CPT là gì? Điều kiện CPT trong Incoterm 2020

Incoterms (Quy tắc giao hàng quốc tế) là một bộ quy tắc do ICC (International Chamber of Commerce - Phòng Thương mại Quốc tế) ban hành nhằm định rõ các điều kiện thương mại thông dụng trong giao dịch quốc tế. Điều kiện CPT trong Incoterm 2020 đang được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng thương mại quốc tế. Theo đó, các doanh nghiệp cần có nhận thức nhất định về CPT cũng như nội dung của điều kiện này để có thể đảm bảo quyền lợi của mình.

 

1. CPT là gì?

1.1 Điều kiện CPT

CPT là viết tắt của Carriage paid to (Cước trả tới điểm đến), theo đó điều kiện CPT trong Incoterms 2020 quy định người bán có nghĩa vụ giao hàng cho người chuyên chở.

Quy tắc CPT áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải, theo đó, người bán sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến cảng đến, và rủi ro sẽ được chuyển hoàn toàn khi người bán giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên. Do đó, khi hàng hoá được giao cho người vận chuyển đầu tiên, mọi rủi ro và chi phí phát sinh từ hàng hoá không có trong hợp đồng vận chuyển đã giao kết để đưa hàng hoá đến đích sẽ do người mua chịu.

CPT là viết tắt của Carriage paid to (Cước trả tới điểm đến)

CPT là viết tắt của Carriage paid to (Cước trả tới điểm đến) 

1.2 Một số lưu ý về điều CPT trong Incoterm 2020

Hai điểm cần lưu ý về Điều kiện CPT trong Incoterm 2020 là:

 • Về việc chuyển giao hàng hóa: Nơi mà rủi ro của hàng hóa đi qua là nơi mà hàng hóa được giao cho người vận chuyển đầu tiên.
 • Địa điểm mà người bán thương lượng và ký kết hợp đồng vận chuyển để giao hàng là điểm đến của hàng hoá.
 • Khi hai bên đồng ý áp dụng CPT Incoterms 2020 vào hợp đồng giao dịch thì phải ghi: CPT + địa điểm cảng đích.

1.3 Trách nhiệm mua bảo hiểm trong CPT

Mặc dù các quy định về nghĩa vụ của các bên liên quan trong điều kiện CPT Incoterm trong 2020 đã quy định trách nhiệm mua bảo hiểm không thuộc về bên nào cả. Nhưng khi bên người mua có nhu cầu mua bảo hiểm cho hàng hoá thì người bán phải có nghĩa vụ cung cấp các thông tin mà người mua cần để thực hiện việc này. Đồng thời trong quá trình đó, mọi chi phí, rủi ro để cung cấp thông tin này đều do người bán chịu trách nhiệm.

CPT trong Incoterms 2020 quy định người bán có nghĩa vụ giao hàng cho người chuyên chở

CPT trong Incoterms 2020 quy định người bán có nghĩa vụ giao hàng cho người chuyên chở

✍  Xem thêm: Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu | Thủ tục nhanh gọn

2. Nghĩa vụ của người mua và người bán trong CPT Incoterms 2020

Cả bên mua và bên bán đều có những nghĩa vụ cần phải thực hiện.

2.1 Nghĩa vụ của bên mua

 • Người mua phải thanh toán tiền hàng theo quy định trong hợp đồng.
 • Nếu có quy định, người mua phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép nhập khẩu và giấy phép khác, làm thủ tục hải quan để nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá.
 • Người mua phải cung cấp các thông tin cần thiết cho người bán nếu có yêu cầu về việc mua bảo hiểm.
 • Người mua phải nhận hàng khi hàng được giao và từ người chuyên chở tại nơi chỉ định và thanh toán toàn bộ chi phí liên quan kể từ khi người bán hết trách nhiệm.
 • Người mua phải chịu mọi rủi ro kể từ khi hàng được giao nếu không có bất cứ thông báo tới người bán kể từ ngày quy định.
 • Khi người mua có quyền quyết định thời gian hoặc địa điểm nhận hàng, nơi đến thì cần thông báo cho người bán biết.
 • Người mua phải chấp nhận các chứng từ vận tải được quy định nếu chứng từ đó phù hợp với hợp đồng.
 • Người mua phải trả các chi phí cho việc kiểm tra bắt buộc trước khi gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.
 • Người mua phải thông báo cho người bán một cách kịp thời các thông tin an ninh để người bán có thể thực hiện và hoàn trả cho người ban các chi phí mà người bán đã chi trả để lấy lại những chứng từ và thông tin đó. Nếu có quy định, khi người bán yêu cầu và chịu chi phí rủi ro, người mua phải hỗ trợ người bán lấy các chứng từ và thông tin cần thiết cho việc vận tải xuất khẩu, quá cảnh hàng hoá.

Cụ thể:

 •  Người mua thông quan nhập khẩu.
 •  Người mua chịu chi phí cho việc dỡ hàng xuống máy bay/tàu biển (trả local charge đầu dỡ).
 •  Nếu có thỏa thuận khác đi thì phải nêu rõ trước khi ký hợp đồng.
 •  Người mua chịu chi phí + Rủi ro dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải tại xưởng người mua.
 •  Người bán không phải mua bảo hiểm cho lô hàng.

✍  Xem thêm: DAP là gì? Hướng dẫn theo Incoterms 2020

2.2 Nghĩa vụ của bên bán

 • Cung cấp hàng hoá và hoá đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp toàn bộ bằng chứng phù hợp khác mà hợp đồng có thể đòi hỏi.
 • Người bán phải chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và làm thủ tục hải quan để xuất khẩu hoặc quá cảnh hàng hoá trước khi giao hàng.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải hàng hóa từ một điểm giao hàng quy định, nếu có, tại nơi giao hàng đến một điểm nhận hàng, nếu có, tại nơi nhận hàng đã quy định.
 • Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải và bảo hiểm. Nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, người bán phải cung cấp các thông tin người mua cần để mua bảo hiểm.
 • Người bán phải giao hàng cho người chuyên chở theo hợp đồng và chịu toàn bộ trách nhiệm về rủi ro, chi phí, thuế cho đến khi hàng hoá được giao.
 • Người bán phải cung cấp đầy đủ thông tin để người mua có thể nhận hàng, nếu người mua có yêu cầu hoặc tập quán quy định, người bán phải chịu chi phí cung cấp cho người mua chứng từ vận tải thông thường theo hợp đồng chuyên chở.
 • Nếu có quy định, người mua yêu cầu và chịu chi phí rủi ro, người bán phải hỗ trợ người mua lấy các chứng từ và thông tin mà người mua cần để nhập khẩu hàng hoá và vận tải và hoàn phí mà người mua đã chịu về nó.

Cụ thể: 

 • Người bán thông quan xuất khẩu.
 • Người bán thuê phương tiện vận tải.
 • Địa điểm giao hàng ở nước người mua.
 • CPT (Sân bay đến).
 • Người bán chịu chi phí + Rủi ro bốc hàng lên phương tiện vận tải tại xưởng người bán.
 • Người bán chịu chi phí cho việc bốc hàng lên máy bay/tàu biển (trả local charge đầu bốc).
 • Rủi ro của hàng hóa sẽ được chuyển từ người bán sang người mua kể từ khi người bán giao hàng cho người chuyên chở.
 • Người bán không phải mua bảo hiểm cho lô hàng.

Một số điều khoản phổ biến trong Incoterm 2020

Một số điều khoản phổ biến trong Incoterm 2020

✍  Xem thêm: FCA là gi? Hướng dẫn chi tiết theo Incoterm 2020

3. Chi phí các bên phải trả theo CPT

Theo Điều Kiện CPT Trong Incoterm 2020, tuỳ vào từng loại chi phí cụ thể mà người mua hoặc người bán sẽ chịu trách nhiệm chi trả. Cụ thể:

 

Chi phí của người mua

Chi phí của người bán

 • Các chi phí liên quan đến hàng hoá sau khi bên vận tải đầu tiên nhận hàng.
 • Chi phí đóng, dỡ hàng tại cảng đích và vận chuyển về kho.
 • Chi phí vận chuyển nội địa tại cảng đích, đã trừ những chi phí do người bán trả trước đó cho bên vận tải.
 • Chi phí phát sinh khi người mua không thông báo chính xác cho người bán về địa điểm và thời gian giao nhận hàng.
 • Chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thông quan hàng hoá trước khi được xuất khẩu, trừ khi đây là thủ tục chỉ thuộc thẩm quyền của nước xuất khẩu
 • Chi phí liên quan đến việc làm thủ tục xuất khẩu cho hàng hoá.
 • Chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng cho bên vận tải đầu tiên.
 • Các chi phí đưa hàng đến vị trí cảng đích theo quy định hợp đồng đã ký kết.
 • Chi phí vận chuyển các chứng từ đến cho người mua.
 • Chi phí vận chuyển qua các nước khác chờ quá cảnh trong hợp đồng.

 

 

Chi phí các bên phải trả theo CPT

Chi phí các bên phải trả theo CPT

✍  Xem thêm: Giám định số lượng, chất lượng và tình trạng hàng hoá | Chứng thư uy tín

4. Cách sử dụng thanh toán CPT hiệu quả

Điều kiện CPT phổ biến trong vận chuyển hàng không và các lô hàng Ro-Ro. Nếu có nhiều hơn một phương thức vận chuyển, rủi ro được chuyển khi hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên. Tất cả điều kiện giao hàng nhóm C bao gồm CPT, người bán có trách nhiệm ký hợp đồng vận chuyển quốc tế. Địa điểm chuyển giao trách nhiệm và rủi ro sẽ được chỉ định từ người mua.

Người mua và nhà xuất khẩu ít kinh nghiệm có thể thích điều kiện giao hàng nhóm F hơn song điều kiện giao hàng nhóm C lại được những nhà xuất khẩu có kinh nghiệm hơn đặc biệt ưa chuộng. Những điều khoản nhóm C cũng cho phép bạn giao dịch trực tiếp với hãng vận chuyển; tài liệu, vận đơn và tất cả thông tin cần thiết cho L/C bắt nguồn từ một nơi duy nhất.

Ngoài ra, sử dụng thuật ngữ nhóm C cung cấp cho bạn nhiều quyền lực đàm phán hơn, nhất là khi đặt nhiều hàng hóa với hãng vận chuyển. Điều kiện thanh toán CPT Incoterms 2020 là điều kiện giao hàng phù hợp cho mọi phương thức vận chuyển, kể cả vận chuyển đa phương thức.

 Điều kiện thanh toán CPT Incoterms 2020 là điều kiện giao hàng phù hợp cho mọi phương thức vận chuyển

Điều kiện thanh toán CPT Incoterms 2020 là điều kiện giao hàng phù hợp cho mọi phương thức vận chuyển

✍  Xem thêm: FOB là gì? Phân biệt FOB và CIF

Kết luận

Trên đây là những nội dung xung quanh CPT mà Quý doanh nghiệp có thể tìm hiểu. Việc hiểu rõ về điều kiện CPT trong Incoterm 2020 là vô cùng cần thiết để tránh xảy ra những sai sót, tranh chấp không đáng có trong hợp đồng về sau này. Hy vọng bài viết trên của Vinacontrol CE đã giúp bạn trả lời được câu hỏi CPT là gì và  điều kiện CPT trong Incoterm 2020. Vinacontrol CE cung cấp các dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, giám định hàng hóa, hun trùng,… hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Mọi yêu cầu về dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ tốt nhất!

Tin khác

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...

Chứng nhận băng vệ sinh, tã bỉm | Tư vấn từ A-Z

Chứng nhận tã bỉm, băng vệ sinh là việc đánh giá quy trình sản xuất, lấy mẫu...

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử | Quy trình từ A-Z

Chứng nhận hợp quy vật thiết bị điện, điện tử là hoạt động đánh giá, chứng...

Giám định hạt điều | Thủ tục nhanh gọn – Tiết kiệm chi phí

Giám định hạt điều là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng của...

Giám định trà xanh/chè | Chứng thư Vinacontrol uy tín

Giám định trà xanh/chè là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất...

Giám định bông xơ | Tư vấn miễn phí – Hỗ trợ toàn quốc

Giám định bông xơ là hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật để xem xét sự phù hợp của...

VINACONTROL CE THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5

VINACONTROL CE THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5

Chứng nhận hợp chuẩn bột bả tường | Phí thấp – Nhanh

Chứng nhận hợp chuẩn bột bả tường là quá trình đánh giá quy trình sản xuất...