Chứng thư giám định là gì? Trung tâm giám định Vinacontrol

Chứng thư giám định là một tài liệu cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy về tính chất và chất lượng của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Việc có chứng thư giám định có thể giúp các bên đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định của ngành và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát về chứng thư giám định và vai trò của loại tài liệu này với doanh nghiệp.

 

1. Chứng thư giám định là gì?

1.1 Định nghĩa

Theo khoản 1 Điều 260 Luật thương mại 2005, ta có định nghĩa như sau:

Chứng thư giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu.

Ngoài ra, Khoản 3 Điều 260 Luật thương mại 2005 quy định chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với những nội dung được giám định.

Chứng thư giám định chất lượng hàng hoá

Chứng thư giám định chất lượng hàng hoá

✍  Xem thêm: Kiểm định chất lượng hàng hóa nhập khẩu |  Uy tín - Tiết kiệm

1.2 Những yêu cầu đối với chứng thư giám định

Xuất phát từ tầm quan trọng của chứng thư giám định, tại Khoản 2 Điều 260 Luật Thương mại 2005 quy định những yêu cầu đối với chứng thư như sau:

“2. Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký, họ tên của giám định viên và phải được đóng dấu nghiệp vụ được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.”

Trong đó, chữ ký trong chứng thư giám định được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 như sau:

“1. Chữ ký trong Chứng thư giám định được quy định như sau:

a) Chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại ở phía dưới bên phải của Chứng thư giám định;

b) Chữ ký của giám định viên ở phía dưới bên trái của Chứng thư giám định.”

Về đăng ký dấu nghiệp vụ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại là Sở Công Thương tại nơi thương nhân đăng ký kinh doanh (theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2015/TT-BCT).

Đối với Chứng thư giám định trong trường hợp ủy quyền giám định thì trong Chứng thư giám định do thương nhân được ủy quyền cấp phải ghi rõ “Thực hiện theo ủy quyền của (ghi rõ tên thương nhân ủy quyền)” và đóng dấu nghiệp vụ của thương nhân được ủy quyền.

Ngoài ra, chứng thư giám định còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác như:

 • Chứng thư phải đảm bảo nhận biết được tổ chức giám định; phân biệt được các chứng thư; nhận biết đối tượng, thời gian và địa điểm giám định; thời gian cấp chứng thư…
 • Chứng thư đảm bảo tính trung thực, chính xác và khách quan, tính pháp lý về kết quả giám định; đáp ứng cũng như phù hợp với yêu cầu chính đáng của khách hàng.
 • Kết quả trong chứng thư là kết quả được thực hiện theo quy trình, phương pháp đã được người có quyền thẩm xét hoặc phê duyệt.

 

Chứng thư giám định cũng phải có chữ ký và họ tên của giám định viên

Chứng thư giám định cũng phải có chữ ký và họ tên của giám định viên

1.3 Nội dung cần có của chứng thư giám định

Nội dung giám định bao gồm một hoặc một số nội dung sau:

 • Số lượng, chất lượng, bao bì;
 • Giá trị hàng hóa, xuất xứ hàng hóa;
 • Tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch;
 • Kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Cũng theo Điều 260 của Luật Thương mại năm 2005 thì chứng thư giám định phải có những thông tin sau:

 • Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định;
 • Chứng thư giám định cũng phải có chữ ký và họ tên của giám định viên trực tiếp tham gia vào việc giám định;
 • Cuối cùng chứng thư giám định phải được đóng dấu nghiệp vụ được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý:

 • Chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với những nội dung được giám định tại địa điểm và thời gian giám định.
 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả và kết luận trong Chứng thư giám định (kể cả khi ủy thác hay sử dụng nhà thầu phụ).
 • Chứng thư có giá trị pháp lý với bên yêu cầu giám định nếu họ không chứng minh được kết quả giám định sai. Chứng thư có giá trị pháp lý đối với các bên cùng chỉ định tổ chức giám định trong hợp đồng nếu các bên không chứng minh được kết quả giám định sai. Khi các bên không cùng chỉ định tổ chức giám định trong hợp đồng thì chứng thư chỉ có giá trị với bên yêu cầu giám định. Bên kia có quyền yêu cầu giám định lại khi không đồng ý với kết quả giám định.

Như vậy, chứng thư giám định là văn bản thể hiện kết quả của quá trình giám định, có giá trị pháp lý quan trọng. Vì vậy, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cần tuân thủ đúng theo các yêu cầu nghiêm ngặt đối với chứng thư giám định.

Vinacontrol thực hiện giám định hàng hoá nhập khẩu

Vinacontrol thực hiện giám định hàng hoá nhập khẩu

✍  Xem thêm: Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu | Thủ tục nhanh gọn

2. Giá trị pháp lý của chứng thư giám định

 

Giá trị pháp lý của chứng thư giám định đối với bên yêu cầu giám định

Giá trị pháp lý của chứng thư giám định đối với các bên trong hợp đồng

Chứng thư giám định có giá trị pháp lý đối với bên yêu cầu giám định nếu bên yêu cầu giám định không chứng minh được kết quả giám định không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định (theo Điều 261 Luật thương mại 2005).

 

Giá trị pháp lý của chứng thư giám định đối với các bên trong hợp đồng được quy định tại Điều 262 Luật thương mại 2005 như sau:

Nếu các bên trong hợp đồng có thoả thuận về việc sử dụng chứng thư giám định của một thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể thì: Chứng thư giám định đó có giá trị pháp lý đối với tất cả các bên trong hợp đồng, nếu không chứng minh được kết quả giám định không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định.

Nếu các bên không có thoả thuận về việc sử dụng chứng thư giám định của một thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể thì:

- Chứng thư giám định chỉ có giá trị pháp lý đối với bên yêu cầu giám định theo quy định tại mục 2.1 nêu trên.

- Bên kia trong hợp đồng có quyền yêu cầu giám định lại. Khi chứng thư giám định lại có kết quả khác với chứng thư giám định ban đầu thì xử lý như sau:

+ Nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định ban đầu thừa nhận kết quả của chứng thư giám định lại thì kết quả của chứng thư giám định lại có giá trị pháp lý với tất cả các bên.

+ Nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định ban đầu không thừa nhận kết quả của chứng thư giám định lại thì: các bên thoả thuận lựa chọn một thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khác giám định lại lần thứ hai. Kết quả giám định lại lần thứ hai có giá trị pháp lý với tất cả các bên.

✍  Xem thêm:  Chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp | Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả

3. Mẫu chứng thư giám định uy tín

Dưới đây là các mẫu chứng thư giám định Vinacontrol được cấp cho khách hàng, doanh nghiệp.

► Giám định số lượng

Chứng thư giám định số lượng than

Chứng thư giám định số lượng than

► Giám định chất lượng

Chứng thư giám định chất lượng dăm gỗ

Chứng thư giám định chất lượng dăm gỗ 

Giám định thiết bị, máy móc 

Chứng thư giám định về số lượng chủng loại hàng hóa

 

Chứng thư giám định về số lượng chủng loại hàng hóa

Chứng thư giám định về số lượng chủng loại hàng hóa

4. Vai trò của chứng thư giám định

 • Đảm bảo tính chất và chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ: Chứng thư giám định giúp xác định tính chất và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách đánh giá các yếu tố như độ chính xác, độ bền, tính an toàn và độ tin cậy. 
 • Hỗ trợ trong quyết định mua hàng: Chứng thư giám định cung cấp cho khách hàng thông tin chính xác về tính chất và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Việc có chứng thư giám định sẽ giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng chính xác và tránh mua phải sản phẩm hoặc dịch vụ kém chất lượng hoặc không đáp ứng được yêu cầu của họ.
 • Đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn của ngành: Việc có chứng thư giám định sẽ giúp đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn của ngành. Điều này đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực đòi hỏi tính an toàn và độ tin cậy cao như y tế, thực phẩm, điện tử, xây dựng...
 • Hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu hoặc xuất hiện vấn đề khi sử dụng, chứng thư giám định có thể hỗ trợ giải quyết các tranh chấp về tính chất và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Chứng thư giám định có thể được sử dụng làm bằng chứng trong các trường hợp khi cần đưa ra các quyết định pháp lý.
 • Tăng cường uy tín và danh tiếng: Việc có chứng thư giám định cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình có thể giúp tăng cường uy tín và danh tiếng của công ty hoặc tổ chức. Khách hàng hoặc đối tác có thể tin tưởng và đánh giá cao công ty hoặc tổ chức có chứng thư giám định cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

 

Chứng thư giám định được sử dụng làm bằng chứng trong các trường hợp khi cần đưa ra các quyết định pháp lý

Chứng thư giám định được sử dụng làm bằng chứng trong các trường hợp khi cần đưa ra các quyết định pháp lý

✍  Xem thêm: Giám định số lượng chất lượng tình trạng hàng hoá | Hỗ trợ toàn quốc

5. Trung tâm cấp chứng thư giám định Vinacontrol

Thương hiệu Vinacontrol với hơn 65 năm hoạt động, hiện là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ giám định uy tín được hàng nghìn doanh nghiệp và đối tác công nhận tin tưởng hợp tác. Sở hữu đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, luôn tận tâm và nhiệt tình cùng hệ thống chi nhánh văn phòng trên toàn quốc. Vinacontrol đã không ngừng khẳng định vị thế là đơn vị giám định hàng đầu và uy tín trên toàn cầu. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giám định hàng hoá bao gồm:

 • Giám định số lượng, chất lượng, tình trạng hàng hoá
 • Giám định chủng loại;
 • Giám định xuất xứ hàng hoá;a
 • Giám định tính đồng bộ;
 • Giám định tính chuyên dụng, phạm vi sử dụng;
 • Giám định tổn thất;
 • Giám định giá máy móc thiết bị phục vụ cho mục đích xem xét, ký kết hợp đồng nhập khẩu, góp vốn kinh doanh bằng máy móc thiết bị, hoạt động cầm cố/cho vay.

Để nhận sự hỗ trợ nhanh chóng hiệu quả. Mọi yêu cầu về dịch vụ giám định hàng hoá và các dịch vụ khác của Vinacontrol CE, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn để được phục vụ tốt nhất!

Tin khác

Chứng nhận ISO 14064 như thế nào? Hướng dẫn từ A-Z

ISO 14064 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu về quản lý khí nhà...

Chứng nhận áo giáp chống đạn | Tìm hiểu quy trình từ A-Z

Chứng nhận áo giáp chống đạn là một quy trình kiểm định độ tin cậy và hiệu...

Kiểm tra thực tế hàng hoá là gì? 7 Nội dung cần chú ý

Kiểm tra thực tế hàng hoá là việc cơ quan hải quan kiểm tra thực trạng của...

Quy định về trang thiết bị y tế tặng, biếu cho bệnh viện | Mới nhất

Trong ngành y tế, việc tặng và biếu các trang thiết bị y tế giúp cải thiện...

Đo kiểm môi trường chỉ tiêu Amiăng tại Doanh nghiệp | Hỗ trợ toàn quốc

Quan trắc, đo kiểm môi trường chỉ tiêu Amiăng là quá trình xác định và đo...

Giám định hàng hoá trước khi xuất hàng PSI | Hỗ trợ toàn quốc

PSI là viết tắt của "Pre-Shipment Inspection", tức là "Giám định Hàng hoá...

Giám định chằng buộc hàng hoá | Tại sao cần giám định Lashing?

Giám định Chằng buộc (lashing) là giám định xem hàng hóa có được chất xếp và...

Kiểm định huyết áp kế điện tử | Kết quả nhanh chóng

Kiểm định huyết áp kế điện tử là quy trình đánh giá và xác minh độ chính xác,...

Kiểm định máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner | An toàn – Uy tín

Kiểm định thiết bị CT là hoạt động kiểm tra kỹ thuật theo một quy trình nhất...

Kiểm định bàn mổ y tế | Chứng chỉ uy tín – Tiết kiệm chi phí

Kiểm định bàn mổ y tế là quá trình chất lượng được thực hiện để đảm bảo rằng...