Giám sát an toàn lao động là gì? 4 Nội dung cần phải biết

An toàn lao động là yếu tố cần được duy trì và kiểm soát tại mỗi một tổ chức doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động cũng như đáp ứng các quy định pháp luật. Theo đó, tại mỗi doanh nghiệp sẽ diễn ra hoạt động giám sát an toàn thường xuyên, hoạt động giám sát sẽ được thực hiện bởi những cá nhân được đào tạo và đạt chứng chỉ. Sau đây là một số thông tin xung quanh lĩnh vực này mà Quý bạn đọc có thể tìm hiểu kỹ nhất.

 

1. Tìm hiểu giám sát an toàn 

   1.1 Giám sát an toàn là gì?

Giám sát an toàn (Safety monitoring) là hoạt động được tiến hành tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo công nhân, người lao động của doanh nghiệp không bị thương hay thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong các nhiệm vụ bảo trì và phi sản xuất. Việc thực hiện giám sát an toàn được coi là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp theo luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Các cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát an toàn tại doanh nghiệp cần thiết qua đào tạo và nhận chứng chỉ để đảm bảo công tác giám sát tốt nhất.

   1.2 Tại sao phải giám sát an toàn?

Giám sát an toàn hiệu quả có tác động tích cực đến người lao động và tổ chức, nó đóng vai trò quan trọng trong an toàn. Giám sát hiệu quả các môi nguy hiểm và rủi ro trong khu vực làm việc và thực hiện các hành động thích hợp. Từ đó, đảm bảo các nhiệm vụ công việc được thực hiện một cách an toàn.

Giám sát an toàn giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn, gây hại đến sức khỏe, tính mạnh của nhân công

Giám sát an toàn giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn, gây hại đến sức khỏe, tính mạnh của nhân công

✍ Xem thêm: An toàn lao động là gì? Quy định Pháp luật cần biết 

2. Trách nhiệm của người giám sát

Người có nhiệm vụ giám sát an toàn sẽ phải chịu trách nhiệm cũng như đảm đương nhiều công việc diễn ra hàng ngày. Người giám sát phải đảm bảo một nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động, thường xuyên tiếp nhận các phản ánh về điều kiện, nguy cơ không đảm bảo an toàn, gây hại cho sức khỏe tại nơi làm việc  từ người lao động.

Sau đây là những trách nhiệm cụ thể của cá nhân giám sát an toàn tại một tổ chức:

   2.1 Định hướng, đào tạo nhân viên

Người giám sát an toàn cần hướng dẫn người lao động  thực hiện công việc một cách đảm bảo an toàn. Để người lao động biết những phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết cho mỗi nhiệm vụ, cách sử dụng, bảo quản và bảo trì thiết bị đúng cách.Đảm bảo người lao động tham gia đầy đủ các khóa đào tạo an toàn lao động bắt buộc.

   2.2 Thực thi thực tiễn làm việc an toàn

Người giám sát có trách nhiệm thực thi các thủ tục và quy trình làm việc an toàn; từ đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động. Nhân viên của công ty được khuyến khích kiến nghị các điều kiện hoặc mối nguy tại doanh nghiệp không đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng.

   2.3 Khắc phục điều kiện không an toàn

Cá nhân giám sát thực hiện các bước kịp thời, nhanh chóng để khắc phục các điều kiện hoặc nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, gây hại cho sức khỏe tại nơi làm việc. Trong trường hợp khó có thể khắc phục những yếu tố trên, người giám sát cần đưa ra và tiến hành các biện pháp phòng ngừa tạm thời. Người giám sát phải theo dõi để đảm bảo hiệu quả, tiến độ hoàn thành biện pháp để giải quyết mối nguy kịp thời.

   2.4 Ngăn chặn việc kéo dài các điều kiện, mối nguy không an toàn hoặc không lành mạnh tại doanh nghiệp

Cá nhân giám sát có trách nhiệm đào tạo định kỳ, nhắc nhở nhân viên các nội dung liên quan đến việc khắc phục, báo cáo các điều kiện, mối nguy không an toàn. Khi cá nhân giám sát an toàn xác định được mối nguy thì phải hành động giải quyết ngay lập tức.

   2.5 Điều tra tai nạn tại nơi làm việc  

Người giám sát tiến hành điều tra tai nạn và có trách nhiêm báo cáo đầy đủ những nhân viên bị thương do nghề nghiệp cho DỊch vụ Y tế Nghề nghiệp (OMS). OMS sẽ ghi lại và điều trị bất kỳ thương tích cấp tính nào. Tất cả các dữ kiện và ý kiến ​​liên quan đến nguyên nhân của vụ tai nạn phải được tổng hợp và ghi lại trên Biểu mẫu Bồi thường cho Người lao động (CA-1 hoặc CA-2). Người giám sát phải xem xét các trường hợp, ký tên và nộp các biểu mẫu trong vòng 48 giờ.

   2.6 Thúc đẩy nhanh chóng trở lại làm việc

Khuyến khích, hỗ trợ người lao động trở lại làm việc càng sớm càng tốt.

Cá nhân giám sát an toàn có vai trò cực kỳ quan trọng tại doanh nghiệp

Cá nhân giám sát an toàn có vai trò cực kỳ quan trọng tại doanh nghiệp

✍ Xem thêm: Dịch vụ Huấn luyện an toàn lao động - Cấp chứng chỉ nhanh 

3. Cấp chứng chỉ giám sát an toàn 

Chứng chỉ giám sát an toàn lao động (Certificate of Occupational Safety Supervision) là văn bản do đơn vị có thẩm quyền cấp cho cá nhân đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện các hoạt động chuyên môn về giám sát an toàn lao động trong các lĩnh vực cụ thể.

   3.1 Quy định pháp luật

Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chứng chỉ giám sát an toàn lao động được hiểu là chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, tuy nhiên chứng chỉ này có nội dung rộng hơn, bao hàm cả hoạt động giám sát an toàn lao động. 

Điều 71 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định:

“Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định này và điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

1. Hạng I: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

3. Hạng III: Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.“

Điều 14 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 có quy định rằng: “Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.”  Theo đó, tham gia đào tạo và sở hữu chứng chỉ giám sát an toàn lao động là điều cần thiết cho cá nhân để khẳng định, đảm bảo năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này. 

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả khi thực hiện giám sát hiệu quả

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả khi thực hiện giám sát an toàn hiệu quả

   3.2 Đối tượng tham gia khóa đào tạo giám sát an toàn lao động

  • Đơn vị, cá nhân đang làm trong lĩnh vực xây dựng.
  • Giữ chức vụ giám sát an toàn lao động trong các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp.
  • Các cá nhân có nhu cầu khác...

   3.3 Hồ sơ và thời gian đào tạo

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

  • 2 Ảnh 3x4.
  • Bản photo căn cước công dân.
  • Giấy đăng ký nhập học theo mẫu.

Thông thường Đào tạo chứng chỉ giám sát an toàn lao động, trình độ nghề có thời gian đào tạo là 3 tháng. Kết thúc khóa học giám sát an toàn lao động, học viên được cấp chứng chỉ giám sát an toàn lao động theo quy định pháp luật (Chứng chỉ có giá trị và hiệu lực trên toàn quốc).

 

4. Kết luận 

Qua nội dung trên, Vinacontrol CE hy vọng Quý bạn đọc đã hiểu rõ thế nào là hoạt động giám sát an toàn, các trách nhiệm của một người giám sát và những thông tin xung quanh hoạt động cấp chứng chỉ trong lĩnh vực này. Có thể thấy rõ những lợi ích bền vững cho doanh nghiệp khi thực hiện hiệu quả và thường xuyên hoạt động giám sát an toàn cũng như biết cách thức để đạt hiệu quả trong công tác này. Do đó việc xây dựng một đội ngũ giám sát hiểu rõ trách nhiệm của mình và có chuyên môn, chứng chỉ giám sát an toàn lao động tại doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, cần thiết.

Mọi yêu cầu hỗ trợ về dịch vụ của Vinacontrol CE, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn  hoặc chat ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia.

Tin khác

Chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT

Chứng nhận hợp quy sơn theo QCVN 08:2020/BCT là hoạt động đánh giá tính an...

Thẩm định giá Bất động sản | Hồ sơ - Thủ tục

Thẩm định giá bất động sản là đưa ra số tiền ước tính về giá trị của quyền sở...

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn | Uy tín

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn là quá trình kiểm tra và điều chỉnh cảm biến...

Thẩm định giá máy móc thiết bị | Hướng dẫn thủ tục

Thẩm định giá máy móc, thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy...

Kiểm định bồn chứa | An toàn - Uy tín

Kiểm định bồn chứa là hoạt động kiểm tra kỹ thuật, tình trạng, cấu trúc của...

Đăng ký Chứng nhận hợp quy đèn huỳnh quang theo QCVN 02A:2020/BCT

Chứng nhận hợp quy đèn huỳnh quang là hoạt động đánh giá sự phù hợp của hàm...

VINACONTROL CE THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Vinacontrol CE xin kính chúc Quý Khách hàng và...

Tiêu chuẩn GFSI là gì? Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu

Tiêu chuẩn GFSI là một tiêu chuẩn có giá trị, định hướng kinh doanh cho việc...

Chứng nhận GOLS cao su | Tiêu chuẩn nhựa cao su hữu cơ toàn cần

GOLS – tiếng Anh là Global Organic Latex Standard là tiêu chuẩn nhựa cao su...

Kiểm nghiệm bao bì thực phẩm | Hướng dẫn áp dụng chỉ tiêu phù hợp

Kiểm nghiệm bao bì thực phẩm là hoạt động kiểm tra, xác định các hàm lượng...