Kiểm định máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner | An toàn – Uy tín

Thiết bị chụp CT (Computed Tomography - chụp cắt lớp vi tính) cung cấp các hình ảnh về giải phẫu và cấu trúc cơ thể phục vụ cho công tác chuẩn đoán và điều trị người bệnh của y bác sĩ. Do đó, hoạt động kiểm định máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner là vô cùng cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế.

 

1. Kiểm định máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner là gì?

Kiểm định thiết bị CT là hoạt động kiểm tra kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của thiết bị CT với các yêu cầu chấp nhận được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Các yêu cầu chấp nhận là các yêu cầu tối thiểu hoặc giới hạn phải đạt đối với các đặc trưng làm việc của thiết bị CT về khía cạnh bảo đảm an toàn bức xạ và chất lượng ảnh.

Tần suất kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT Sanner:

 • Khi đưa vào sử dụng lần đầu;
 • Kiểm định định kỳ một năm một lần;
 • Sau khi lắp đặt lại hoặc sửa chữa.

Thiết bị chụp CT (Computed Tomography - chụp cắt lớp vi tính)

Thiết bị chụp CT (Computed Tomography - chụp cắt lớp vi tính)

✍  Xem thêm: Kiểm định máy chụp X quang | Hỗ trợ toàn quốc - Tư vấn miễn phí 

2. Vì sao phải kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT Scanner?

Thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế còn gọi là thiết bị CT scanner hoặc thiết bị CT, là loại thiết bị X-quang chụp chẩn đoán trong y tế sử dụng phương pháp dùng chùm tia X cho quay quanh một bộ phận của cơ thể, ở nhiều góc độ khác nhau, theo trục ngang và ghi lại phần tia X còn lại sau khi đã được cơ thể hấp thụ bởi các đầu dò, sau đó chuyển các dữ liệu đến hệ thống máy vi tính để xử lý bằng các thuật toán và cho ra ảnh chụp của bộ phận cơ thể. Ảnh này được hiển thị trên màn hình, phim hoặc lưu trữ trên máy tính. Chính vì vai trò quan trọng này, công tác kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT Scanner là vô cùng cần thiết bởi:

 • Đảm bảo hiệu quả chẩn đoán, khám chữa bệnh cho bệnh nhân;
 • Thể hiện trách nhiệm với sức khỏe của cộng đồng, xã hội;
 • Đáp ứng các yêu cầu về quản lý trang thiết bị y tế của pháp luật Việt Nam;
 • Nâng cao hình ảnh uy tín của đơn vị khám chữa bệnh;
 • Tiết kiệm chi phí mua mới thiết bị, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo dưỡng, quản lý thiết bị;
 • Loại bỏ các rủi ro mất an toàn, hỏng, lỗi trong quá trình vận hành thiết bị.

 

Kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT Scanner là vô cùng cần thiết

Kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT Scanner là vô cùng cần thiết

✍  Xem thêm: Kiểm xạ phòng X quang | Kiểm định an toàn bức xạ uy tín 

3. Quy trình kiểm định máy chụp cắt lớp CT Scanner

Theo QCVN 12:2016/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT–BKHCN ngày 25 tháng 03 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016) quy định. Quy trình kiểm định thiết bị cắt lớp vi tính được thực hiện qua các bước sau:

► Bước 1. Kiểm tra ngoại quan

► Bước 2. Kiểm tra độ chính xác của dịch chuyển bàn bệnh nhân

Độ chính xác của dịch chuyển bàn bệnh nhân: Sai lệch của hành trình dịch chuyển bàn nằm trong Khoảng ± 2mm so với giá trị đặt;

► Bước 3. Kiểm tra độ chính xác số CT, độ đồng đều và nhiễu

Kiểm tra độ chính xác số CT là kiểm tra giá trị dùng để chỉ sự suy giảm trung bình của tia X biểu hiện trên mỗi phần từ ảnh trong một ảnh CT.

Độ chính xác của chỉ số CT: Số CT trung bình đối với nước phải nằm trong Khoảng 0 ± 10 HU ;

Kiểm tra độ đồng đều: khả năng của thiết bị CT tạo ra cùng một số CT ở bất kỳ vị trí ROI nào trong ảnh của một vật thể đồng nhất.

Độ đồng đều: Không sai lệch quá ± 2 HU so với giá trị đường nền;

Kiểm tra nhiễu: sự thay đổi ngẫu nhiên số CT tạo ra khỏi giá trị trung bình trong một vùng của ảnh của một vật thể đồng nhất.

Nhiễu: Không sai lệch quá 15% so với giá trị đường nền;

► Bước 4. Kiểm tra độ phân giải không gian/tương phản cao

Là kiểm tra khoảng cách nhỏ nhất giữa ảnh của hai vật thể có độ tương phản cao so với nền mà có thể quan sát và phân biệt được chúng một cách rõ ràng trên ảnh CT.

Độ phân giải không gian/tương phản cao: Nằm trong giá trị chấp nhận của độ phân giải không gian / tương phản cao được quy định đối với mỗi kiểu ma trận tái dựng ảnh;

► Bước 5. Kiểm tra độ phân giải tương phản thấp

Kiểm tra khả năng của thiết bị CT có thể phân biệt được thông tin trong trường hợp mà sự khác biệt của mật độ mô giữa một vùng giải phẫu này so với vùng giải phẫu khác là rất nhỏ.

Độ phân giải tương phản thấp: Có khả năng phân biệt các đối tượng có kích thước 5mm với sự khác biệt mật độ 0,5%;

► Bước 6. Kiểm tra độ dày lát cắt

Là kiểm tra độ dày lát cắt tái tạo trên ảnh được xác định bằng cách sử dụng phantom kiểm tra độ dày lát cắt so với độ dày lát cắt thực tế.

Độ dày lát cắt: Sai lệch độ dày lát cắt so với giá trị đặt: không lớn hơn 0,5 mm đối với độ dày nhỏ hơn 1mm; không lớn hơn 50% đối với độ dày từ 1 đến 2mm; không lớn hơn 1 mm đối với độ dày trên 2 mm;

► Bước 7. Kiểm tra độ chính xác tâm lát cắt

Độ chính xác tâm lát cắt: Độ lệch tâm lát cắt không vượt quá ± 2 mm

► Bước 8. Xử lý kết quả

Kiểm định đạt yều cầu theo QCVN 12:2016/BKHCN thì dán tem kiểm định: Trên tem phải có đầy đủ số tem kiểm định, tên thiết bị CT kiểm định, số hiệu, thời hạn kiểm định và thời hạn đến của thiết bị chụp cắt lớp. Lập biên bản kiểm định tại hiện trường, có chữ ký các bên liên quan và lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Lập 2 bản báo cáo kiểm định, Cấp 2 giấy chứng nhận kiểm định, mỗi bên giữ 1 bản và trên giấy đầy đủ:

 • Có đủ chữ ký, họ và tên của nhân viên kiểm định. Nhân viên kiểm định phải là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ kiểm định thiết bị cắt lớp vi tính;
 • Có đủ chữ ký, họ và tên, dấu chức danh của Thủ trưởng hoặc người được ủy quyền và đóng dấu hành chính của tổ chức kiểm định.

Quy trình kiểm định máy chụp cắt lớp CT Scanner

Quy trình kiểm định máy chụp cắt lớp CT Scanner

✍  Xem thêm: Kiểm định ghế nha khoa | Hỗ trợ thủ tục hồ sơ từ A-Z

4. Một số thuật ngữ trong lĩnh vực kiểm định máy chụp CT

Với mong muốn bệnh viện, cơ sở cùng hiểu rõ về bản chất của việc kiểm định thiết bị chụp CT cũng như các thiết bị bức xạ khác nhằm đảm bảo đến sức khỏe của nhân viên bức xạ và bệnh nhân. Vì thế, Quý bệnh viện và cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ cần nắm vững những thông số kỹ thuật và định nghĩa về nó như sau:

 • Đơn vị HU (Hounsfield unit) là đơn vị được đặt ra để đặc trưng cho mức độ suy giảm của tia X được sử dụng trong các lát cắt CT. Mỗi phần tử diện tích ảnh được gán một giá trị trong thang tương phản, trong đó không khí có giá trị -1000 HU, nước có giá trị 0 HU.
 • Số CT (CT number) là giá trị dùng để chỉ sự suy giảm trung bình của tia X biểu thị trên mỗi phần từ ảnh trong một ảnh CT, có đơn vị là HU.
 • Thang tương phản (Contrast scale) là thang đo sự thay đổi trong hệ số suy giảm tuyến tính theo số CT so với nước. Thang tương phản được định nghĩa bởi số CT cho không khí (-1000 HU) và cho nước (0 HU).
 • ROI (Region of interest - ROI) còn gọi là vùng quan tâm, là một vùng trên ảnh kỹ thuật số phản ánh một vị trí giải phẫu mong muốn. Hệ thống xử lý ảnh cho hình vẽ của ROI trên ảnh.
 • Độ đồng đều (Uniformity) là khả năng của thiết bị CT tạo ra cùng một số CT ở bất kỳ một vị trí ROI nào trong ảnh của một vật thể đồng nhất.
 • Nhiễu (Noise) là sự thay đổi ngẫu nhiên của số CT khỏi giá trị trung bình trong một vùng của ảnh của một vật thể đồng nhất. Nhiễu được xác định bởi độ lệch tiêu chuẩn của số CT trong đơn vị HU tại ROI trung tâm hoặc như phần trăm của hệ số suy giảm tuyến tính của nước được hiệu chỉnh cho thang tương phản của thiết bị CT.
 • Độ phân giải không gian/tương phản cao (High contrast/Spatial resolution) là khoảng cách nhỏ nhất giữa ảnh của hai vật thể có độ tương phản cao so với nền mà có thể quan sát và phân biệt được chúng một cách rõ ràng trên ảnh CT.
 • Độ phân giải tương phản thấp (Low-contrast resolution) là khả năng của thiết bị CT có thể cho phân biệt được thông tin trong trường hợp mà sự khác biệt của mật độ mô giữa một vùng giải phẫu này so với vùng giải phẫu khác là rất nhỏ.
 • Độ dày lát cắt (Slice thickness) là giá trị độ dày lát cắt tái tạo trên ảnh được xác định bằng cách sử dụng phantom kiểm tra độ dày lát cắt.
 • Gantry là bộ phận của thiết bị CT chứa bóng phát tia X, bộ khu trú chùm tia và các đầu dò đo bức xạ.
 • Giá trị đường nền đối với nhiễu và độ đồng đều là giá trị công bố bởi nhà sản xuất hoặc giá trị đo nghiệm thu bàn giao sau khi mua, đưa máy vào sử dụng lần đầu tiên.

 

Một số thuật ngữ trong lĩnh vực kiểm định máy chụp CT

Một số thuật ngữ trong lĩnh vực kiểm định máy chụp CT

✍  Xem thêm: Kiểm định đèn điều trị vàng da | Hỗ trợ toàn quốc 

5. Tổ chức kiểm định máy chụp cắt lớp vi tính tại Việt Nam

Tại Việt Nam có nhiều đơn vị chuyên kiểm định hiệu chuẩn thiết bị y tế. Việc chọn đơn vị kiểm định uy tín và đáng tin cậy là vô cùng quan trọng để đảm bảo rằng thiết bị đáp ứng các yêu cầu cần thiết về kỹ thuật an toàn và pháp lý.

Vinacontrol CE với thương hiệu Vinacontrol hơn 65 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định, kiểm định và là đơn vị đầu tiên được Nhà nước chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế. Chúng tôi cam kết tiến hành kiểm định máy chụp cắt lớp vi tính CT và các trang thiết bị y tế khác uy tín, an toàn, giá cả hợp lý và chất lượng.

Trong quá trình hợp tác với Vinacontrol, Quý đơn vị sẽ được đảm bảo các quyền lợi cơ bản sau:

 • Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị chụp cắt lớp CT theo đúng trình tự, quy trình kỹ thuật, quy định Nhà nước;
 • Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, chuyên môn sâu và tận tâm với khách hàng;
 • Hệ thống phòng thử nghiệm với trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn;
 • Chi nhánh toàn quốc cam kết hỗ trợ khách hàng mọi nơi mọi lúc;
 • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh gọn, chuyên viên hỗ trợ từ A đến Z;
 • Chi phí tiết kiệm, ưu đãi chiết khấu cho hợp đồng có giá trị lớn.

Vinacontrol CE đã thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị y tế cho một số đơn vị tiêu biểu như Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Công ty CP dược vật tư y tế Hải Dương,… Quý khách hàng cần tư vấn dịch vụ kiểm định máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline miễn cước 1800.6083 email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ tốt nhất!

Tin khác

Chứng nhận ISO 14064 như thế nào? Hướng dẫn từ A-Z

ISO 14064 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu về quản lý khí nhà...

Chứng nhận áo giáp chống đạn | Tìm hiểu quy trình từ A-Z

Chứng nhận áo giáp chống đạn là một quy trình kiểm định độ tin cậy và hiệu...

Kiểm tra thực tế hàng hoá là gì? 7 Nội dung cần chú ý

Kiểm tra thực tế hàng hoá là việc cơ quan hải quan kiểm tra thực trạng của...

Quy định về trang thiết bị y tế tặng, biếu cho bệnh viện | Mới nhất

Trong ngành y tế, việc tặng và biếu các trang thiết bị y tế giúp cải thiện...

Đo kiểm môi trường chỉ tiêu Amiăng tại Doanh nghiệp | Hỗ trợ toàn quốc

Quan trắc, đo kiểm môi trường chỉ tiêu Amiăng là quá trình xác định và đo...

Giám định hàng hoá trước khi xuất hàng PSI | Hỗ trợ toàn quốc

PSI là viết tắt của "Pre-Shipment Inspection", tức là "Giám định Hàng hoá...

Giám định chằng buộc hàng hoá | Tại sao cần giám định Lashing?

Giám định Chằng buộc (lashing) là giám định xem hàng hóa có được chất xếp và...

Kiểm định huyết áp kế điện tử | Kết quả nhanh chóng

Kiểm định huyết áp kế điện tử là quy trình đánh giá và xác minh độ chính xác,...

Kiểm định bàn mổ y tế | Chứng chỉ uy tín – Tiết kiệm chi phí

Kiểm định bàn mổ y tế là quá trình chất lượng được thực hiện để đảm bảo rằng...

Chứng nhận bó vỉa bê tông đúc sẵn theo TCVN 10797:2015 | Uy tín

Chứng nhận bó vỉa bê tông đúc sẵn là hoạt động đánh giá và kiểm tra sản phẩm...