Tập đoàn Vinacontrol | Thông tin tổng hợp dịch vụ cần biết

Là một thành viên của Tập đoàn Vinacontrol, Vinacontrol CE đã và đang tiếp nối, phát huy những sứ mệnh, thành quả và không ngừng phát triển hơn nữa trong lĩnh vực chứng nhận kiểm định. Qua đó, khẳng định vững chắc vị trí tổ chức chứng nhận kiểm định hàng đầu Việt Nam của thương hiệu Vinacontrol. Dưới đây là một số thông tin về hoạt động và năng lực của tổ chức để Quý khách hàng, Đối tác hiểu rõ hơn về Vinacontrol.

 

1. Giới thiệu tập đoàn Vinacontrol

Vinacontrol tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK thuộc Bộ Thương nghiệp, nay là Bộ Công thương - là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực giám định, thử nghiệm, chứng nhận và đánh giá chất lượng (gọi chung là đánh giá sự phù hợp) tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 1957, với hơn 65 năm hoạt động, Vinacontrol là đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý Nhà nước, ban Quản lý dự án, doanh nghiệp và cá nhân trong các hoạt động đánh giá sự phù hợp. Trong suốt quá trình phát triển, Vinacontrol đã có những đóng góp to lớn trong việc đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng hàng hóa phục vụ Quản lý Nhà nước, đóng góp cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, hoạt động quản lý chất lượng hàng hóa nội địa và cho toàn thể xã hội.

Vinacontrol tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK thuộc Bộ Thương nghiệp, nay là Bộ Công thương

Vinacontrol tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK thuộc Bộ Thương nghiệp, nay là Bộ Công thương

2. Lịch sử 65 năm hình thành và phát triển Vinacontrol

Thành lập ngày 24/10/1957 dưới tên gọi là Cục kiểm nghiệm hàng hóa XNK thuộc Bộ Thương Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) theo quyết định số 514/BTN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp. Vinacontrol được xem là đơn vị đặt nền móng cho công tác giám định, thử nghiệm hàng hoá phục vụ xuất nhập khẩu trong bối cảnh đất nước vừa có hoà bình, vừa có chiến tranh và đi lên chủ nghĩa xã hội.

2.1 Lịch sử Vinacontrol trong thời kỳ chiến tranh gian khó

Trong giai đoạn 1959-1965 Thời kỳ miền Bắc vừa hoàn toàn giải phóng và tiến hành công cuộc tái thiết đất nước. Bên cạnh việc thực hiện kiểm tra 100% các lô hàng xuất khẩu với mục tiêu không để hàng không đạt chất lượng lọt ra ngoài, các thành viên của Cục Kiểm nghiệm đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. Các phòng thí nghiệm của Cục và Phân cục Hải Phòng trong thời gian này thật sự là những cơ sở khoa học kỹ thuật đầu tiên giữ vị trí trọng tâm của ngành, nhờ đó công tác kiểm nghiệm và giám định đã xây dựng được lòng tin và uy tín đối với các cơ quan quản lý chất lượng và các tổ chức ngoại thương trên thế giới.

Giai đoạn 1965-1987 Thời kỳ đất nước vừa có hòa bình vừa có chiến tranh. Đã thành lập nhiều phòng kiểm nghiệm liên tỉnh từ Hà Nam Ninh, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Lạng Sơn, Quảng Ninh, v.v… và tại nhiều đầu mối tập kết hàng xuất khác với mục tiêu dù khó khăn đến đâu cũng phải bám hàng, bám cơ sở, kiểm tra tận gốc hàng hóa để kiểm nghiệm hàng xuất khẩu, giám định hàng nhập khẩu được chính xác – trung thực - kịp thời.

Theo quyết định số 513/BNgT-TCC ngày 16/07/1974 do Bộ Ngoại thương ban hành, Sở Giám định Hàng hóa XNK được đổi tên thành Công ty Giám định Hàng hóa XNK Việt Nam (Vinacontrol) sau khi tách ra khỏi Cục Kiểm nghiệm Hàng hóa XNK. Cục Kiểm nghiệm lúc này chỉ còn chức năng quản lý chất lượng hàng xuất khẩu còn Công ty Giám định Hàng hóa XNK Việt Nam chịu trách nhiệm giám định hàng nhập khẩu.

Từ năm 1974, Cục Kiểm nghiệm đã thực hiện có hiệu quả đề án “ITC” về nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu do Liên hợp quốc tài trợ. Qua đề án này đã chứng minh đội ngũ cán bộ khoa học của Cục kiểm nghiệm có khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới.

Đặc biệt, trong 3 năm (1982 – 1985), Công ty đã thực hiện thí điểm đổi mới quản lý kinh doanh với kế hoạch “Kinh doanh một chỉ tiêu nộp ngân sách”. Kế hoạch đã thành công toàn diện trên các mặt: doanh thu luôn vượt mức kế hoạch đề ra, năng suất tăng gấp đôi; chất lượng công tác giám định và giá trị pháp lý chứng thư được nâng cao; nộp ngân sách Nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước; cán bộ nhân viên toàn Công ty hăng say lao động, cống hiến.

Các hoạt động hợp tác quốc tế của Vinacontrol 

Các hoạt động hợp tác quốc tế của Vinacontrol 

2.2 Lịch sử Vinacontrol trong thời kỳ hòa bình đổi mới

Một sự kiện đánh dấu bước phát triển đặc biệt quan trọng của Vinacontrol trong cơ chế thị trường, đó là quyết định hợp nhất Cục Kiểm nghiệm Hàng hóa XNK vào Công ty Giám định Hàng hóa XNK Việt Nam theo quyết định số 402/KTĐN-TCCB ngày 12/11/1988 của Bộ Kinh tế đối ngoại.

Quyết định hợp nhất này đã tạo thêm sức mạnh cho Vinacontrol: Công ty Giám định Hàng hóa XNK Việt Nam  đã có quá trình tập dượt thí điểm về kinh doanh dịch vụ giám định, Cục Kiểm nghiệm có đội ngũ cán bộ mạnh, trình độ cao, có hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị tương đối hiện đại. Đồng thời, cả hai Đơn vị đều có mạng lưới Chi nhánh, trạm trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, đây lại là thời kỳ hết sức khó khăn và nhiều thử thách khi Vinacontrol phải hoạt động trong cơ chế thị trường và chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các tổ chức giám định trong và ngoài nước. Để tồn tại và phát triển, Công ty cần phải có những quyết sách vô cùng sáng suốt và cẩn trọng để vừa giữ được chất lượng dịch vụ giám định, vừa nâng cao được doanh thu, đóng góp nhiều hơn cho Ngân sách và đảm bảo đời sống người lao động.

Đứng trước những thuận lợi và những thách thức, lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể cán bộ nhân viên đã luôn đoàn kết một lòng, phát huy tối đa sức mạnh nội tại để tiếp tục giữ vững là tổ chức giám định lớn nhất và có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Chuyên gia Vinacontrol thực hiện giám định máy móc

Chuyên gia Vinacontrol thực hiện giám định máy móc

2.3 Vinacontrol trong thời kỳ hội nhập

Ngày 01/06/2005, Vinacontrol chính thức hoạt động theo mô hình sở hữu cổ phần. Vinacontrol về cơ bản đã  kiện toàn được các mặt công tác, chuẩn bị đủ mọi điều kiện cho một thời khắc trọng đại, đánh dấu bước ngoặt, một sự thích nghi, hòa nhập với môi trường toàn cầu hóa.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ trưởng Bộ thương mại đã ban hành Quyết định số 1758/2004/QĐ-BTM ngày 29/11/2004 và Quyết định số 1525/QĐ-BTM ngày 24/05/2005 chuyển Công ty Giám định Hàng hóa XNK  thành Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol, chính thức hoạt động theo hình thức cổ phần từ 1/6/2005.

Cũng trong thời kỳ này, hàng loạt những quyết sách về thị trường, đầu tư, tài chính, kỹ thuật, nhân sự, v.v… được Công ty ban hành và triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình mới.

Việc mở rộng quy mô Công ty cũng được Ban lãnh đạo chú trọng để ngày càng tiến gần hơn với tầm nhìn mà Công ty quyết tâm thực hiện “Vinacontrol phấn đấu trở thành tổ chức giám định có uy tín trên thế giới, tiến tới trở thành tập đoàn kinh tế mạnh”.

Tính đến thời điểm hiện tại, mạng lưới Vinacontrol đã phát triển trên khắp cả nước với 28 đơn vị trực thuộc cùng với 6 phòng thí nghiệm được đánh giá và được công nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Bên cạnh việc hợp tác với các tổ chức giám định trên toàn thế giới, năm 2017, Vinacontrol chính thức thành lập văn phòng đại diện đầu tiên tại châu Phi.

Vinacontrol với lịch sử 65 năm thành lập phát triển

Vinacontrol với lịch sử 65 năm thành lập phát triển

3. Chỉ định và công nhận năng lực của Vinacontrol

Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có thương hiệu uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Vinacontrol chuyên cung cấp các dịch vụ giám định, dịch vụ phân tích và thử nghiệm và các dịch vụ khác liên quan cho khách hàng trong nước và nước ngoài. Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020, Vinacontrol là tổ chức giám định độc lập loại A.

Đội ngũ cán bộ, giám định viên, thẩm định viên của Vinacontrol bao gồm 780 người có trình độ, kiến thức thuộc các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, chuyên nghiệp, thạo nghề và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng và đã thỏa thuận của khách hàng.

Trang thiết bị của Vinacontrol thường xuyên được bổ sung, nâng cấp đáp ứng mọi nhu cầu giám định/ thẩm định, phân tích và thử nghiệm của khách hàng. Hiện nay Vinacontrol có 06 phòng thử nghiệm được đánh giá phù hợp với các yêu cầu ISO/IEC 17025: 2005 và được cấp Chứng chỉ công nhận phòng thử nghiệm VILAS và 01 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD.

Bên cạnh việc giữ vững thế mạnh và uy tín của dịch vụ giám định truyền thống, Tập đoàn không ngừng nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ khoa học kỹ thuật cao cũng như là những gói dịch vụ trọn gói nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng và phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế. Năng lực của Vinacontrol được các cơ quan quản lý Nhà nước công nhận thông qua việc chỉ định, cấp phép thực hiện các dịch vụ. Cụ thể:

Lĩnh vực/hàng hóa 

Cơ quan chỉ định

Phạm vi Vinacontrol được chỉ định

Bộ Công Thương

An toàn thực phẩm

Bộ Công Thương

Kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phục vụ Quản lý Nhà nước 

Dệt may 

Bộ Công Thương

Giám định/ chứng nhận chất lượng dệt may theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 01:2017/BCT 

Khăn giấy và giấy vệ sinh

Bộ Công Thương

Chứng nhận các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phù hợp với QCVN 09:2015/BCT

Bộ Khoa Học và Công Nghệ    

Máy móc thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng

Bộ Khoa Học và Công Nghệ 

Tổ chức thực hiện giám định đối với:

  • Máy móc thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng;

  • Dây chuyền công nghệ nhập khẩu đã qua sử dụng.

Theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

Phương tiện đo, chuẩn đo lường

Tổng cục đo lường chất lượng

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Thép

Tổng cục đo lường chất lượng

Chứng nhận, giám định chất lượng đối với lô sản phẩm, hàng hóa là thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN

Chứng nhận thép không gỉ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2019/BKHCN theo phương thức 7

Chứng nhận thép làm cốt bê tông (trừ thép dự ứng lực) phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 7:2019/BKHCN theo phương thức 7

Chứng nhận thép làm cốt bê tông (trừ thép dự ứng lực) phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 7:2019/BKHCN theo phương thức 5

Chứng nhận, giám định chất lượng đối với lô sản phẩm, hàng hóa là thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa theo phương thức 7 đối với thép làm cốt bê tông và thép không gỉ

Thử nghiệm thép theo danh mục được chỉ định

Thử nghiệm lĩnh vực Hóa học theo danh mục được chỉ định

Khí dầu mỏ hóa lỏng

Tổng cục đo lường chất lượng

Thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN8:2012/BKHCN và quy định phát luật hiện hành

Thử nghiệm và Chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng sử dụng làm khí đốt dân dụng và khí đốt công nghiệp phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN8:2019/BKHCN và quy định phát luật hiện hành

Chứng nhận theo phương thức 7 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Bồn bể chứa

Tổng cục đo lường chất lượng

Kiểm định phương tiện đo đối với Bể trụ đứng và Bể trụ ngang

Xăng & nhiên liệu Diesel 

Tổng cục đo lường chất lượng

Thử nghiệm đối với lĩnh vực xăng và nhiên liệu diesel

Dầu nhờn động cơ đốt trong

Tổng cục đo lường chất lượng

Chứng nhận sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN theo phương thức 7.

Điện - điện tử 

Tổng cục đo lường chất lượng

Chứng nhận theo phương thức 7 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

An toàn thực phẩm

Tổng cục đo lường chất lượng

Giám định dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doann thực phẩm.

VietGap

Tổng cục đo lường chất lượng

Chứng nhận VietGap

Thức ăn chăn nuôi

Tổng cục đo lường chất lượng

Chứng nhận theo phương thức 7

Hệ thống quản lý  Bộ Khoa Học và Công Nghệ 
  • Chứng nhận ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng;
  • Chứng nhận ISO 45001 hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
  • Chứng nhận ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường;
  • Chứng nhận ISO 22000 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm;
  • Chứng nhận HACCP hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn.

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn    

Máy móc thiết bị

Cục Kinh tế Hợp tác và phát triển nông thôn

Giám định đối với ngành nông nghiệp trong lĩnh vực máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp. 

Phân bón 

Cục Trồng trọt 

Phòng kiểm nghiệm phân bón 

Chứng nhận hữu cơ

Cục Trồng trọt

Chứng nhận sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia

An toàn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nông lâm sản

An toàn thực phẩm

Cục Bảo vệ thực vật

Phòng thử nghiệm về thuốc bảo vệ thực vật/ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông, lâm sản

Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

An toàn thực phẩm

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thức ăn chăn nuôi  

 

 

Cục Chăn nuôi   

Chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu

Chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm

Tổng Cục Thủy Sản

Thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Cục Bảo vệ thực vật

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Khử trùng 

Cục Bảo vệ thực vật 

Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS

Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Hun/ Khử trùng dăm gỗ

Phân bón 

Cục Bảo vệ thực vật

Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón

Chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón

Chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón 

Chứng nhận theo phương thức 7 QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

Ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Bộ Y tế

An toàn thực phẩm

Bộ Y tế

Kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y Tế

Thiết bị y tế 

Bộ Y tế

Phân loại trang thiết bị y tế

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường    

Phế liệu nhập khẩu 

Bộ Tài nguyên & Môi trường 

 

Giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Bộ Giao Thông Vận Tải

Thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động

Bộ Giao thông vận tải

Đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động theo QCVN 104:2019/BGTVT

Bộ Xây Dựng

Vật liệu xây dựng 

Bộ Xây dựng  

Thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD 1235

Bộ Lao động Thương Binh Xã hội
Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động  Bộ Lao động Thương Binh Xã hội Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động 6 nhóm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Quan trắc môi trường lao động Bộ Lao động Thương Binh Xã hội Quan trắc môi trường lao động tại doanh nghiệp theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

 

Vinacontrol phối hợp cơ quan quản lý tiến hành thủ tục kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Vinacontrol phối hợp cơ quan quản lý tiến hành thủ tục kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

4. Năng lực hợp tác quốc tế

Để phát triển, mở rộng dịch vụ giám định, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm công tác và đào tạo cho nhau những giám định viên thạo nghề, Vinacontrol đã thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, ủy thác, đại lý với các tổ chức giám định hàng đầu trên thế giới của Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga, Nhật, Thuỵ Sĩ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ...

Hơn nữa, để tiếp cận thông tin thị trường, tăng cường quan hệ kinh doanh, và có tiếng nói trong xây dựng và phát triển chính sách ngành, Vinacontrol đã tham gia các tổ chức, hiệp hội và trở thành thành viên của các Hiệp hội như: Hiệp hội kinh doanh thức ăn chăn nuôi và ngũ cốc (GAFTA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Lương thực (VFA), Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Cây điều Việt Nam (VINACAS), Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), Hiệp hội thép Việt Nam, Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA)… Hiện nay, Vinacontrol đang thực hiện công tác chuẩn bị để sẵn sàng gia nhập Hiệp hội giám định quốc tế (IFIA).

Vinacontrol là đại lý độc quyền giám định bông của Cargo Control Group (Đức) tại Việt Nam.

Hoạt dộng hợp tác quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế 

5. Các đơn vị chi nhánh của tập đoàn Vinacontrol?

Vinacontrol hoạt động thông qua mạng lưới 28 chi nhánh, đơn vị thành viên, 7 phòng thí nghiệm và 1000 chuyên gia đánh giá, giám định viên, thẩm định viên, phân tích viên, kỹ thuật viên trên khắp lãnh thổ Việt Nam và thế giới. Dưới đây là thông tin các chi nhánh Vinacontrol tại Việt Nam.

5.1 Chi nhánh Vinacontrol tại miền Bắc

Đơn vị chi nhánh

Địa chỉ

Văn phòng Tập đoàn

54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vinacontrol CE

41 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vinacontrol Hà Nội

96 Yết Kiêu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Ba Trưng, Hà Nội.

Vinacontrol Quảng Ninh

11 Hoàng Long, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Vinacontrol Hải Phòng

80 Phạm Minh Đức, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Vinacontrol Lào Cai

108 Hưng Hóa, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Vinacontrol Móng Cái

28 Phùng Hưng, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Vinacontrol Cửa Ông

588 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Ông, Thành Phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Vinacontrol Uông Bí

Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Vinacontrol Lạng Sơn

Ngã ba Phai Trần, Phường Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

CTCP Thẩm Định Giá Vinacontrol

54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CTCP Tư vấn và Thẩm Định Môi Trường Vinacontrol

54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung Tâm Phân Tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol

54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phòng Thí Nghiệm Vinacontrol Hải Phòng

56-80 Phạm Minh Đức, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Phòng Thí Nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

11 Hoàng Long, TP Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh.

 

Tiến hành thử nghiệm tại Vinacontrol

Tiến hành thử nghiệm tại Vinacontrol 

5.2 Chi nhánh Vinacontrol tại miền Trung

Đơn vị chi nhánh

Địa chỉ

Vinacontrol Đà Nẵng

Lô A6-A8 đường 30/4, Đà Nẵng.

Vinacontrol Vinh

14 Mai Hắc Đế, Thành phố Vinh,tỉnh Nghệ An.

Vinacontrol Quy Nhơn

5 Tăng Bạt Hổ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Vinacontrol Phú Mỹ

Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vinacontrol Nha Trang

26 Mê Linh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Vinacontrol Dung Quất

Long Bình, Dốc Sỏi, Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Văn phòng đại diện tại Chân Mây

Phú Gia, Phú Lộc,Thừa Thiên Huế (Khu kinh tế Chân Mây).

Văn phòng đại diện tại Vũng Áng

Khu Kinh tế Vũng Áng. Xã Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Văn phòng đại diện tại Nghi Sơn

Hải Thượng, Tĩnh Gia,Thanh Hóa.

Văn Phòng đại diện tại Cửa Việt

Khu phố 6, Thị trấn Cửa Việt,Giao Linh, Quảng Trị

Phòng Thí Nghiệm Vinacontrol Vinh

14 Đường Mai Hắc Đế, TP. Vinh,Tỉnh Nghệ An.

Phòng Thí Nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng

Lô A6-A8 đường 30/4, Hải Châu, Đà Nẵng.

 

5.3 Chi nhánh Vinacontrol tại miền Nam

Đơn vị chi nhánh

Địa chỉ

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

80 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vinacontrol Cần Thơ

14/10 A, B Đường Lê Hồng Phong,Thành phố Cần Thơ.

Trung Tâm Phân Tích & Thử nghiệm 2 Vinacontrol

Lô U.18A, đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh.

 

Trên đây là toàn bộ thông tin về tập đoàn Vinacontrol bao gồm lịch sử hình thành, năng lực, dịch vụ và các chi nhánh. Mọi yêu cầu về dịch vụ và thông tin của Vinacontrol, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ tốt nhất!

Tin khác

Chứng nhận ISO 14064 như thế nào? Hướng dẫn từ A-Z

ISO 14064 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu về quản lý khí nhà...

Chứng nhận áo giáp chống đạn | Tìm hiểu quy trình từ A-Z

Chứng nhận áo giáp chống đạn là một quy trình kiểm định độ tin cậy và hiệu...

Kiểm tra thực tế hàng hoá là gì? 7 Nội dung cần chú ý

Kiểm tra thực tế hàng hoá là việc cơ quan hải quan kiểm tra thực trạng của...

Quy định về trang thiết bị y tế tặng, biếu cho bệnh viện | Mới nhất

Trong ngành y tế, việc tặng và biếu các trang thiết bị y tế giúp cải thiện...

Đo kiểm môi trường chỉ tiêu Amiăng tại Doanh nghiệp | Hỗ trợ toàn quốc

Quan trắc, đo kiểm môi trường chỉ tiêu Amiăng là quá trình xác định và đo...

Giám định hàng hoá trước khi xuất hàng PSI | Hỗ trợ toàn quốc

PSI là viết tắt của "Pre-Shipment Inspection", tức là "Giám định Hàng hoá...

Giám định chằng buộc hàng hoá | Tại sao cần giám định Lashing?

Giám định Chằng buộc (lashing) là giám định xem hàng hóa có được chất xếp và...

Kiểm định huyết áp kế điện tử | Kết quả nhanh chóng

Kiểm định huyết áp kế điện tử là quy trình đánh giá và xác minh độ chính xác,...

Kiểm định máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner | An toàn – Uy tín

Kiểm định thiết bị CT là hoạt động kiểm tra kỹ thuật theo một quy trình nhất...

Kiểm định bàn mổ y tế | Chứng chỉ uy tín – Tiết kiệm chi phí

Kiểm định bàn mổ y tế là quá trình chất lượng được thực hiện để đảm bảo rằng...