ISO 7101 là gì? Cập nhật tiêu chuẩn quản lý chất lượng chăm sóc sức khoẻ

Khi các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và robot ngày càng phát triển và được áp dụng trong lĩnh vực y tế, đòi hỏi các nhân viên y tế cần có hướng dẫn cụ thể và rõ ràng để có thể giúp họ thực hiện hiệu quả, tối ưu và giảm thiểu các rủi ro trong khi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Theo đó, ISO 7101 được xem là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản lý chất lượng trong lĩnh vực y tế giúp cho các tổ chức y tế đạt được lợi ích và hiệu quả lớn nhất.

 

1. ISO 7101 là gì?

1.1 Tiêu chuẩn ISO 7101 là gì?

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 7101 là tiêu chuẩn đầu tiên của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Tiêu chưa quy định các yêu cầu về cách tiếp cận có tính hệ thống đối với hệ thống y tế chất lượng cao, bền vững. Tiêu chuẩn ISO 7101 sẽ cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng, bệnh nhân và người chăm sóc những hiểu biết cẩn thiết để bước vào kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe mới.

Chứng nhận ISO7101 là một hình thức kiểm soát chất lượng hoạt động đánh giá áp dụng các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 7101. Nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận ISO 7101 có hiệu lực 3 năm. 

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 7101 là tiêu chuẩn đầu tiên của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe

ISO 7101 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe

1.2  Mục đích của ISO 7101

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 7101 này dự kiến sẽ được Việt Nam chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia trong năm 2023-2024.

 • Tiêu chuẩn này được thiết kế để cải thiện an toàn cho bệnh nhân, giảm chi phí và cải thiện hiệu suất. Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp cho các tổ chức yêu cầu để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và nêu rõ các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe khi tổ chức mong muốn:
 • Chứng tỏ khả năng đáp ứng một cách nhất quán các yêu cầu của người sử dụng dịch vụ, bên liên quan, yêu cầu luật định và chế định hiện hành;
 • Nâng cao trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ trong quá trình chăm sóc liên tục và liên tục cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe;
 • Tạo ra và duy trì các quá trình đảm bảo chăm sóc kịp thời, an toàn, hiệu quả, hiệu lực, công bằng và lấy con người làm trung tâm.
 • Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này dựa trên phương pháp thực hành tốt nhất đã được công nhận, nhằm mục đích áp dụng cho mọi tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bất kể loại hình, quy mô hoặc dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp.

 

1.3 Lợi ích khi áp dụng ISO 7101

Việc không đáp ứng tiêu chuẩn ISO 7101 về chăm sóc sức khỏe trong hệ thống y tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người người bệnh. Phải áp dụng ISO 7101 để đảm bảo chăm sóc kịp thời, lấy con người làm trung tâm, hiệu quả và an toàn với giảm thiểu rủi do.

Hợp tác toàn cầu vì sức khỏe của mọi người đáp ứng tiêu chuẩn iso 7101 mang lại lợi ích toàn diện cho con người đối với hệ thống y tế. Lợi ích chủ lực của ISO 7101 là trong một thế giới ngày càng kết nối với nhau, điều quan trọng là phải đảm bảo các bên liên quan, các ngành, các quốc gia và các lĩnh vực nỗ lực đạt được các mục tiêu chung về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cũng như hợp tác làm việc để thực hiện điều đó. Sự hợp tác toàn cầu trong ngành y tế sẽ rất quan trọng để cho phép huy động chung kiến ​​thức, nguồn lực và chuyên môn cần thiết để giải quyết các thách thức sức khỏe xuyên quốc gia, phức tạp. Những thách thức ngắn hạn, như sức khỏe tâm thần suy giảm, thiếu nhân viên, các vấn đề về chuỗi cung ứng, khí hậu và bất ổn kinh tế vĩ mô, cần được giải quyết trong bối cảnh tầm nhìn dài hạn.

Việc áp dụng ISO 7101 là bước đầu tiên nhằm đảm bảo một ngành chăm sóc sức khỏe khả thi cho mọi người ở khắp mọi nơi.

Việc áp dụng ISO 7101 là bước đầu tiên nhằm đảm bảo một ngành chăm sóc sức khỏe khả thi cho mọi người ở khắp mọi nơi.

Việc áp dụng ISO 7101 là bước đầu tiên nhằm đảm bảo một ngành chăm sóc sức khỏe khả thi cho mọi người ở khắp mọi nơi

✍  Xem thêm: Kiểm định thiết bị y tế | Uy tín - Tiết kiệm 

2. Nội dung tiêu chuẩn ISO 7101

Khi được triển khai, tiêu chuẩn có thể giúp hướng dẫn các tổ chức tập trung vào chăm sóc kịp thời, an toàn và tập trung vào con người, đồng thời nhấn mạnh tính cấp bách của việc thích nghi do sự bùng nổ của chăm sóc sức khỏe ảo và các tiến bộ công nghệ. ISO 7101 quy định yêu cầu để:

 • Tạo ra một văn hóa chất lượng bắt đầu từ sự lãnh đạo mạnh mẽ;
 • Nắm bắt một hệ thống chăm sóc sức khỏe dựa trên con người, tôn trọng, lòng trắc ẩn, cộng tác, công bằng và phẩm giá;
 • Xác định và giải quyết các rủi ro;
 • Đảm bảo an toàn và sự thịnh vượng của bệnh nhân và lực lượng lao động;
 • Kiểm soát việc cung cấp dịch vụ thông qua quy trình tài liệu và thông tin tài liệu;
 • Theo dõi và đánh giá hiệu suất lâm sàng và không lâm sàng; và
 • Liên tục cải thiện quy trình và kết quả của mình.
 • Cuối cùng, tiêu chuẩn này, không ghi đè lên các trách nhiệm pháp lý, phục vụ để cải thiện an toàn cho bệnh nhân, giảm chi phí, cải thiện hiệu quả và tăng danh tiếng và thị phần.

 

Nội dung tiêu chuẩn ISO 7101

Nội dung tiêu chuẩn ISO 7101

✍  Xem thêm: 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện Bộ y tế ban hành mới nhất | Chú ý

3. Thách thức trong quản lý chất lượng chăm sóc sức khoẻ và vai trò của ISO 7101

Ngành y tế ngày nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức phức tạp, gây căng thẳng cho việc quản lý chăm sóc sức khỏe, ảnh hướng đến chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh. Theo đó, có 6 thách thức lớn nhất trong hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm:

 • Chi phí y tế tăng cao: Chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng là một thách thức dai dẳng. Cân bằng nhu cầu chăm sóc chất lượng với việc hạn chế chi phí là một cuộc đấu tranh không ngừng đối với các nhà quản lý chăm sóc sức khỏe, những người phải tìm cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho dịch vụ chất lượng cao. Điều này có thể khó đạt được, đặc biệt khi chi phí vật tư, thiết bị, thuốc điều trị ngày càng tăng.
 • Tuân thủ quy định quản lý: Việc theo kịp một mạng lưới phức tạp các quy định chăm sóc sức khỏe ở cấp quốc tế, quốc gia và địa phương có thể là một gánh nặng. Tuân thủ là rất quan trọng để tránh bị phạt và đảm bảo thực hành đạo đức.
 • Sự hài lòng của bệnh nhân: Sự hài lòng của bệnh nhân thường được biểu thị ở chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế, thể hiện ở các phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả, dẫn đến kết quả sức khỏe sau điều trị phát triển tích cực. Mặt khác, việc bất bình đẳng, khó khăn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do vấn đề vùng miền, thu nhập và bảo hiểm ý tế cũng là một vấn đề quan trọng phải xem xét giải quyết.
 • Thiếu hụt lực lượng lao động: Hệ thống y tế gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên trong thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Các nhân viên y tế ngày càng quan tâm đến an toàn bản thân, thu nhập tốt, đây là ưu tiên hàng đầu để họ tiếp tục làm việc trong ngành. Những căng thẳng, rủi ro nghề nghiệp hàng đầu bao gồm lây nhiễm từ người bệnh, hành vi thất thường của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, sức khỏe tâm thần, dẫn đến tình trạng kiệt sức.
 • Áp dụng công nghệ: Quản trị viên chăm sóc sức khỏe phải quản lý việc áp dụng và sử dụng công nghệ chăm sóc sức khỏe mới trong tổ chức của họ. Khi các thiết bị y tế và quy trình công nghệ cao tiếp tục phát triển, việc đảm bảo khả năng tương tác, bảo mật dữ liệu và khả năng sử dụng sẽ là một thách thức rất lớn. Việc điều trị, chăm sóc, quản lý bệnh nhân bằng ứng dụng công nghệ kỹ thuật số có sự thay đổi nhanh chống, được thúc đẩy bởi những tiến bộ đột phá về trí tuệ nhân tạo, công nghệ laser (sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, từ như phẫu thuật mắt, nha khoa, quang tử học, chẩn đoán không xâm lấn, hình ảnh đến chế tạo thiết bị mới, liệu pháp tiên tiến…).
 • Thay đổi nhân khẩu học: Sự bùng nổ lão hóa dân số gây áp lực ngày càng lớn lên ngành y tế. Bệnh nhân lớn tuổi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt tăng cao. Các dịch vụ y tế phải đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc lão khoa và điều trị từ xa để đảm bảo những bệnh nhân cao tuổi hơn có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc có chất lượng tốt, chi phí hợp lý.

 

Đề giải quyết những thách thức, bất cập nêu trên, tiêu chuẩn ISO 7101 là giải pháp hữu hiệu, với cách tiếp cận chủ động và lập kế hoạch chiến lược xác định chất lượng dịch vụ và hệ thống y tế.

 • Tiêu chuẩn ISO 7101 hướng dẫn tiếp cận, giải quyết những vấn đề phức tạp trong chăm sóc sức khỏe, từ nguồn lực hạn chế, già hóa dân số đến những thách thức như đại dịch toàn cầu. Tiêu chuẩn nhấn mạnh sự cần thiết phải chăm sóc kịp thời, an toàn và lấy con người làm trung tâm, đồng thời nêu bật tính cấp thiết của việc thích ứng do sự phát triển nhanh của công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo. Tính linh hoạt của tiêu chuẩn ISO 7101 giúp có thể áp dụng cho nhiều loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau, từ các bệnh viện lớn đến phòng khám nhỏ.
 • Thông qua hướng dẫn, thiết lập hệ thống quản lý dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn, tiêu chuẩn ISO 7101 góp phần vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc; đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe, hướng đến một xã hội phát triển lành mạnh, bền vững và công bằng hơn.

 Thách thức trong quản lý chất lượng chăm sóc sức khoẻ và vai trò của ISO 7101

 Thách thức trong quản lý chất lượng chăm sóc sức khoẻ và vai trò của ISO 7101

✍  Xem thêm: Tư vấn đào tạo nhận thức  ISO 13485 | Hệ thống quản lý an toàn thiết bị y tế

4. Giải pháp ISO 7101 trong hệ thống y tế

Vượt qua những thách thức trong quản lý chăm sóc sức khỏe đòi hỏi một cách tiếp cận chủ động và lập kế hoạch chiến lược. 

ISO 7101 về quản lý tổ chức chăm sóc sức khỏe sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc xác định chất lượng các dịch vụ và hệ thống y tế.

Tiêu chuẩn ISO 7101 mang tính bước ngoặt này hỗ trợ các tổ chức giải quyết những vấn đề phức tạp của chăm sóc sức khỏe, từ nguồn lực hạn chế và dân số già hóa đến những thách thức như đại dịch toàn cầu. Nó nhấn mạnh sự cần thiết phải chăm sóc kịp thời, an toàn và lấy con người làm trung tâm, đồng thời nêu bật tính cấp thiết của việc thích ứng do sự gia tăng của các tiến bộ công nghệ và chăm sóc sức khỏe ảo. 

Tính linh hoạt của nó đảm bảo nó có thể áp dụng cho nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau, từ các phòng khám nhỏ đến các bệnh viện mở rộng.

Thông qua cam kết chăm sóc an toàn, chất lượng cao, ISO 7101 góp phần vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) tổng thể của Liên hợp quốc. Nó đảm bảo rằng các nguồn lực được sử dụng hiệu quả, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe, tất cả đều là những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho SDG. 

Về bản chất, quản lý chất lượng chăm sóc sức khỏe phù hợp với sứ mệnh rộng lớn hơn của SDG là tạo ra một xã hội toàn cầu bền vững, công bằng và lành mạnh hơn.

Trên đây là các nội dung về ISO 7101 về hệ thống quản lý chất lượng chăm sóc sức khoẻ. Hy vọng với bài viết này, Quý bạn đọc có cái nhìn tổng quan nhất và tiêu chuẩn và xác định được kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn phù hợp.

*Đây là bài viết cung cấp thông tin, Vinacontrol CE không hỗ trợ dịch vụ này.

Tin khác

Doanh nghiệp xã hội là gì? Thông tin từ A-Z

Doanh nghiệp xã hội được thành lập nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường...

An toàn thông tin là gì? 4 Nội dung cần biết

An toàn thông tin (Information Security) đơn giản là việc bảo vệ thông tin...

Đơn vị đo thể tích | Hướng dẫn cách quy đổi đơn giản nhất

Đơn vị đo thể tích là một đơn vị được sử dụng để đo lường khả năng chứa đựng...

BIS là gì? Chứng nhận BIS tại Ấn Độ như thế nào?

Chứng nhận BIS là Giấy chứng nhận tiêu chuẩn do Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (Bureau...

Tiêu chuẩn REACH là gì? Phân biệt với tiêu chuẩn ROHS

REACH là một quy định của Liên minh châu Âu (EU) về hóa chất và sử dụng an...

Sedex là gì? 5 điều cần biết về chứng nhận Sedex – SMÉTA

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) là một hệ thống đánh giá và chứng nhận...

Tiêu chuẩn SSOP là gì? Phân biệt SSOP với HACCP và GMP

SSOP là viết tắt của bốn từ tiếng anh Sanitation Standard Operating...

Chứng nhận RecyClass là gì? Tìm hiểu chứng chỉ tái chế sản phẩm nhựa

Chứng nhận RecyClass là các chương trình kiểm toán tự nguyện, chứng minh mức...

Học chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu? Cập nhật mới nhất

Chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm hay Giấy xác nhận tập huấn...

Tín chỉ Carbon là gì? 4 Nội dung cần biết

Tín chỉ carbon là thuật ngữ chung cho tín chỉ có thể kinh doanh hoặc giấy...