Góc kỹ thuật

Hướng dẫn quy định mới về điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi từ 2020
Hướng dẫn chứng nhận ISO 45001 hoặc chuyển đổi từ OHSAS 18001
Hướng dẫn chuyển đổi ISO 22000:2005 sang ISO 22000:2018 - Vinacontrol CE
Hướng dẫn quy trình kiểm tra hàng nhập khẩu Bộ LĐTBXH
Hướng dẫn doanh nghiệp chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng
Hội thảo hướng dẫn áp dụng quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh