Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị cũ | Hướng dẫn mới nhất

Thủ tục nhập khẩu máy móc cũ, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng, thuế nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, giám định và quy trình nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tất cả các thông tin trên sẽ được Vinacontrol CE tổng hợp như sau.

 

1. Chính sách nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

1.1 Căn cứ pháp lý

Máy móc cũ là tất cả các loại máy móc đã qua sử dụng thuộc vào chương 84 hoặc 85 của biểu thuế xuất nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu máy móc cũ được chia ra làm hai loại đó là:

 • Thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng nguyên máy
 • Thủ tục nhập khẩu máy móc cũ dây chuyền

Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được quy định tại những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019

 

Chính sách nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Chính sách nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

1.2 Điều kiện nhập khẩu máy móc thiết bị cũ 

Theo quy định trên thì máy móc cũ, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc vào danh mục cấm nhập khẩu. Tuy nhiên Căn cứ theo Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, khi nhập khẩu máy móc cũ phải có điều kiện như sau:

 • Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Vì vậy đối với máy quá 10 năm thì phải nhập khẩu dưới dạng phế liệu, theo giấy phép nhập khẩu phế liệu. Tuổi của các thiết bị cũ nhập khẩu đã được quy định rõ tại Phụ lục I của Quyết định 18/2018/QĐ-TTg. Theo đó: Tuổi thiết bị = Năm nhập khẩu - Năm sản xuất. 
 • Trong trường hợp tuổi của máy móc đã vượt quá số năm trong quy định nhưng hiệu suất làm viêc vẫn đạt ít nhất là 85% so với hiệu suất ban đầu và doanh nghiệp đang tiến hành hoạt động sản xuất trong nước thì vẫn được nhập khẩu. 
 • Phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) quốc gia về an toàn và tiết kiệm năng lượng.
 • Trường hợp không có QCVN, thì máy móc đó phải phù hợp với tiêu quốc gia (TCVN) hoặc của các nước G7, Hàn Quốc (Có giấy xác nhận của nhà bán và có xác nhận của lãnh sự quán Việt Nam tại nước xuất).

 

Trong đó, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không được phép nhập khẩu trong các trường hợp:

 • Các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường;
 • Các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

 

Điều kiện nhập khẩu máy móc thiết bị cũ 

Điều kiện nhập khẩu máy móc thiết bị cũ 

✍   Xem thêm: Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu | Thủ tục nhanh gọn 

2. Mã HS và thuế nhập khẩu máy móc cũ

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua cũ khi đáp ứng được những điều kiện nhập khẩu. Thì được phép nhập khẩu bình thường, thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ được tính như máy mới.

Thuế nhập khẩu phụ thuộc vào mã HS của máy móc đó. Máy móc, thiết bị, dây chuyền thì được xếp vào chương 84 và 85 của biểu thuế xuất nhập khẩu. Vì máy móc, thiết bị rất nhiều loại nên chúng tôi không liệt kê được tất cả mã hs ra đây. Cụ thể, với máy móc, thiết bị cũ, doanh nghiệp có thể tham khảo mã HS thuộc chương 84 và 85.

Mã HS mặt hàng

Mặt hàng

Chương 84

Nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí

Chương 85

Máy điện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình

 

Thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phụ thuộc vào mã hs đã chọn ở trên. Mỗi mã hs thì có một mức thuế suất cụ thể khác nhau cho máy móc, thiết bị. Quý vị có thể tham khảo cách tính thuế nhập khẩu dưới đây:

 • Thuế nhập khẩu xác định theo mã hs thuế nhập khẩu được tính theo công thức: 

Thuế nhập khẩu = Trị giá CIF x % thuế suất

 • Thuế giá trị GTGT nhập khẩu được xác định theo công thức :

Thuế giá trị gia tăng = (Trị giá CIF + Thuế nhập khẩu ) x 10%.

Trị giá CIF được xác định bằng giá trị xuất xưởng của hàng cộng với tất cả các chi phí để đưa được hàng về đến cửa khẩu đầu tiên của nước nhập khẩu.

Mã HS và thuế nhập khẩu máy móc cũ

Mã HS và thuế nhập khẩu máy móc cũ

✍   Xem thêm: Kiểm định chất lượng máy móc thiết bị | Chi phí tiết kiệm

3. Hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Căn cứ Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC và khoản 1, khoản 2 Điều 8 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg, Thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng gồm những hồ sơ sau đây:

 • Tờ khai hải quan
 • Hợp đồng thương mại (Sale contract)
 • Hóa đơn thương mại (Commercial invoice)
 • Danh sách đóng gói (Packing list)
 • Vận đơn (Bill of lading)
 • Catalog (nếu có)… và các chứng từ khác nếu hải quan yêu cầu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp.
 • Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định
 • Trường hợp không có QCVN, thì phải có giấy xác nhận năm sản xuất nhà máy tại nước xuất và có xác nhận của lãnh sự quán Việt Nam tại nước đó.

Trên đây là toàn bộ chứng từ dùng để làm thủ tục thông quan máy móc, thiệt bị cũ. Quan trọng nhất là tờ khai hải quan, chứng thư giám định, hóa đơn thương mại, vận đơn. Những chứng từ khác sẽ được bổ sung nếu cơ quan Hải quan có yêu cầu.

Trong các chứng từ trên thì tờ khai hải quan và chứng thư giám định là những hồ sơ được làm sau khi hàng đã cập cảng. Các chứng từ khác có từ đầu, vì thế nhà nhập khẩu nên chuẩn bị trước, tránh tình trạng hàng đã tới cảng rồi mới chuẩn bị. Sẽ kéo dài thời gian làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ đã qua sử dụng.

✍   Xem thêm: Chứng nhận ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng | Hướng dẫn áp dụng thực tiễn

4. Quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu thiết bị, máy móc, công nghệ đã qua sử dụng gồm những bước sau:

BƯỚC 1. KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN

Sau khi có đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu thì doanh nghiệp có thể nhập thông tin khai báo lên hệ thống hải quan qua phần mềm.

BƯỚC 2. MỞ TỜ KHAI HẢI QUAN

Sau khi khai xong tờ khai hải quan, hệ thống hải quan sẽ báo kết quả phân luồng tờ khai. Có luồng tờ khai thì in tờ khai ra và mang bộ hồ sơ nhập khẩu xuống chi cục hải quan để mở tờ khai. Tùy theo phân luồng xanh, vàng, đỏ mà thực hiện các bước mở tờ khai.

Đối với thiết bị, máy móc, công nghệ cũ thì đến bước này phải làm thêm giám định năm tuổi. Quy trình thủ tục giám định phụ thuộc vào trung tâm giám định.

BƯỚC 3. THÔNG QUAN TỜ KHAI HẢI QUAN

Sau khi kiểm tra xong hồ sơ nếu không có thắc mắc gì thì cán bộ hải quan sẽ chấp nhận thông quan tờ khai. Quý vị lúc này có thể đóng thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa. 

BƯỚC 4. MANG HÀNG VỀ KHO BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG

Tờ khai thông quan thì tiến hành bước thanh lý tờ khai và làm thủ tục cần thiết để mang hàng về kho. Trên đây là bốn bước cơ bản thông quan máy móc cũ, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng.

► Đối với các loại máy móc cũ không có giấy xác nhận của nhà sản xuất, doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề sau:

 • Sau khi doanh nghiệp trình lên Hải quan văn bản đăng ký dịch vụ giám định máy móc có xác nhận của tổ chức giám định được chỉ định, doanh nghiệp sẽ có quyền đưa lô hàng về kho để tiến hành công tác bảo quản. 
 • Trong thời gian tối đa 30 ngày tính từ lúc lô hàng được đưa về bảo quản, doanh nghiệp phải trình được chứng thư giám định lên cơ quan hải quan.
 • Nếu như kết quả giám định không đáp ứng được yêu cầu quy định, doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng sẽ vi pham hành chính và bị xử lý theo quy định của Hải quan. 

Vinacontrol hỗ trợ giám định máy móc dây chuyền cũ được nhập khẩu tại Việt Nam

Vinacontrol hỗ trợ giám định máy móc dây chuyền cũ được nhập khẩu tại Việt Nam

5. Giám định máy móc, dây chuyền đã qua sử dụng

Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ đã qua sử dụng chỉ khác một điểm so với mặt hàng mới là phải kiểm tra giám định tuổi của thiết bị. Giám định tuổi của thiết bị cũ sẽ được tiến hành song song với thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Hồ sơ để đăng ký giám định tuổi thiết bị tùy thuộc vào mỗi trung tâm giám định khác nhau.

Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam với hơn 65 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực giám định. Giám định máy móc, dây chuyền đã qua sử dụnglà dịch vụ mũi nhọn của Vinacontrol và được nhiều tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế công nhận.

Các bước Giám định máy móc, thiết bị tại Vinacontrol      

 • Bước 1: Làm thủ tục đăng ký giám định với Vinacontrol theo mẫu đăng ký giám định; Chuyên viên sẽ tiếp nhận và kiểm tra đăng ký và hồ sơ lô hàng đính kèm (Hồ sơ bao gồm: Contact, Invoice, Packing list, Bill of lading và C/o …).
 • Bước 2: Sau khi kiểm tra đăng ký và hồ sơ lô hàng, Vinacontrol sẽ tiến hành cấp số giám định và gửi đăng ký về cho khách hàng tiến hành làm thủ tục mở tờ khai Hải quan.
 • Bước 3: Lên kế hoạch và tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng quy trình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
 • Bước 4: Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và đối chiếu với hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, Vinacontrol đánh giá sự phù hợp của hàng hóa với các tiêu chí mà Quyết định 18/2019/QĐ-TTg đã quy định. Sau khi tổng hợp kết quả Vinacontrol sẽ ra Chứng thư giám định để đánh giá phù hợp hay không phù hợp của hàng hóa so với các tiêu chí mà Quyết định 18/2019/QĐ-TTg đã quy định.
 • Bước 5: Thông báo kết quả giám định và gửi Chứng thư giám định về cho doanh nghiệp để tiến hành làm các thủ tục Hải quan theo đúng quy định.

Mọi yêu cầu về hoạt động giám định thiết bị, máy móc cũ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn để được chuyên gia tư vấn và hỗ trợ dịch vụ nhanh nhất!

Tin khác

Thứ nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...

Chứng nhận băng vệ sinh, tã bỉm | Tư vấn từ A-Z

Chứng nhận tã bỉm, băng vệ sinh là việc đánh giá quy trình sản xuất, lấy mẫu...

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử | Quy trình từ A-Z

Chứng nhận hợp quy vật thiết bị điện, điện tử là hoạt động đánh giá, chứng...

Giám định hạt điều | Thủ tục nhanh gọn – Tiết kiệm chi phí

Giám định hạt điều là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng của...

Giám định trà xanh/chè | Chứng thư Vinacontrol uy tín

Giám định trà xanh/chè là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất...

Giám định bông xơ | Tư vấn miễn phí – Hỗ trợ toàn quốc

Giám định bông xơ là hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật để xem xét sự phù hợp của...