PPAP là gì? Quy trình phê duyệt sản xuất trong 18 bước

Quy trình phê duyệt sản xuất (PPAP) là một công cụ hữu hiệu để xây dựng niềm tin đối với các nhà cung cấp linh kiện và quy trình sản xuất của họ. Các bước hoàn thành một bộ phận PPAP là khá phức tạp, bao gồm một tập hợp các yếu tố chính phải được hoàn thành để xác minh rằng quy trình sản xuất sẽ cho ra thành phẩm chất lượng. Không phải lúc nào cũng cần tất cả các yếu tố cho một lần nộp PPAP. Yêu cầu cụ thể của PPAP thường được thương lượng trong quá trình báo giá. Để giúp doanh nghiệp thực PPAP hiệu quả, Vinacontrol CE cung cấp các thông tin liên quan trong bài viết dưới đây.

 

1. PPAP là gì?

PPAP là viết tắt của Productuon Part Approval Process, nghĩa là quy trình phê duyệt sản xuất. PPAP được biết đến là một thủ tục quan trọng đối với doanh nghiệp hoạt động ở trong các lĩnh vực như sản xuất và chế tạo. PPAP là một quy trình toàn diện bao gồm các yếu tố đảm bảo rằng mỗi bộ phận được sản xuất ra đều có thể đáp ứng được những mong muốn của khách hàng.

Ban đầu, PPAP được sử dụng bởi ngành công nghiệp ô tô và hàng không. PPAP hiện đang được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau để cải thiện giao tiếp và cung cấp các sản phẩm chất lượng. Trong ngành công nghiệp ô tô, tài liệu hướng dẫn cuối cùng về PPAP là tài liệu được xuất bản bởi Hiệp hội Hành động trong Ngành công nghiệp ô tô (AIAG).

PPAP là viết tắt của Productuon Part Approval Process, nghĩa là quy trình phê duyệt sản xuất

PPAP là viết tắt của Productuon Part Approval Process, nghĩa là quy trình phê duyệt sản xuất

 ✍  Xem thêm: Cấp chứng chỉ ISO 9001 cho cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện | Tư vấn miễn phí

2. Tại sao phải thực hiện PPAP?

Doanh nghiệp cần phải thực hiện quy trình phê duyệt sản xuất là bởi:

 • Quy trình PPAP xác minh rằng, các nhà cung cấp đã hiểu toàn bộ các yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật thiết kế của khách hàng. Và đảm bảo rằng, quy trình có khả năng để sáng tạo ra sản phẩm để đáp ứng được các yêu cầu đó một cách nhất quán.
 • Thực hiện quy trình PPAP giúp doanh nghiệp có thể duy trì được khả năng cạnh tranh so với những đối tác cung cấp khác.
 • PPAP rất quan trọng bởi rằng nó đảm bảo được rằng đối với mỗi bộ phận thiết yếu cần cho các ngành chế tạo, sản xuất như chế tạo xe, máy bay, bộ phận máy móc… sẽ được chế tạo đúng cho mỗi lần sản xuất. Đồng thời, PPAP cũng đưa ra những hướng dẫn rõ ràng. Điều này giúp cho các nhà cung cấp biết được chính xác những gì cần phải cải thiện để có được sự giao tiếp tốt hơn.
 • PPAP cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc sản xuất. PPAP cho phép được chất lượng đầu ra được đảm bảo tốt nhất. Nhờ đó mà giảm thiểu được những sai sót và rủi ro trong quá trình sản xuất.
 • Với những ý nghĩa và vai trò quan trọng nêu trên, việc thực hiện quy trình phê duyệt sản xuất trong doanh nghiệp là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.

 

Thực hiện quy trình PPAP giúp doanh nghiệp có thể duy trì được khả năng cạnh tranh so với những đối tác cung cấp khác

Thực hiện quy trình PPAP giúp doanh nghiệp có thể duy trì được khả năng cạnh tranh so với những đối tác cung cấp khác

 ✍  Xem thêm: 7 Công cụ quản lý chất lượng áp dụng thế giới -7 QC Tool Cần Biết

3. Quy trình phê duyệt sản xuất PPAP

PPAP xác định quy trình phê duyệt cho các bộ phận mới hoặc được sửa đổi, hoặc các bộ phận được sản xuất từ phương pháp sản xuất mới hoặc được sửa đổi một cách đáng kể. Quy trình PPAP bao gồm 18 yếu tố có thể cần thiết để phê duyệt các bộ phận cấp sản xuất. Không phải lúc nào cũng cần tất cả các yếu tố cho mỗi lần nộp. Có năm cấp độ nộp PPAP được chấp nhận một cách tổng quan. Tài liệu hướng dẫn PPAP chứa thông tin chi tiết, hướng dẫn và tài liệu mẫu hữu ích để hoàn thành các yêu cầu quy trình. Kết quả nộp PPAP cung cấp bằng chứng cho việc nhà cung cấp đã đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu của khách hàng và quy trình có khả năng sản xuất liên tục các bộ phận chất lượng.

3.1 Các yếu tố của PPAP

Một quy trình phê duyệt sản xuất trong doanh nghiệp (PPAP) đầy đủ sẽ bao gồm các yếu tố như sau:

1. Tài liệu thiết kế

Tài liệu thiết kế này sẽ bao gồm các bản vẽ kĩ thuật. Đi kèm cùng với các đơn đặt hàng để đảm bảo được mọi thứ phù hợp và đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

2. Tài liệu thông báo thay đổi kĩ thuật

Thông báo này sẽ được cung cấp nếu như yêu cầu sửa đổi được thực hiện cho một phần hiện có nào đấy.

3. Sự chấp nhận phê duyệt của khách hàng

Cần phải có bằng chứng về sự chấp thuận của bộ phận kỹ thuật đến kahchs hàng. Điều này sẽ giúp cho quy trình PPAP được thực hiện một cách đầy đủ và đảm bảo được mục đích sử dụng nhất.

4. Yếu tố phân tích ảnh hưởng, chế độ thất bại trong thiết kế (DFMEA)

Yếu tố phân tích ảnh hưởng, chế độ thất bại trong thiết kế (DFMEA) được biết đến là một ứng dụng của FMEA (phân tích ảnh hưởng và chế độ thất bại) dành riêng cho giai đoạn thiết kế. DFMEA là yếu tố cho phép nhóm thiết kế ghi lại được những gì mà dự đoán được về các lỗi tiềm ẩn của sản phẩm trước khi được hoàn thành thiết kế. Và các thông tin dự đoán này sẽ được sử dụng nhằm hạn chế, hoặc giảm thiểu các nguyên nhân dẫn đến sai hỏng.

5. Quy trình phê duyệt sản xuất trong doanh nghiệp – Sơ đồ quy trình

Sơ đồ quy trình sẽ thể hiện được tất cả các bước trong quá trình sản xuất nội bộ của doanh nghiệp. Sơ đồ này sẽ bao gồm tất cả các bước chính ở trong quá trình xử lý đầu vào, đo lường hay kiểm tra. Đồng thời, việc thiết lập sơ đồ quy trình cũng cần phải có sự phù hợp với các kế hoạch kiểm soát và DFMEA nói trên.

6. PFMEA – Chế độ xử lý lỗi và phân tích ảnh hưởng

Chế độ xử lý lỗi và phân tích ảnh hưởng sẽ thực hiện nhiệm vụ đánh giá được từng bước trong quy trình sản xuất. Nhờ đó, mà nó sẽ chỉ ra được những gì có thể xảy ra sai sót ở trong quá trình chế tạo và lắp ráp đến từng bộ phận.

7. Kế hoạch kiểm soát

Kế hoạch kiểm soát cũng là một yếu tố nằm trong quy trình phê duyệt sản xuất trong doanh nghiệp. Kế hoạch kiểm soát phản ánh PFMEA và đồng thời cũng cung cấp thêm chi tiết về các cách kiểm tra đến các vấn đề tiềm ẩn trong quá trình sản xuất. Hoặc cũng có thể kiểm tra trong quá trình lắp ráp và hoàn thiện.

8. Yếu tố phân tích hệ thống đo lường

Yếu tố này là một nghiên cứu chính nó. Và cũng được tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO hoặc TS. Phân tích hệ thống đo lường là việc ghi lại các thông số kỹ thuật. Và ghi lại toàn bộ chi tiết của tất cả các thiết bị kỹ thuật sẽ được sử dụng.

9. Yếu tố kết quả bố cục thứ nguyên

Yếu tố này được biết đến là một kiểm tra xác nhận để đảm bảo được các phép đo trên bản vẽ là chính xác so với kết quả sản phẩm thực hiện cuối cùng.

10. Hồ sơ kiểm tra vật liệu hay hiệu suất

Hồ sơ sẽ bao gồm một bản tóm tắt ghi lại được tất cả các bài kiểm tra đã thực hiện trên một phần. Đồng thời, bản tóm tắt này cần ghi được đầy đủ mọi kết quả đạt hay không đạt. Sau đó, khách hàng và nhà cung cấp cũng cần phải ký tên vào bản tóm tắt này. Điều này chứng minh được tất cả mọi thử nghiệm đều đã được thực hiện và đảm bảo được tính minh bạch, công khai.

11. Nghiên cứu các quy trình ban đầu

Phần này sẽ bao gồm tất cả các biểu đồ cho các đặc điểm quan trọng. Hoặc có thể hiểu là tài liệu về tất cả các quá trình sẽ diễn ra và toàn bộ các thành phần để tạo nên được sản phẩm.

12. Tài liệu về phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn

Yếu tố này sẽ bao gồm toàn bộ các chứng nhận trong ngành cho bất cứ phòng thí nghiệm nào liên quan đến việc hoàn thành các thử nghiệm xác nhận.

13. Báo cáo phê duyệt hình thức

Việc kiểm tra hình thức bên ngoài cần được thực hiện và báo cáo. Khi đó, một bộ phận mẫu của sản phẩm sẽ được đưa cho khách hàng để họ phê duyệt. Báo cáo này xác minh được khách hàng đã kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Và các sản phẩm này cũng đáp ứng được đầy đủ mọi thông số về ngoại hình, hình thức….

14. Bộ phận sản xuất mẫu

Bộ phận sản xuất mẫu cũng được đưa cho khách hàng để phê duyệt.

15. Mẫu chính

Được hiểu là một phần ví dụ về phiên bản cuối cùng của sản phẩm theo yêu cầu khách hàng đăng ký.

16. Kiểm tra Aids

Danh sách của tất cả các loại kiểm tra bắt buộc phải thực hiện trong quá trình sản xuất.

17. Hồ sơ yêu cầu cụ thể của khách hàng

Phần này của các yêu cầu trong quy trình phê duyệt sản xuất trong doanh nghiệp (PPAP) là nơi mà mỗi khách hàng có thể liệt kê được các yêu cầu cụ thể của riêng họ đối với quy trình PPAP.

18. Đảm bảo đệ trình một phần (PSW)

Mẫu PSW là bản tóm tắt của toàn bộ gói nộp PPAP. Một PSW được yêu cầu cho mỗi số bộ phận trừ khi có quy định khác từ khách hàng. PSW bao gồm:

 • Lý do nộp (thay đổi thiết kế, xác minh hàng năm,….)
 • Cấp độ các tài liệu nộp cho khách hàng
 • Tuyên bố về tính phù hợp của bộ phận đối với yêu cầu của khách hàng
 • Mục được cung cấp để giải thích hoặc để lại ý kiến
 • Chữ ký của người ủy quyền từ nhà cung cấp cùng với thông tin liên hệ
 • Khu vực để khách hàng xác định việc xử lý PPAP Quy trình PPAP là một quy trình chi tiết và dài. Gói PPAP bao gồm tài liệu của nhiều công cụ và tài liệu chức năng giao cắt và ghi lại khả năng của nhà cung cấp để đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng. PPAP cung cấp đủ thông tin cho khách hàng để xác minh rằng tất cả các khía cạnh của quy trình thiết kế và sản xuất đã được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo chỉ sản xuất sản phẩm chất lượng cao được phép giao cho khách hàng cuối cùng.

 

Các yếu tố của PPAP

Các yếu tố của PPAP

3.2 Các cấp độ nộp PPAP

Yêu cầu nộp PPAP thường được chia thành năm phân loại hoặc cấp độ, như sau:

 • Cấp độ 1 - Chỉ nộp Phiếu Xác nhận Gửi Bộ phận (PSW) cho khách hàng.
 • Cấp độ 2 - PSW với mẫu sản phẩm và dữ liệu hỗ trợ hạn chế.
 • Cấp độ 3 - PSW với mẫu sản phẩm và dữ liệu hỗ trợ đầy đủ.
 • Cấp độ 4 - PSW và các yêu cầu khác được định rõ bởi khách hàng.
 • Cấp độ 5 - PSW với mẫu sản phẩm và dữ liệu hỗ trợ đầy đủ sẵn có để xem xét tại vị trí sản xuất của nhà cung cấp.

 

Các cấp độ nộp PPAP

Các cấp độ nộp PPAP

4. Khi nào thực hiện Quy trình Phê duyệt Sản phẩm Sản xuất (PPAP)?

PPAP được yêu cầu cho bất kỳ bộ phận mới nào được nộp cũng như để phê duyệt bất kỳ thay đổi nào đối với bộ phận hoặc quy trình hiện có. Khách hàng có thể yêu cầu PPAP bất kỳ lúc nào trong quá trình sản phẩm. Điều này đòi hỏi nhà cung cấp phải duy trì một hệ thống chất lượng phát triển và tài liệu tất cả các yêu cầu của quy trình PPAP bất kỳ lúc nào.

5. Mối liên hệ giữa PPAP so với APQP

PPAP và APQP là hai khái niệm quan trọng trong quản lý hoạt động sản xuất. Sau đây là những mối liên hệ giữa hai công cụ này:

5.1 APQP là gì?

Lập kế hoạch chất lượng sản phẩm nâng cao (APQP – Advanced Product Quality Planning) là một quy trình xác định được sử dụng để giới thiệu một sản phẩm mới trên thị trường hoặc kết hợp các thay đổi trong sản phẩm sau khi phát hành. 

Quy trình này được thực hiện bởi nhóm đa chức năng (CFT) bao gồm: các chuyên gia kỹ thuật, sản xuất, chất lượng, thu mua và phân phối, nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

5.2 Mối liên hệ giữa APQP và PPAP là gì?

Khi kết quả PPAP không đáp ứng mong đợi của khách hàng, có thể ám chỉ rằng quy trình APQP đã gặp sự cố. Việc thử nghiệm cả quy trình APQP và PPAP là việc kiểm tra sản xuất. Nếu sản phẩm thử nghiệm bị lỗi, nhà sản xuất phải xem lại chuỗi cung ứng và tìm ra vấn đề ở đâu trong PPAP hoặc APQP.

 ✍  Xem thêm: Giám định chất lượng và số lượng của hàng hoá | Chứng thư uy tín - Hỗ trợ toàn quốc

Kết luận

Trên đây là tất cả các thông tin về PPAP. Quy trình PPAP minh chứng rằng nhà cung cấp hiểu rõ tất cả các thông số kỹ thuật thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và quy trình của họ có khả năng sản xuất liên tục sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đó trong quá trình sản xuất thực tế với tốc độ sản xuất đã trích dẫn. PPAP và các công cụ chất lượng khác tiếp tục được triển khai vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau; do đó, việc hiểu về yêu cầu PPAP là quan trọng để duy trì tính cạnh tranh. Hy vọng với những thông tin trên, Quý khách hàng sẽ tiến hành PPAP hiệu quả.

*Đây là bài cung cấp thông tin, Vinacontrol CE không hỗ trợ dịch vụ này!

Tin khác

Điều kiện mở phòng khám tư nhân | Hướng dẫn thủ tục từ A-Z

Để mở phòng khám tư nhân, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện chung...

Tiêu chuẩn RAS là gì? Quy trình chứng nhận RAS

Tiêu chuẩn RAS (Responsible Alpaca Standard) là tiêu chuẩn Alpaca có trách...

Tiêu chuẩn RMS là gì? Chứng nhận RMS như thế nào?

Tiêu chuẩn RMS là Tiêu chuẩn Mohair Có trách nhiệm (Responsible Mohair...

Doanh nghiệp xã hội là gì? Thông tin từ A-Z

Doanh nghiệp xã hội phải duy trì mục tiêu xã hội, môi trường, mức lợi nhuận...

An toàn thông tin là gì? 4 Nội dung cần biết

An toàn thông tin (Information Security) đơn giản là việc bảo vệ thông tin...

Đơn vị đo thể tích | Hướng dẫn cách quy đổi đơn giản nhất

Đơn vị đo thể tích là một đơn vị được sử dụng để đo lường khả năng chứa đựng...

BIS là gì? Chứng nhận BIS tại Ấn Độ như thế nào?

Chứng nhận BIS là Giấy chứng nhận tiêu chuẩn do Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (Bureau...

Tiêu chuẩn REACH là gì? Phân biệt với tiêu chuẩn ROHS

REACH là một quy định của Liên minh châu Âu (EU) về hóa chất và sử dụng an...

Sedex là gì? 5 điều cần biết về chứng nhận Sedex – SMÉTA

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) là một hệ thống đánh giá và chứng nhận...

Tiêu chuẩn SSOP là gì? Phân biệt SSOP với HACCP và GMP

SSOP là viết tắt của bốn từ tiếng anh Sanitation Standard Operating...