Lãnh đạo là gì? Phân biệt lãnh đạo với quản lý

Tiêu chuẩn ISO đề cao vai trò của thành phần lãnh đạo và quản lý trong hoạt động triển khai hệ thống quản lý hiệu quả. Theo đó, đặt ra các yêu cầu và trách nhiệm đối với những đối tượng này. Nhằm giúp bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu thế nào là một nhà lãnh đạo, vai trò của họ trong hệ thống quản lý ISO và phân biệt giữa lãnh đạo với quản lý. Vinacontrol CE sẽ cung cấp những thông tin dưới đây.

 

1. Lãnh đạo là gì?

1.1 Khái niệm

Lãnh đạo là quá trình hoặc khả năng của một người hay một nhóm người để hướng dẫn, điều hành, tạo động lực và tạo sự đồng thuận trong một tập thể hoặc tổ chức nhằm đạt được mục tiêu cụ thể.

Lãnh đạo không chỉ đơn thuần là việc chỉ đạo hay quản lý, mà còn bao gồm khả năng tạo động lực, tư duy chiến lược, giao tiếp hiệu quả, định hình tầm nhìn và truyền cảm hứng cho những người khác. Lãnh đạo có thể xuất hiện ở mọi cấp bậc và lĩnh vực trong xã hội, bao gồm cả trong công ty, chính phủ, giáo dục, tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng.

Lãnh đạo là quá trình hoặc khả năng của một người hay một nhóm người để hướng dẫn, điều hành, tạo động lực

Lãnh đạo là quá trình hoặc khả năng của một người hay một nhóm người để hướng dẫn, điều hành, tạo động lực 

✍  Xem thêm: Bảng Checklist ISO 9001 mới nhất | Danh mục câu hỏi đánh giá nội bộ doanh nghiệp 

1.2 Đặc điểm của nhà lãnh đạo

 • Thứ nhất, người lãnh đạo là người có tầm nhìn. Họ có tầm nhìn xa trông rộng hơn người bình thường về các chiến lược, kế hoạch cần phải thực hiện. Từ đó mới có thể tìm thấy mục tiêu cần làm và thực hiện để đạt kết quả thành công
 • Thứ hai, lãnh đạo là người truyền cảm hứng. Việc truyền cảm hứng cho các thành viên là điều cần thiết để có thể tối ưu hoá năng suất mà các thành viên có thể mang lại. Để đạt được kết quả thì tinh thần thực hiện là yếu tố góp phần không hề nhỏ.
 • Thứ ba, lãnh đạo là người giỏi hoạch định chiến lược. Việc đưa ra kế hoạch cần phải biết cách thực hiện như thế nào là tốt nhất, phân bổ nguồn lực ra sao; chuyên môn phù hợp của từng bộ phận, đơn vị. Họ là những người biết giải quyết bài toán một cách tốt nhất.
 • Thứ tư,người lãnh đạo là người giỏi về đào tạo, huấn luyện. Người lãnh đạo có khả năng xây dựng đội ngũ tốt bằng cách đào tạo và huấn luyện cho các thành viên.

Người lãnh đạo giỏi không chỉ là người có kiến thức, kĩ năng tốt mà họ cần có những đặc điểm phù hợp để lãnh đạo. Nói cách khác, họ cần có các tố chất riêng. Những tố chất này bao gồm: tố chất thông minh (IQ), tố chất nhạy cảm (EQ), tố chất chính trực, tố chất tự tin và tố chất nghị lực.

✍  Xem thêm: Khoá đào tạo đánh giá nội bộ Lead Auditor | Thông tin chi tiết

2. Phân biệt lãnh đạo với quản lý

Nhiều người đang có sự nhầm lẫn hoặc dánh đồng về hai khái niệm lãnh đạo và quản lý. Vì vậy, dưới đây là một số tiêu chí để phân loại lãnh đạo và quản lý giúp Bạn đọc phân biệt hai khái niệm này một cách rõ ràng.

 

Lãnh đạo

Quản lý

Phạm vi quyền hạn

Nhà lãnh đạo là những người nghĩ ý tưởng, nhà quản lý thực thi các ý tưởng ấy. Trong chiến lược và chính sách được xây dựng, nhà lãnh đạo tiên phong trong tìm kiếm cách thức hiệu quả triển khai. Trong công ty doanh nghiệp hay tổ chức thì nhà lãnh đạo có vai trò định hướng về các mục tiêu và tầm nhìn của công ty doanh nghiệp đó. 

Quản lý thực hiện các lý tưởng lớn cho các nhà lãnh đạo. Họ làm những công việc cụ thể hơn, xây dựng các bước chi tiết để hoàn thành mục tiêu và chỉ định nhân sự cụ thể thực hiện các kế hoạch đó. Trong đó cần đảm bảo những ý tưởng cụ thể được triển khai thực tế.

Vai trò đối với công việc

Nhà lãnh đạo luôn cần tìm ra hướng đi mới, tìm ra sự khác biệt. Điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận những rủi ro trong các kế hoạch như một điều tất yếu. Mang đến các trách nhiệm cho tính chất yêu cầu cao hơn của hoàn thành công việc.

Nhà quản lý có nhiệm vụ giảm thiểu những rủi ro ở mức tối thiểu. Thông qua các hoạt động trong quản lý nhỏ hơn mang đến những sự dễ dàng cần thiết hơn trong xác định và phân chia nhiệm vụ, công việc. Thực hiện triển khai các kế hoạch cũng như quản lý nhóm nhân viên; hướng đến các thành công trong việc thực hiện cụ thể các công việc của nhân viên trong quản lý.

Vai trò đối với nhân viên

Người lãnh đạo luôn là người truyền cảm hứng, động lực cho nhân viên; mang đến sự ngưỡng mộ trong phong cách thực hiện công việc và đảm bảo trong tính chất rộng hơn đối với việc triển khai chiến lược lớn trên thực tế.

Quản lý lại là người trực tiếp bên cạnh, có tác động trực tiếp tương tác với nhân viên. Họ giám sát thúc đẩy quá trình làm việc và kết của của nhân viên; phản ánh hiệu quả đối với mảng quản lý chính; hỗ trợ cho các công việc chính, cùng với nhà lãnh đạo mang đến hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Định hướng thực hiện công việc

Lãnh đạo luôn hướng mọi người và công việc vào những mục tiêu tương lai, định hướng các kế hoạch. Họ đảm bảo cho các chính sách và chiến lược phát triển chung cho doanh nghiệp được thực hiện.        

Nhà quản lý thực hiện tốt những công việc hiện tại sao cho hiệu quả nhất; đảm bảo trong tiến hành triển khai các chính sách thực tế tại các thời điểm khác nhau để mang đến kết quả phản ánh thực tế tìm kiếm qua các giai đoạn.

Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng vai trò của lãnh đạo và quản lý có thể chồng chéo và có sự tương đồng trong nhiều tình huống. Một người có thể đồng thời là một người lãnh đạo và quản lý, và quan trọng là phối hợp và sử dụng đúng vai trò phù hợp với mục tiêu và ngữ cảnh cụ thể của tổ chức.

Phân biệt lãnh đạo với quản lý

Phân biệt lãnh đạo với quản lý

✍  Xem thêm: Các công cụ quản lý chất lượng | Tìm hiểu chi tiết

3. Vai trò lãnh đạo trong hệ thống quản lý ISO

Trong hệ thống quản lý ISO (International Organization for Standardization). Vai trò lãnh đạo rất quan trọng và được coi là yếu tố chủ đạo để đạt được hiệu quả và thành công trong việc triển khai và duy trì các tiêu chuẩn ISO. Dưới đây là một số vai trò lãnh đạo quan trọng trong hệ thống quản lý ISO.

 • Cam kết và tầm nhìn: Lãnh đạo cần có cam kết mạnh mẽ đối với việc thực hiện và duy trì hệ thống quản lý ISO trong tổ chức. Họ phải xác định và truyền đạt tầm nhìn và mục tiêu của hệ thống quản lý cho toàn bộ tổ chức, và tạo động lực cho các thành viên trong việc đạt được những mục tiêu đó.
 • Xây dựng chính sách và mục tiêu: Lãnh đạo phải đảm bảo rằng chính sách và mục tiêu của hệ thống quản lý ISO được xác định và phù hợp với mục tiêu chiến lược và yêu cầu của tổ chức. Họ phải tham gia vào việc xây dựng chính sách, xác định mục tiêu cụ thể và đảm bảo rằng các mục tiêu này được thúc đẩy và đạt được.
 • Định hình văn hóa tổ chức: Lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập và duy trì một văn hóa tổ chức phù hợp với các nguyên tắc và giá trị của hệ thống quản lý ISO. Họ phải thúc đẩy ý thức về chất lượng, sự cải tiến liên tục và tuân thủ các quy trình và quy định liên quan đến tiêu chuẩn ISO.
 • Phân công trách nhiệm: Lãnh đạo cần phân công trách nhiệm cho các thành viên trong tổ chức để đảm bảo rằng nhiệm vụ của hệ thống quản lý ISO được thực hiện đúng cách. Họ phải đảm bảo rằng có đủ nguồn lực và đào tạo cho các thành viên liên quan và giám sát tiến độ và kết quả của các hoạt động.
 • Đánh giá và cải tiến: Lãnh đạo phải đảm bảo rằng quá trình đánh giá và cải tiến liên tục được thực hiện trong hệ thống quản lý ISO. Họ phải khuyến khích và thúc đẩy việc tiến hành đánh giá nội bộ và kiểm tra hiệu quả của hệ thống quản lý. Họ cần đảm bảo rằng các kết quả đánh giá được sử dụng để tìm ra các điểm mạnh và yếu của hệ thống và đề xuất các biện pháp cải tiến.
 • Tạo môi trường hỗ trợ: Lãnh đạo phải tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ cho việc triển khai hệ thống quản lý ISO. Họ phải khuyến khích sự tham gia và đóng góp của tất cả các thành viên, tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, và thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp trong tổ chức.
 • Sự đồng thuận và tuân thủ: Lãnh đạo cần tạo ra sự đồng thuận và tạo niềm tin trong việc tuân thủ các quy tắc và quy trình của hệ thống quản lý ISO. Họ phải thể hiện sự tôn trọng và tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, đồng thời áp dụng các biện pháp kỷ luật nếu cần thiết.

✍  Xem thêm: Chứng nhận ISO 9001 | Tư vấn quy trình quản lý chất lượng hiệu quả

Tóm lại, vai trò lãnh đạo trong hệ thống quản lý ISO đóng vai trò quan trọng trong việc định hình, triển khai và duy trì các tiêu chuẩn ISO. Lãnh đạo cần có cam kết, tầm nhìn, và khả năng xây dựng văn hóa tổ chức, phân công trách nhiệm, thúc đẩy đánh giá và cải tiến, tạo môi trường hỗ trợ và đảm bảo sự đồng thuận và tuân thủ trong tổ chức.

Mọi thắc mắc cần tư vấn tiêu chuẩn ISO hay yêu cầu về dịch vụ của Vinacontrol CE. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ tốt nhất!

Tin khác

Chứng nhận hợp quy băng chặn nước PVC | Hồ sơ – Thủ tục

Chứng nhận hợp quy băng chặn nước PVC là hoạt động kiểm tra và thử nghiệm,...

Chứng nhận thạch cao Phospho | Uy tín - Nhanh gọn

Chứng nhận thạch cao phospho là quá trình xác nhận và chứng nhận rằng thạch...

Mô hình servqual là gì? 4 nội dung cần lưu ý

Servqual là viết tắt của Service Quality - chất lượng dịch vụ. Parasuraman &...

Chứng nhận hợp chuẩn phụ gia hóa học cho bê tông theo TCVN 8826:2011

Chứng nhận hợp chuẩn phụ gia hóa học cho bê tông là chứng nhận chất phụ gia...

Sản xuất pate cần xin những giấy phép gì? 9 loại giấy phép cần biết

Sản xuất pate là một ngành công nghiệp thực phẩm quan trọng và đầy tiềm năng....

Chứng nhận phụ gia khoáng cho xi măng | Hồ sơ – Thủ tục

Chứng nhận phụ gia khoáng cho xi măng là quá trình xác minh và công nhận rằng...

CPK là gì? Phân biệt CPK với các chỉ số CP, PPK

CPK là viết tắt của "Process Capability Index" (Chỉ số khả năng quá trình)...

Nâng cao công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy | Tin tổng hợp

Liên quan đến Vụ cháy căn nhà 9 tầng, 1 tum xảy ra hồi 23h22' ngày...

Giấy phép cần thiết cho cơ sở sản xuất mua bán khô bò | Chú ý

Nếu bạn đang có kế hoạch hoặc đã kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và mua...

Cơ sở sản xuất xúc xích cần giấy phép gì? Hướng dẫn đăng ký

Nếu cơ sở sản xuất xúc xích làm giấy an toàn thực phẩm không đúng theo quy...