Đôi ủng và chiếc găng tay của người thợ điện

Quý đơn vị cần kiểm định ủng và găng tay cách điện, liên hệ 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

 

Ủng cách điện và găng tay cách điện là 2 vật dụng rất cần thiết của người thợ điện. Theo quy định về an toàn, bảo hộ lao động, người thợ điện bắt buộc phải dùng ủng và găng tay chuyên dụng đã được chứng nhận hợp quy khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên lưới điện.

Chứng nhận hợp quy giày haowjc ủng cách điện, găng tay cách điện

Các quy định về quản lý đối với giày hoặc ủng cách điện được quy định rõ trong QCVN 15:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện do Cục An toàn lao động biên soạn; các quy định về quản lý đối với găng tay cách điện được quy định theo Quy chuẩn QCVN 24:2014/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện.

Quy chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với giày hoặc ủng cách điện, găng tay cách điện để làm việc với hoặc gần trang thiết bị có điện áp không quá 1000V xoay chiều.

Giày hoặc ủng cách điện, găng tay cách điện này, khi được sử dụng kết hợp với các trang thiết  bị bảo vệ điện khác sẽ ngăn không cho dòng điện nguy hiểm chạy qua cơ thể người thông qua bàn chân, bàn tay.

Đối tượng áp dụng

  • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và sử dụng ủng hoặc giày cách điện, găng tay cách điện.
  • Các tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Quy định về quản lý giày hoặc ủng cách điện, găng tay cách điện

1. Giày hoặc ủng cách điện, găng tay cách điện sản xuất trong nước phải được chứng nhận hợp quycông bố hợp quy phù hợp với các quy định theo Quy chuẩn.

Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận hợp quy đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện và thực hiện theo phương thức: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 3 trong « Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật » ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Ủng hoặc giày cách điện, găng tay cách điện sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy và ghi nhãn theo quy định hiện hành của Việt Nam,

  • Với ủng hoặc giày cách điện: theo quy định tại mục 5.3 của Tiêu chuẩn BS EN 50321:2000 và theo quy định của pháp luật hiện hành
  • Với găng tay cách điện: các thông tin tối thiểu tại Điều 5.7 mục 5 của TCVN 8084:2009 (IEC 60903:2002), được đóng gói theo quy định tại Điều 5.8 mục 5 của TCVN 8084:2009 (IEC 60903:2002).

2. Giày hoặc ủng cách điện, găng tay cách điện nhập khẩu

Ủng hoặc giày cách điện, găng tay cách điện nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với các quy định theo 2 Quy chuẩn này.

Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thừa nhận tiến hành.

Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa(Phương thức 7 trong “Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trong trường hợp các ủng hoặc giày cách điện nhập khẩu, găng tay cách điện nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu ủng hoặc giày cách điện, găng tay cách điện quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các ủng hoặc giày cách điện, găng tay cách điện này được miễn kiểm tra nhập khẩu.

Ủng hoặc giày cách điện, găng tay cách điện nhập khẩu trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.

3. Ủng hoặc giày cách điện, găng tay cách điện lưu thông trên thị trường

Ủng hoặc giày cách điện, găng tay cách điện lưu thông trên thị trường phải có dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành việc thanh tra, kiểm tra chất lượng đối với ủng hoặc giày cách điện, găng tay cách điện lưu thông trên thị trường như đối với các sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

Tổ chức thực hiện chứng nhận hợp quy ủng hoặc giày cách điện, găng tay cách điện

Vinacontrol CE là đơn vị duy nhất được Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy các thiết bị Bảo hộ lao động theo chỉ định số 22/QĐ-ATLĐ ngày 14 tháng 03 năm 2017.

 

Quý doanh nghiệp có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu chứng nhận hợp quy giày hoặc ủng cách điện, găng tay cách điện, liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800.6083, email vnce@vnce.vn hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.

Tin khác

Tìm hiểu mẫu giấy chứng chỉ ISO 22000 về An toàn thực phẩm

Thông tin cần biết trên mẫu giấy chứng chỉ ISO 22000✅Tư vấn cấp giấy chứng...

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 - Chứng nhận hệ thống quản lý phòng thử nghiệm

Tiêu chuẩn ISO 17025✅Chứng nhận ISO/IEC 17025 - Hệ thống quản lý phòng thí...

Quy định kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu✅yêu cầu bắt buộc đối với các...

ISO 22000, HACCP đủ điều kiện thay thế cho chứng nhận ATVSTP

Tổ chức cung cấp thực phẩm đã đạt chứng chỉ ISO 22000 ✅ HACCP sẽ không cần...

Phương thức chứng nhận hợp hợp quy sản phẩm hàng hóa

Để lưu thông hoàng hóa trên thị trường✅ doanh nghiệp cần tìm hiểu bài viết...

Số Lượng Chứng Chỉ ISO Thỏa Mãn Được Cấp Tại Việt Nam

Ủy ban tiêu chuẩn ISO đều thực hiện khảo sát về số lượng chứng chỉ ISO hợp lệ...

Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Ngành Xây Dựng

Hệ thống quản lý chất lượng trong xây dựng là hệ thống quản lý để định hướng...

Kiểm nghiệm - Thử nghiệm thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam

Thử nghiệm thức ăn chăn nuôi✅kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy...

ISO là gì? Tìm hiểu về Tiêu chuẩn ISO và Chứng nhận ISO ?

Tìm hiểu ISO là gì✅Chứng nhận ISO là gì✅Tiêu chuẩn ISO là gì? Các tiêu chuẩn...

Hướng Dẫn Chứng Nhận Hợp Quy Tro Bay Theo QCVN 16:2019 BXD

Chứng nhận hợp quy tro bay ✅ công bố chất lượng tro bay là yêu cầu bắt buộc...