Quy định về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Hiện nay tại Việt Nam, số lượng tai nạn trong quá trình lao động ngày càng có xu hướng gia tăng, nguyên nhân bắt nguồn từ sự chủ quan của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định huấn luyện an toàn lao động của nhà nước. Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định tất cả tổ chức, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện công tác huấn huấn luyện an toàn lao động.

Thông tin thêm:

      ✍ Nội dung đào tạo an toàn lao động nhóm 1 

      ✍ Thông tin về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động tại Việt Nam

Huấn luyện an toàn lao động tại doanh nghiệp 

 

Quy định về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam 

Theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết về một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

1. Đối tượng áp dụng

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động;

- Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

- Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;

- Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Người sử dụng lao động;

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Đối tượng bắt buộc phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

- Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động;

- Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

- Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động;

-  Nhóm 5: Người làm công tác y tế;

- Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động;

Vinacontrol CE huấn luyện đào tạo an toàn lao động

Giảng viên huấn luyện an toàn lao động tại doanh nghiệp 

3. Thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu được quy định như sau

- Nhóm 1, Nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

- Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra;

- Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

- Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

- Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

4.Thời hạn chứng nhận an toàn, quy định cấp đổi chứng nhận

Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động có thời hạn 2 năm. Sau đấy, doanh nghiệp cần phải thực hiện đào tạo an toàn định kỳ nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.

Huấn luyện an toàn định kỳ: Cơ sở lập danh sách những người có chứng nhận huấn luyện trước khi hết hạn trong vòng 60 ngày, kèm them bản phô tô chứng nhận huấn luyện đã được cấp gửi Tổ chức huấn luyện an toàn lao động để được đào tạo an toàn định kỳ. Nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu sẽ được cấp đổi chứng nhận huấn luyện mới.

Trong trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện bị hỏng hay mất thì người được cấp chứng nhận làm văn bản giải trình có xác nhận của cơ sở Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện để cấp lại.

5. Doanh nghiệp vi phạm công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Theo khoản 1, Điều 24 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020 sẽ phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với tổ chức hoạt động huấn luyện không huấn luyện mà nhận kết quả huấn luyện.

Cụ thể, Điều 24 của Nghị định này quy định về vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thì sẽ phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với tổ chức hoạt động huấn luyện không huấn luyện mà nhận kết quả huấn luyện theo một trong các mức sau:

  • Từ 5 đến 10 triệu đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
  • Từ 10 đến triệu đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người;
  • Từ 20 đến 30 triệu đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người;
  • Từ 30 đến 40 triệu đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người; từ 40 đến 50 triệu đồng với vi phạm từ 301 người trở lên.

 

Quý khách hàng cần tư vấn dịch vụ đào tạo an toàn lao động liên hệ Vinacontrol CE hotline miễn cước 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được phục vụ tốt nhất.

 

 

Tin khác

Cấp chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động

Chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động là yêu cầu bắt buộc đối với các...

Tìm hiểu mẫu giấy chứng nhận hợp quy & Dấu CR

Giấy chứng nhận hợp quy là văn bản xác nhận đối tượng hoạt động kinh doanh có...

Kiểm định an toàn hệ thống gas - Kiểm định Vinacontrol

Hệ thống gas còn ảnh hưởng đến an toàn về người nếu không được kiểm định...

Chứng nhận hợp quy là gì? Cấp giấy chứng nhận hợp quy thế nào?

Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, xác nhận đối tượng của hoạt động trong...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 - Vinacontrol CE

Để đảm bảo sức khỏe thật tốt cho người lao động, hạn chế về tai nạn trong lao...

Đào tạo nhận thức ISO 22000 về An toàn thực phẩm

Đào tạo nhận thức ISO 22000 giúp học viên hiểu rõ và áp dụng được vào thực...

Top 3 tổ chức huấn luyện an toàn lao động tại Việt Nam

Vinacontrol CE tổ chức uy tín được chỉ định huấn luyện an toàn lao động cả 6...

Khóa học đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 - Vinacontrol

Khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm giúp cho khách hàng nắm...