HSE là gì? Tầm quan trọng của HSE tại doanh nghiệp

HSE là một khía cạnh quan trọng của hoạt động công nghiệp và đóng vai trò đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn cho nhân viên, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sức khỏe và bảo vệ môi trường. Để giúp Quý bạn đọc có cái nhìn tổng quát về HSE, dưới đây là một số thông tin liên quan do Vinacontrol CE tổng hợp và phân tích.

*Đây là bài viết cung cấp thông tin, Vinacontrol CE không hỗ trợ, tư vấn dịch vụ này 

1. HSE là gì?

1.1 Hoạt động HSE

HSE là viết tắt của Health – Safety – Environment. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Sức khỏe – An toàn – Môi trường. HSE bao gồm các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình làm việc, giảm thiểu rủi ro liên quan đến sức khỏe và bảo vệ môi trường khỏi các hoạt động công nghiệp có hại. HSE cho phép tổ chức thực hiện hiệu quả quản lý rủi ro và xây dựng một nền công nghiệp lành mạnh và bền vững.

HSE là viết tắt của Health – Safety – Environment

HSE là viết tắt của Health – Safety – Environment

✍  Xem thêm: Đào tạo nhận thức ISO 14001 | Áp dụng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả

1.2 Hệ thống HSE

Hệ thống quản lý HSE (Health, Safety and Environment Management System) là một phương pháp quản lý toàn diện được thiết kế để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe và môi trường trong các tổ chức và doanh nghiệp. Hệ thống quản lý HSE bao gồm các quy trình, chính sách và thủ tục để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Hệ thống quản lý HSE có thể được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 45001 (Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp), ISO 14001 (Quản lý môi trường) và các quy định và chính sách liên quan đến an toàn lao động và môi trường.

Các thành phần chính của hệ thống HSE bao gồm:

 • Chính sách HSE: Là tài liệu quan trọng để thiết lập các mục tiêu và cam kết của tổ chức trong việc đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường làm việc.
 • Đánh giá rủi ro: Đây là quá trình đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn và rủi ro cho nhân viên và môi trường, từ đó xác định các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro.
 • Quản lý các biện pháp kiểm soát rủi ro: Là quá trình xây dựng và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu các rủi ro đã được xác định và đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.
 • Thực thi quy trình và giám sát hiệu quả: Là quá trình giám sát thực hiện các quy trình và biện pháp kiểm soát rủi ro và đảm bảo hiệu quả của hệ thống quản lý HSE.
 • Đào tạo và nâng cao nhận thức: Là quá trình đào tạo và giáo dục để đảm bảo nhân viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tuân thủ các quy định và chính sách liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường.

Hệ thống quản lý HSE sẽ giúp các tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn lao động.

✍  Xem thêm: Đào tạo an toàn lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP | Cấp thẻ nhanh

1.3 Tầm quan trọng của HSE tại doanh nghiệp

HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) đóng vai trò rất quan trọng tại các doanh nghiệp và tổ chức. Dưới đây là một số tầm quan trọng của HSE tại doanh nghiệp:

 • Bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên: HSE giúp đảm bảo rằng nhân viên làm việc trong môi trường an toàn và bảo vệ sức khỏe của họ, giảm thiểu các tai nạn lao động và bệnh tật liên quan đến công việc.
 • Bảo vệ môi trường: HSE đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh lên môi trường và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định: HSE giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp và tổ chức tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn an toàn, giảm thiểu các rủi ro pháp lý và phạt tiền do vi phạm quy định.
 • Nâng cao uy tín và danh tiếng: Một hệ thống HSE tốt sẽ giúp nâng cao uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp, thu hút được nhiều khách hàng và đối tác và tăng cường sự tin tưởng từ cộng đồng.
 • Tăng hiệu quả sản xuất: HSE giúp cải thiện hiệu quả sản xuất bằng cách giảm thiểu các rủi ro và tai nạn lao động, tăng động lực cho nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Tựu chung, HSE là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho nhân viên, bảo vệ sức khỏe và môi trường, tuân thủ pháp luật và quy định, nâng cao uy tín và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

✍ Xem thêm: Chứng nhận ISO 45001 hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

2. Nhân viên HSE là gì?

HSE là nghề giám sát an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh môi trường tại các doanh nghiệp. Nhiệm vụ của nhân viên HSE là đảm bảo an toàn lao động cho nhân viên của doanh nghiệp tại nơi làm việc và yêu cầu tất cả nhân viên phải tuân thủ các luật, quy định và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn lao động.

Để đảm nhận vai trò này, họ cần có bằng cấp chuyên môn thuộc các chuyên ngành Kỹ sư môi trường và Kỹ sư bảo hộ lao động. Đồng thời họ còn phải có những kiến thức liên quan khác.

Bên cạnh đó, nhân viên HSE cần nắm vững các quy định trong tiêu chuẩn quốc tế, như là ISO. Nghĩa là HSE cần có kiến thức về các tiêu chuẩn cụ thể, đánh giá được các rủi ro, đề xuất biện pháp khắc phục, hiểu rõ các phương pháp đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro,… Đồng thời cũng phải hiểu rõ các kiến thức pháp luật liên quan đến an toàn lao động, quyền lợi và trách nhiệm người lao động về an toàn lao động, cũng như hiểu rõ những quy định về vệ sinh môi trường.

HSE cần có kiến thức về các tiêu chuẩn cụ thể, đánh giá được các rủi ro, đề xuất biện pháp khắc phục

HSE cần có kiến thức về các tiêu chuẩn cụ thể, đánh giá được các rủi ro, đề xuất biện pháp khắc phục

✍  Xem thêm: Đào tạo nhận thức ISO 45001 | Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn hiệu quả

3. Công việc HSE cần thực hiện 

Công việc HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) bao gồm nhiều hoạt động để đảm bảo an toàn cho nhân viên, bảo vệ sức khỏe và môi trường, tuân thủ pháp luật và quy định, nâng cao uy tín và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Sau đây là một số công việc cần thực hiện trong lĩnh vực HSE:

 • Đánh giá rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng ngừa: Các chuyên gia HSE thường tiến hành đánh giá rủi ro để xác định các mối nguy hiểm trong môi trường làm việc và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro.
 • Đào tạo và tư vấn: Các chuyên gia HSE cần phải đào tạo nhân viên về các quy trình an toàn, tiêu chuẩn môi trường và các quy định liên quan để đảm bảo rằng nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc một cách an toàn.
 • Thực hiện kiểm tra và giám sát: Các chuyên gia HSE thực hiện các kiểm tra và giám sát định kỳ để đảm bảo rằng các quy trình an toàn đang được tuân thủ và đưa ra các khuyến nghị cải thiện nếu cần thiết.
 • Xử lý tai nạn và sự cố: Trong trường hợp có tai nạn hoặc sự cố, các chuyên gia HSE sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhân viên và bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường: Các chuyên gia HSE cũng đảm nhận vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, bao gồm việc xác định và quản lý các chất thải, giảm thiểu khí thải và ô nhiễm môi trường.
 • Cập nhật những quy định và luật mới về an toàn, bảo vệ môi trường của nhà nước: Để đảm bảo doanh nghiệp luôn tuân thủ tốt nhất các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường của nhà nước, HSE sẽ phải thường xuyên cập nhật các quy định và luật mới của nhà nước. Bên cạnh đó, HSE còn phải thường xuyên tham dự các hội thảo của các tổ chức chuyên ngành và theo dõi các tạp chí chuyên môn để cập nhật những kiến thức mới nhất.

 

Nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc một cách an toàn khi được đào tạo HSE

Nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc một cách an toàn khi được đào tạo HSE

✍  Xem thêm: Chứng nhận ISO 14001 | Tư vấn hệ thống toàn quốc 

4. Yêu cầu đối với công việc HSE

4.1 Kiến thức và trình độ chuyên môn

Để đảm nhận vai trò này, bạn cần có bằng cấp chuyên môn thuộc các chuyên ngành Kỹ sư môi trường và Kỹ sư bảo hộ lao động. Đồng thời bạn còn phải có những kiến thức liên quan khác.

Bên cạnh đó, bạn cần nắm vững các quy định trong tiêu chuẩn quốc tế, như là ISO. Nghĩa là bạn cần có kiến thức về các tiêu chuẩn cụ thể, đánh giá được các rủi ro, đề xuất biện pháp khắc phục, hiểu rõ các phương pháp đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro,… Bạn cũng phải hiểu rõ các kiến thức pháp luật liên quan đến an toàn lao động, quyền lợi và trách nhiệm người lao động về an toàn lao động, cũng như hiểu rõ những quy định về vệ sinh môi trường.

4.2 Kỹ năng

Dưới đây là ba kỹ năng quan trọng mà một nhân viên HSE cần có:

Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề: đây là kỹ năng mà HSE nào cũng phải có. Bởi vì các sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên đòi hỏi HSE phải bình tĩnh để đánh giá chính xác tình huống và có biện pháp giải quyết hiệu quả và nhanh chóng.

Kỹ năng phân tích nguyên nhân: khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động, việc đầu tiên và quan trọng nhất mà HSE phải thực hiện là phân tích và xác định nguyên nhân một cách nhanh chóng và chính xác. Từ đó có thể đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý, đồng thời đánh giá hiệu quả của biện pháp đó để có thể phòng ngừa và giải quyết những sự cố trong tương lai.

Kỹ năng đào tạo: để đảm bảo các vấn đề an toàn, sức khỏe lao động và vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc, HSE phải thực hiện việc hướng dẫn và đào tạo để người lao động hiểu và thực hiện các biện pháp an toàn lao động. Nếu có kỹ năng đào tạo, HSE có thể truyền đạt những kiến thức, quy định và chính sách an toàn hiệu quả hơn.

5. Mức thu nhập của nhân viên HSE

Mức thu nhập của nhân viên HSE dao động trong khoảng từ 10 – 13 triệu đồng/tháng. Mức lương có sự chênh lệch đáng kể phụ thuộc lĩnh vực, quy mô của doanh nghiệp và trình độ, kinh nghiệm của ứng viên. Những HSE đảm nhận vị trí quản lý tại các công ty, tập đoàn lớn, có thể nhận được mức lương vô cùng hấp dẫn từ 17 – 37 triệu đồng/tháng. Lương cho những HSE làm việc tại công ty nước ngoài thường cao hơn lương những người làm việc cho công ty trong nước. Ngoài lương thì HSE còn nhận được các phúc lợi khác, bao gồm bảo hiểm y tế, tiền thưởng,…

6. Khóa học HSE

Khóa học HSE cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng chuyên môn về hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) và an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001/OHSAS 18001) cũng như cập nhật các quy định pháp luật và các kỹ thuật giải pháp phòng ngừa giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất công nghiệp. Qua đó, giúp học viên trở thành một chuyên gia an toàn, sức khỏe và môi trường.

Nội dung khóa học HSE có thể bao gồm các chủ đề sau:

 • Các quy định, chính sách và tiêu chuẩn an toàn và môi trường
 • Các nguy cơ và rủi ro trong môi trường lao động và sống
 • Các phương pháp đánh giá và quản lý rủi ro
 • Các kỹ năng giải quyết tình huống khẩn cấp và sự cố
 • Các kỹ năng quản lý vấn đề môi trường và sức khỏe
 • Các kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo để xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh,…

Khóa học HSE được yêu cầu cho nhiều vị trí liên quan đến an toàn lao động và môi trường, bao gồm các nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý, nhân viên đảm bảo an toàn, cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực khác liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường. Các tổ chức và doanh nghiệp cần thiết cho nhân viên tham gia khóa học này để đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn và môi trường, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả làm việc. 

Tin khác

Kaizen là gì? Tìm hiểu nguyên tắc, đặc điểm, lợi ích của Kaizen

Kaizen (改善) là một thuật ngữ tiếng Nhật, nghĩa là "cải tiến liên tục". Đây là...

Lợi ích của 5S | 10 lý do cần thực hành 5S

Phương pháp 5S là một hệ thống quản lý không gian làm việc xuất phát từ Nhật...

Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất | Cập nhật giá

Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu...

Chứng nhận nắp hố ga và song chắn rác | Hiệu quả - Tiết kiệm

Chứng nhận nắp hố ga và song chắn rác là quá trình đánh giá và xác nhận rằng...

Thí nghiệm kính xây dựng | Uy tín – Hiệu quả

Thí nghiệm kính xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình kiểm định...

Thử nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...