lượng tại tổ chức với sự đạt hiệu quả cao và  triệt để nhất. Quý khách hàng cần tư vấn liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng ISO 9001 hay các dịch vụ đào tạo, chứng nhận khác liên quan đến ISO xin vui lòng liên hệ Vinacontrol CE qua Hotline: 1800.6083 Email: vnce@vnce.vn để nhận tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết.

Tin khác

Chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT

Chứng nhận hợp quy sơn theo QCVN 08:2020/BCT là hoạt động đánh giá tính an...

Thẩm định giá Bất động sản | Hồ sơ - Thủ tục

Thẩm định giá bất động sản là đưa ra số tiền ước tính về giá trị của quyền sở...

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn | Uy tín

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn là quá trình kiểm tra và điều chỉnh cảm biến...

Thẩm định giá máy móc thiết bị | Hướng dẫn thủ tục

Thẩm định giá máy móc, thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy...

Kiểm định bồn chứa | An toàn - Uy tín

Kiểm định bồn chứa là hoạt động kiểm tra kỹ thuật, tình trạng, cấu trúc của...

Đăng ký Chứng nhận hợp quy đèn huỳnh quang theo QCVN 02A:2020/BCT

Chứng nhận hợp quy đèn huỳnh quang là hoạt động đánh giá sự phù hợp của hàm...

VINACONTROL CE THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Vinacontrol CE xin kính chúc Quý Khách hàng và...

Tiêu chuẩn GFSI là gì? Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu

Tiêu chuẩn GFSI là một tiêu chuẩn có giá trị, định hướng kinh doanh cho việc...

Chứng nhận GOLS cao su | Tiêu chuẩn nhựa cao su hữu cơ toàn cần

GOLS – tiếng Anh là Global Organic Latex Standard là tiêu chuẩn nhựa cao su...

Kiểm nghiệm bao bì thực phẩm | Hướng dẫn áp dụng chỉ tiêu phù hợp

Kiểm nghiệm bao bì thực phẩm là hoạt động kiểm tra, xác định các hàm lượng...