Tiêu chuẩn ISO 45001 - Tiêu chuẩn quản lý an toàn sức khỏe

Tổ chức, doanh nghiệp cần có trách nhiệm đảm bảo giảm thiểu rủi ro gây tổn hại cho những người lao động có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của doanh nghiệp mình, chính vì vậy sự ra đời của ISO 45001 giúp tổ chức quản lý hiệu quả công tác sản xuất, hạn chế tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.

Quý tổ chức cần tư vấn chi tiết về chứng nhận ISO 45001 - Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp xin liên hệ Vinacontrol CE hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Tìm hiểu thêm:

          ✍ Chứng nhận ISO 22000 - Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm

          ✍ Quy trình chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang tiêu chuẩn ISO 45001

          ✍ Doanh nghiệp, tổ chức nào bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001?

 

Chứng nhận ISO 45001:2018

Chứng nhận ISO 45001:2018

 

Chứng nhận ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Các hoạt động của một doanh nghiệp có thể tạo ra nguy cơ chấn thương hoặc tai nạn nghề nghiệp, và có thể dẫn đến sự suy giảm sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong cho những người làm việc. Vì vậy doanh nghiệp đó phải loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của mình bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Hệ thống quản lý ISO 45001 áp dụng vào tổ chức có thể ngăn ngừa sự cố chủ động cải thiện kết quả hoạt động sản xuất.

Chứng nhận ISO 45001 là gì?

Chứng nhận ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động (Occupational Health and Safety - OH & S), cùng với cách hướng dẫn sử dụng cho phép tổ chức chủ động cải thiện hiệu suất trong việc phòng ngừa thương tích và thiệt hại sức khỏe nghề nghiệp.

ISO 45001 được định hướng áp dụng cho tất cả các loại hình và tính chất của bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ quy mô nào. Tất cả các yêu cầu của ISO 45001 sẽ được tích hợp vào các quy trình quản lý riêng của tổ chức. Tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp chính thức được ban hành ngày 12/3/2018 thay thế cho tiêu chuẩn quốc tế cũ OHSAS 18001 hết hiệu lực từ ngày 12 tháng 03 năm 2021.

Đặc điểm của chứng nhận ISO 45001:2018

      ᐉ Tiêu chuẩn ISO 45001 không đưa ra tiêu chí cụ thể về công tác quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp;

      ᐉ Tiêu chuẩn ISO 45001 không giải quyết các vấn đề một các cụ thể như an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản hoặc các tác động môi trường, và tổ chức không cần phải tính đến những vấn đề này trừ khi chúng cho thấy có rủi ro đối với người lao động;

      ᐉ Tiêu chuẩn ISO 45001 không nhằm mục đích là một tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý, mà nó là một công cụ quản lý để các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ trở lên sử dụng một cách tự nguyện nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro gây hại;

Mục đích của hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Mục đích của hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp là đưa ra khuôn khổ quản lý rủi ro. Các kết quả của hệ thống nhằm đưa ra biện pháp ngăn ngừa thương tích và sức khỏe yếu kém trong công việc cho người lao động, cung cấp cho họ nơi làm việc an toàn, lành mạnh.

Ngoài ra, áp dụng ISO 45001 có thể hỗ trợ tổ chức hoàn thành các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác về an toàn và sức khỏe người lao động.

Tại sao doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 vào hệ thống

Tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ cho phép doanh nghiệp cải thiện kế hoạch hoạt động bằng cách:

     ᐉ Xây dựng kế hoạch và thực hiện chính sách mục tiêu về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp;

     ᐉ  Xác định các mối nguy hại và rủi ro an toàn sức khỏe gắn với các hoạt động của tổ chức; tìm cách loại bỏ chúng, hoặc kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm ẩn;

     ᐉ Thiết lập hệ thống kiểm soát vận hành để quản lý các rủi ro về an toàn sức khỏe cũng như các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;

     ᐉ Nâng cao nhận thức rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp;

    ᐉ  Đánh giá kết quả hoạt động quản lý an toàn sức khỏe và tìm cách cải tiến kết quả hoạt động đó thông qua các hoạt động thích hợp;

     ᐉ  Đảm bảo người lao động có vai trò chủ động trong các vấn đề về sức khỏe nghề nghiệp;

Việc kết hợp các biện pháp này giúp nâng cao thương hiệu của tổ chức như là một nơi làm việc an toàn, và có thể có nhiều lợi ích trực tiếp hơn, chẳng hạn như:

     ᐉ  Giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra, giảm chi phí tai nạn;

     ᐉ  Giảm thời gian và chi phí cho các công việc gián đoạn vận hành sản xuất;

     ᐉ  Giảm chi phí đóng bảo hiểm;

     ᐉ Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự trong doanh nghiệp;

     ᐉ  Giấy chứng nhận ISO 45001 có giá trị quốc tế, được thế giới công nhận (có thể tác động đến khách hàng đang quan tâm đến trách nhiệm xã hội).

 

Tiêu chuẩn, chứng nhận ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

 

Quy trình chứng nhận ISO 45001 

Để đạt được giấy chứng nhận ISO 45001:2018, doanh nghiệp cần phải thực hiện theo từng bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và trao đổi thông tin với Tổ chức chứng nhận

Đầu tiên, doanh nghiệp cần trao đổi thông tin liên quan với Tổ chức chứng nhận, việc trao đổi này nhằm mục đích thống nhất thông tin giữa hai bên, đảm đảm thực hiện theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Thông tin cần trao đổi như:

     ᐉ Thủ tục đăng ký đánh giá chứng nhận ISO 45001;

     ᐉ Điều kiện cần để đánh giá chứng nhận;

     ᐉ Quy trình chứng nhận được thực hiện như thế nào;

     ᐉ Kế hoạch đánh giá tổ chức ;

     ᐉ Chi phí, báo giá thực hiện đánh giá chứng nhận.

Bước 2: Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá

Tổ chức chứng nhận tiếp nhận được thông tin và yêu cầu của Doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi tổ chức. Kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường.

Việc đánh giá chứng nhận thông thường trải qua 02 bước cơ bản.

      ➊ Đánh giá xem xét hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp;

      ➋ Đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh...Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn… và thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 45001 hay không?

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận thử

Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ gửi cho Doanh nghiệp 01 bản demo giấy chứng nhận qua email. Bản demo giấy chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin giống như 01 chứng chỉ ISO chính thức. Doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên Giấy chứng nhận.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018 và bàn giao hồ sơ

Sau khi đã thẩm xét xong hồ sơ và xác nhận thông tin chứng chỉ với Doanh nghiệp. Tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho Doanh nghiệp 01 Giấy chứng nhận ISO. Giấy chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tổi thiểu 12 tháng/lần. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, để duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 45001; Doanh nghiệp cần phải thực hiện đánh giá giám sát hàng năm và chứng nhận lại sau 03 năm.

 

Giấy chứng nhận ISO 45001 tại Lilama 18.1

Giấy chứng nhận ISO 45001 tại Công Ty Cổ Phần LILAMA 18.1

 

Thời gian và chi phí cấp chứng chỉ ISO 45001

Thời gian chứng nhận 

Thông thường để thực hiện chứng nhận ISO 45001:2018 Tổ chức chứng nhận cần phải đến 4-6 tháng đánh giá theo tiêu chuẩn quy định, nhưng cũng không ít doanh nghiệp cần rất nhiều thời gian vì không đáp ứng được điều kiện cần để áp dụng ISO 45001.

Chi phí cấp chứng chỉ ISO 45001

Doanh nghiệp, tổ chức khi thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 45001 tại Vinacontrol CE sẽ được tư vấn chi tiết cùng với chi phí phù hợp nhất, tiết kiệm nhất, thời gian nhanh nhất.

Mọi thắc mắc hay yêu cầu chứng nhận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 liên hệ Vinacontrol CE hotline 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Tin khác

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - QMS LÀ GÌ

Doanh nghiệp cần phải hiểu hệ thống quản lý chất lượng là gì⚡ 7 nguyên tắc...

Kiểm định nồi hơi - 6 lưu ý cần biết khi thực hiện | Vinacontrol CE

Bộ LĐTBXH yêu cầu bắt buộc phải thực hiện kiểm định nồi hơi⚡Vinacontrol CE...

Tiêu chuẩn HACCP CODEX - 12 bước áp dụng thành công | An toàn thực phẩm

Vinacontrol CE hướng dẫn tra cứu tiêu chuẩn HACCP CODEX ⚡Hệ thống phân tích...

5 lưu ý chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa | Vinacontrol CE

Mọi doanh nghiệp/cá nhân đểu cần có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm⚡với...

Tiêu chuẩn ISO 22000 PDF - An toàn thực phẩm [Phiên bản mới nhất]

Hướng dẫn tài liệu tiêu chuẩn ISO 22000 pdf phiên bản mới nhất năm 2018,...

Đăng ký chất lượng là gì? 6 Lưu ý trước khi đăng ký cần biết

Đăng ký chất lượng là hoạt động với mục đích khẳng định với cơ quan nhà nước...

Đánh giá nội bộ là gì? Quy trình 6 bước đánh giá theo tiêu chuẩn ISO!

Đánh giá nội bộ là một hoạt động hết sức quan trọng mà bất cứ công ty nào...

Danh mục sản phẩm thức ăn thủy sản lưu hành tại Việt Nam

Vinacontrol CE cung cấp danh mục sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành...

Danh mục sản phẩm cần phải chứng nhận hợp quy - Vinacontrol CE

Chứng nhận hợp quy là yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức doanh...

Cấp Chứng nhận hợp quy gạch không nung - Hỗ trợ công bố

Vinacontrol CE cấp giấy chứng nhận hợp quy gạch không nung - hợp quy gạch bê...