Chứng nhận hệ thống

ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001:2015 được coi là một chuẩn mực về chất lượng trên toàn thế...

ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000 là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO...

HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

Tiêu chuẩn phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP (Hazard...

OHSAS 18001

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu...

ISO 45001 - Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

ISO 45001:2018, Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp –...

Chứng nhận hợp quy

Hợp quy thiết bị, máy móc

Chứng nhận hợp quy thiết bị máy móc có tính bắt buộc, những đơn vị sản...

Hợp quy bàn ghế học sinh

Theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT hướng dẫn tiêu...

Hợp quy Khăn giấy, giấy vệ sinh

QCVN 09:2015/BCT quy định mức giới hạn của các chỉ tiêu cơ lý, hóa học, vi...

Hợp quy Vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là yêu cầu bắt buộc đối với...

Hợp quy thức ăn chăn nuôi

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn...

Hợp quy Thức ăn thủy sản

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến...

Hợp quy SP xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Tất cả các sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được sản xuất hoặc...

Hợp quy nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Chứng nhận hợp quy Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản là yêu cầu bắt...

Công bố hợp quy

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công...

Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận VIETGAHP

VIETGAHP do Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây...

Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong...

Chứng nhận quốc tế

JAS Marking

JAS là tên viết tắt của cụm từ Japan Agricultural Standard, hay còn được...

CARB

Chứng chỉ CARB P2 chính là tấm vé thông hành của doanh nghiệp sản xuất...

FSC FM/CoC/CW

Chứng chỉ FSC - tức chứng chỉ rừng do tổ chức FSC xây dựng và thiết lập dựa...