Tìm hiểu QA-QC là gì? 4 Điều cần biết khi tham gia công việc

Doanh nghiệp luôn có nhu cầu cải tiến và đảm bảo chất lượng trong tổ chức. Để làm được điều đó, sự xuất hiện của QA – QC là những nhân tố quan trọng và thiết yếu cho việc thực hiện các nhu cầu trên. Sau đây là các thông tin cơ bản liên quan đến QA – QC mà doanh nghiệp cần tìm hiểu, nắm rõ để có thể xây dựng một đội ngũ quản lý chất lượng hiệu quả.

 

1.  QA -  Quality Assurance

  1.1. Tìm hiểu QA là gì?

QA (Quality Assurance) là cá nhân đảm bảo chất lượng trong các nhà máy, cơ sở sản xuất . Họ đảm nhận nhiệm vụ xây dựng hệ thống, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và giám sát, đo lường việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng đề ra.

Để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình, một QA cần phải được đào tạo bài bản về nghề QA, nắm vững các kiến thức nền tảng về thiết lập – xây dựng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và am hiểu về các sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp.

 

QA (Quality Assurance) là nhân viên đảm bảo chất lượng trong các doanh nghiệp

QA (Quality Assurance) là nhân viên đảm bảo chất lượng trong các doanh nghiệp 

 

  1.2. Mô tả công việc đối với vị trí QA

Nhân viên QA sẽ thực hiện các công việc sau đây:

 • Thiết lập, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng (tiêu chuẩn ASME, tiêu chuẩn ISO 9001…) cho doanh nghiệp, bao gồm: sổ tay chất lượng, quy trình hệ thống chất lượng, các quy trình, hướng dẫn công việc cụ thể, các biểu mẫu quản lý chất lượng.
 • Thực hiện Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp hàng năm.
 • Cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng mới và làm mới, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của doanh nghiệp.
 • Phối hợp với các bộ phận triển khai , giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng.
 • Phối hợp với bộ phận sản xuất, giới thiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi có khách hàng, đối tác đánh giá doanh nghiệp.
 • Tham gia đề xuất giải pháp cải tiến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
 • Quản lý hồ sơ và các chứng nhận theo đúng quy trình quy định.
 • Thực hiện việc đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu phụ của doanh nghiệp…

✍ Xem thêm: QS là gì?  Phân biệt QS với QA QC

2.  QC - Quality Control

  2.1. Tìm hiểu QC là gì?

QC (Quality Control) là cá nhân kiểm soát chất lượng trong các nhà máy, co sở sản xuất (hay còn gọi với tên là nhân viên KCS). QC đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra mọi công đoạn trong quy trình sản xuất để đảm bảo thành phẩm là  đạt chuẩn và chất lượng theo yêu cầu.

Nhân viên QC thường được chia thành 3 vị trí như sau:

 • Nhân viên kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC);
 • Nhân viên kiểm soát chất lượng quy trình sản xuất (PQC);
 • Nhân viên kiểm soát chất lượng đầu ra (OQC).

Cá nhân đảm nhiệm vị trí này đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về sản phẩm của doanh nghiệp, hiểu rõ quy trình sản xuất sản phẩm,  những tiêu chuẩn chất lượng phải đạt được…

Ví dụ điển hình trong ngành may, nhân viên PQC cần phải là một người may giỏi, hiểu rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định… để kiểm soát tốt quy trình may của công nhân và chất lượng thành phẩm nói chung.

 

QC (Quality Control) là nhân viên kiểm soát chất lượng trong các doanh nghiệp

QC (Quality Control) là nhân viên kiểm soát chất lượng trong các doanh nghiệp

✍ Xem thêm: Khóa học nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng cho nhân viên 

  2.2. Mô tả vị trí công việc đối với QC

Vì nhân viên QC thường được phân thành IQC, PQC, OQC nên mỗi vị trí sẽ đảm nhận một khâu trong quy trình sản xuất sản phẩm. Công việc chính của một nhân viên QC như sau:

 • Nhân viên kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC): Kiểm tra chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào; theo dõi tình hình sử dụng và chất lượng nguyên liệu – vật tư trong quá trình sản xuất; làm việc với nhà cung cấp để xử lý các vấn đề, sự cố phát sinh – đánh giá nhà cung cấp; tham gia phát triển sản phẩm mới, sản xuất hàng mẫu…
 • Nhân viên kiểm soát chất lượng quy trình sản xuất (PQC): Phối hợp với các bộ phận khác triển khai quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; trực tiếp kiểm tra các công đoạn làm việc của công nhân, chủ động phát hiện lỗi và yêu cầu công nhân sửa chữa; tham gia giải quyết các yêu cầu của khách hàng và các khiếu nại về chất lượng sản phẩm; tham gia phát triển sản phẩm mới hay sản xuất hàng mẫu…
 • Nhân viên OQC: Tham gia xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thành phẩm; trực tiếp kiểm tra chất lượng thành phẩm và xác nhận “Đạt” với sản phẩm đạt yêu cầu; phân loại sản phẩm lỗi, sai sót kỹ thuật và chuyển yêu cầu sửa chữa cho PQC; xử lý các yêu cầu – khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm…

 

3. Phân biệt giữa QA và QC như thế nào?

  3.1 Sự giống nhau giữa QA và QC

Vị trí QA và QC đều là những thành phần thuộc hệ thống quản lý chất lượng (EMS) và cả hai đều hướng đến việc tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như làm hài lòng khách hàng sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên trên thực tế, có thể thấy công việc của QA, QC là không giống nhau mà chỉ liên quan đến nhau, cũng như hỗ trợ nhau trong công tác đảm bảo, cải tiến chất lượng của hệ thống và sản phẩm. Đương nhiên, không thể có việc chỉ cần QA mà loại bỏ QC hay ngược lại.

 

Trên thực tế, công việc của QA và QC là không giống nhau dù cùng thuộc hệ thống quản lý chất lượng

Trên thực tế, công việc của QA và QC là không giống nhau dù cùng thuộc hệ thống quản lý chất lượng

  3.2 Sự khác nhau giữa QA và QC

Dưới đây là một số điểm khác nhau đặc trưng giữa QA và QC:

 • Mục tiêu chính của QA là ngăn ngừa các khuyết tật và sai lầm. Mục tiêu chính của QC là sửa chữa các khuyết tật.
 • Một QA cần sở hữu các Kỹ thuật phòng ngừa và biện pháp chủ động. Còn QC cần có những kỹ thuật khắc phục và biện pháp phản ứng.
 • QA sẽ định hướng quá trình liên quan trực tiếp đến các hoạt động một cách có hệ thống và có kế hoạch liên quan đến việc tạo ra sản phẩm. QC sẽ định hướng sản phẩm - liên quan đến các hoạt động vận hành cũng như các kỹ thuật được sử dụng để kiểm tra và đảm bảo rằng các yêu cầu về chất lượng đã được đáp ứng.
 • QA liên quan đến việc quản lý chất lượng bằng cách xác định các quy trình, chiến lược và chính sách, phát triển danh sách kiểm tra và thiết lập các tiêu chuẩn cần được tuân thủ trong suốt quá trình của dự án. QC liên quan đến việc tuân theo các nguyên tắc đã đặt ra khi dự án tiến hành và các sản phẩm đang được tạo ra để xác minh chất lượng, phát hiện ra các khiếm khuyết và sửa chữa chúng.
 • QA đảm bảo tính đúng đắn ngay từ bước thực hiện đầu tiên. Còn QC đảm bảo kết quả đầu ra chính là chất lượng sản phẩm đúng như những gì được mong đợi, yêu cầy.
 • Trách nhiệm của tất cả các cá nhân là QA liên quan đến việc phát triển sản phẩm. Còn QC là trách nhiệm của một nhóm cụ thể kiểm tra sản phẩm để kiểm tra lỗi và khắc phục chúng.
 • QA sẽ thực hiện áp dụng các công cụ và kỹ thuật thống kê cho các sản phẩm cuối cùng hay còn gọi là Kiểm soát Chất lượng Thống kê (SQC) và đây là một thành phần của đảm bảo chất lượng . QC sẽ áp dụng các công cụ và kỹ thuật thống kê cho các quá trình, đây là một phần của Kiểm soát chất lượng và được gọi là Kiểm soát quá trình thống kê (SPC).

 

Đội ngũ QA và QC tham gia hoạt động đánh giá nội bộ tại doanh nghiệp

Đội ngũ QA và QC tham gia hoạt động đánh giá nội bộ tại doanh nghiệp

 

4. Kết luận

Qua  đây có thể thấy QA và QC là những thành phần đặc biệt quan trọng và không thể thiếu cho một hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiêp. Cả hai vị trí này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, không vị trí nào có thể thay vị trí nào; và nếu thiếu đi một trong hai thì doanh nghiệp có thể sẽ đối mặt với các rắc rối về vấn đề chất lượng. Doanh nghiệp có được một đội ngũ nhân sự QA và QC có chuyên môn và kỹ năng tốt chính là một sự thành công và cải tiến to lớn.

 

Mọi yêu cầu thắc mắc liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng và các dịch vụ khác của Vinacontrol CE, quý khách hàng vui lòng liên Hotline: 1800.6083 Email: vnce@vnce.vn hoặc để lại thông tin liên lạc để được chuyên gia hỗ trợ, tư vấn một cách tốt nhất!

Tin khác

Kaizen là gì? Tìm hiểu nguyên tắc, đặc điểm, lợi ích của Kaizen

Kaizen (改善) là một thuật ngữ tiếng Nhật, nghĩa là "cải tiến liên tục". Đây là...

Lợi ích của 5S | 10 lý do cần thực hành 5S

Phương pháp 5S là một hệ thống quản lý không gian làm việc xuất phát từ Nhật...

Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất | Cập nhật giá

Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu...

Chứng nhận nắp hố ga và song chắn rác | Hiệu quả - Tiết kiệm

Chứng nhận nắp hố ga và song chắn rác là quá trình đánh giá và xác nhận rằng...

Thí nghiệm kính xây dựng | Uy tín – Hiệu quả

Thí nghiệm kính xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình kiểm định...

Thử nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...