Chứng nhận RecyClass là gì? Tìm hiểu chứng chỉ tái chế sản phẩm nhựa

Recyclass giúp doanh nghiệp áp dụng việc tái chế nhựa bằng cách phát triển một phương pháp đáng tin cậy để tính toán và xác minh nội dung tái chế trong sản phẩm nhựa. Trong bài viết dưới đây, Vinacontrol CE sẽ cung cấp các thông tin về chứng nhận Recyclass, qua đó các doanh nghiệp đạt được chứng nhận này một cách hiệu quả.

 

1. Chứng nhận RecyClass là gì?

1.1 Chứng nhận RecyClass

Chứng nhận RecyClass là các chương trình kiểm toán tự nguyện, chứng minh mức độ tái chế của bao bì nhựa và hàm lượng tái chế của nhựa được sử dụng trong sản phẩm. Các chương trình chứng nhận thuộc quyền sở hữu của Plastics Recyclers Europe, do RecyClass quản lý và do các Cơ quan Chứng nhận được bên thứ ba công nhận cấp.

Với phương pháp tiếp cận khoa học của mình, RecyClass tăng cường và đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa bằng cách phát triển các phương pháp và hướng dẫn cần thiết để đánh giá khả năng tái chế của bao bì. Với mục đích này, RecyClass đã phát triển Phương pháp về khả năng tái chế, Thiết kế nguyên tắc tái chế và Giao thức đánh giá khả năng tái chế làm cơ sở cho việc phát triển và triển khai công cụ trực tuyến RecyClass, Chứng nhận khả năng tái chế và Phê duyệt công nghệ/sản phẩm.

RecyClass cũng tập trung vào việc hài hòa hóa phương pháp xác minh hàm lượng tái chế bằng cách đánh giá khả năng truy xuất nguồn gốc của vật liệu tái chế qua các giai đoạn khác nhau của chuỗi giá trị. Chương trình đánh giá được phát triển cho Chứng nhận Nội dung Tái chế thể hiện một bước tiến mang lại sự minh bạch và tin cậy cho người dùng cuối cũng như các tuyên bố xanh. Bằng cách sử dụng phương pháp khoa học cho cả khả năng tái chế và đánh giá hàm lượng tái chế, RecyClass cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ chuỗi giá trị nhựa.

Chứng nhận RecyClass là các chương trình kiểm toán tự nguyện, chứng minh mức độ tái chế của bao bì nhựa và hàm lượng tái chế của nhựa được sử dụng trong sản phẩm

Chứng nhận RecyClass chứng minh mức độ tái chế của bao bì nhựa và hàm lượng tái chế của nhựa được sử dụng trong sản phẩm

✍  Xem thêm: Cấp chứng nhận ISO 14001 cho doanh nghiệp | Áp dụng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả 

1.2 Mục tiêu của RecyClass

Mục tiêu của RecyClass là thúc đẩy sự hài hòa giữa phương pháp luận và hướng dẫn trên toàn EU, cả về khả năng tái chế và đánh giá hàm lượng tái chế. Việc thực hiện thống nhất thiết kế đã được thiết lập cho các hướng dẫn và nguyên tắc tái chế trong toàn ngành bao bì nhựa sẽ dẫn đến tái chế chất lượng cao và do đó cung cấp chất lượng tái chế cao hơn trên thị trường, cuối cùng dẫn đến sự gia tăng việc sử dụng rác tái chế

RecyClass là một nền tảng, thông qua cách tiếp cận mạnh mẽ và có cơ sở khoa học cũng như sự hợp tác của các bên khác nhau, có khả năng thúc đẩy sự thay đổi và tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn thực sự cho nhựa.

RecyClass tập trung vào việc hài hòa hóa phương pháp xác minh hàm lượng tái chế

RecyClass tập trung vào việc hài hòa hóa phương pháp xác minh hàm lượng tái chế 

1.3 Các loại chứng chỉ RecyClass

Chứng chỉ RecyClass bao gồm:

 • Chứng nhận tái chế
 • Chứng nhận quy trình tái chế
 • Chứng nhận truy xuất nguồn gốc nhựa tái chế.

1.4 Phạm vi chứng nhận

Tất cả các sản phẩm có chứa nhựa tái chế, chẳng hạn như hợp chất, bán thành phẩm hoặc thành phẩm hoặc các thành phần đã sẵn sàng để thương mại hóa hoặc vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chuỗi giá trị và được bán B2B.

Các quy trình bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết hợp, chuyển đổi, lưu trữ, kinh doanh hoặc các hoạt động khác trong chuỗi giá trị nhựa.

1.5 Lợi ích của chứng chỉ RecyClass

 • Tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc của vật liệu tái chế dọc theo chuỗi giá trị
 • Thúc đẩy việc sử dụng nhựa tái chế một cách minh bạch trong các sản phẩm mới
 • Củng cố các tuyên bố đáng tin cậy và có thể kiểm chứng về nhựa tái chế
 • Mở đường cho việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật của Liên minh châu Âu
 • Với một tuyên bố RecyClass, bạn tăng cường niềm tin giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp bằng cách chứng nhận theo các tiêu chuẩn cao của các phương pháp tái chế
 • Khi lo ngại về chất thải nhựa tăng lên, việc được chứng nhận RecyClass mang lại lợi thế cạnh tranh khi nhắm đến khách hàng có ý thức môi trường

Chứng nhận RecyClass mang lại lợi thế cạnh tranh khi nhắm đến khách hàng có ý thức môi trường

Chứng nhận RecyClass mang lại lợi thế cạnh tranh khi nhắm đến khách hàng có ý thức môi trường

✍  Xem thêm:   Hệ thống quản lý môi trường (EMS) là gì? | Hướng dẫn áp dụng

2. Các loại chứng nhận tái chế RecyClass

Chứng nhận Tái chế RecyClass đánh giá khả năng tương thích của bao bì nhựa với toàn bộ chuỗi quản lý chất thải, bao gồm thu thập, phân loại, tái chế và khả năng tái sử dụng của vật liệu tái chế trong ứng dụng ban đầu. Các yêu cầu của Đề án Kiểm toán được xây dựng phù hợp với các RecyClass Recyclability Methodology và được cập nhật liên tục dựa trên RecyClass Design for Recycling Guidelines

RecyClass đã phát triển một số loại đánh giá khả năng tái chế cho bao bì nhựa, đáp ứng nhu cầu của toàn bộ chuỗi giá trị nhựa: 

 • Chứng nhận Thiết kế Tái chế phân loại chất lượng từ A đến F về khả năng tái chế kỹ thuật của bao bì nhựa cuối cùng. 
 • Chứng nhận Tỷ lệ Tái chế đánh giá khả năng tái chế hiệu quả của bao bì nhựa cuối cùng ở một khu vực địa lý cụ thể.
 • Thư tương thích đánh giá chất lượng khả năng tái chế của bao bì bán thành phẩm. 

Chứng nhận Thiết kế Tái chế phân loại chất lượng từ A đến F về khả năng tái chế kỹ thuật của bao bì nhựa cuối cùng

Chứng nhận Thiết kế Tái chế phân loại chất lượng từ A đến F về khả năng tái chế kỹ thuật của bao bì nhựa cuối cùng

✍  Xem thêm: Rác tái chế là gì? Ý tưởng tái chế rác thải nhựa thông minh

3. Chứng nhận quy trình tái chế RecyClass

Mục đích của Chứng nhận này là để công nhận các Quy trình Tái chế nhựa đối với rác thải trước và sau tiêu dùng đang vận hành tại Cơ sở theo các yêu cầu được đặt ra trong Chương trình đánh giá sự phù hợp của quy trình tái chế.

Chứng nhận theo Chương trình kiểm toán này cho phép Nhà tái chế chứng minh sự đóng góp của họ trong việc quản lý chất thải nhựa và truyền đạt một cách minh bạch về nguồn gốc của chất thải. Chứng nhận Quy trình Tái chế là điểm đánh giá xuất xứ cho chuỗi hành trình sản phẩm nhựa tái chế. Các tổ chức được chứng nhận mang lại niềm tin cho tất cả các tác nhân trong chuỗi giá trị nhựa về việc không ngừng tăng cường sử dụng nhựa tái chế.

Các yêu cầu của Chương trình Đánh giá được điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu của EN 15343:2007 và ISO 22095:2020.

Để đủ điều kiện được chứng nhận, các nhà tái chế phải có sẵn các quy trình có khả năng tái chế chất thải nhựa trước và/hoặc sau tiêu dùng thành các sản phẩm nhựa mới, cùng với các giấy phép cần thiết.

✍  Xem thêm: Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001 về Hệ thống quản lý môi trường 

4. Chứng nhận truy xuất nguồn gỗ nhựa tái chế RecyClass

Chứng nhận tập trung vào khả năng truy xuất nguồn gốc của nhựa tái chế trong một quy trình và xác minh tỷ lệ phần trăm nhựa tái chế nhất định trong sản phẩm.

Đề án kiểm tra được phát triển phù hợp với EN 15343 và các nguyên tắc của mô hình chuỗi sản phẩm pha trộn có kiểm soát như được xác định trong ISO 22095.
Tất cả các tác nhân của chuỗi giá trị nhựa sử dụng nhựa tái chế đều có thể áp dụng.

Để đủ điều kiện nhận được chứng nhận, (các) nhà tái chế của bạn phải được chứng nhận với Chứng nhận Quy trình Tái chế RecyClass hoặc bất kỳ chứng nhận tương đương nào khác phù hợp với EN 15343 và sản phẩm của bạn phải được làm bằng nhựa.

Những người đăng ký Chứng nhận Truy xuất Nguồn gốc Nhựa Tái chế RecyClass phải có đầu vào tái chế được chứng nhận. Cụ thể, các nhà cung cấp vật liệu tái chế phải được chứng nhận theo Chứng nhận Quy trình Tái chế RecyClass hoặc một chương trình tương đương được RecyClass công nhận.

Chứng nhận truy xuất nguồn gỗ nhựa tái chế RecyClass

Chứng nhận truy xuất nguồn gỗ nhựa tái chế RecyClass

5. Quy trình chứng nhận RecyClass

 • Bước 1: Kiểm tra khả năng đủ điều kiện của bạn để chứng nhận
 • Bước 2: Chọn tổ chức chứng nhận và gửi đơn đăng ký
 • Bước 3: Ký thỏa thuận chứng nhận và cung cấp thông tin
 • Bước 4: Tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận
 • Bước 5: Sử dụng các tuyên bố và logo RecyClass để nâng cao nhận thức

Lưu ý: Khác với tiêu chuẩn GRS chẳng hạn, không có yêu cầu xã hội hoặc môi trường khác. Chứng nhận RecyClass cũng phù hợp với yêu cầu để đề xuất miễn trừ từ thuế nhựa Tây Ban Nha năm 2023, có thể hỗ trợ các yêu cầu miễn trừ từ thuế nhựa Anh và dự kiến sẽ phù hợp với các sáng kiến thuế nhựa châu Âu khác.

 

*Đây là bài cung cấp thông tin, Vinacontrol CE không hỗ trợ dịch vụ này.

Tin khác

Chứng nhận áo giáp chống đạn | Tìm hiểu quy trình từ A-Z

Áo giáp chống đạn là trang bị quan trọng của các nhóm nghề nguy hiểm như lính...

Chứng nhận hợp chuẩn bột bả tường | Phí thấp – Nhanh 

Bột bả tường là hỗn hợp khô được trộn đều từ xi măng pooc lăng, chất độn mịn,...

Tiêu chuẩn RAS là gì? Quy trình chứng nhận RAS

Tiêu chuẩn Alpaca Có trách nhiệm (Responsible Alpaca Standard) là một bộ tiêu...

Tiêu chuẩn RMS là gì? Chứng nhận RMS như thế nào?

Tiêu chuẩn Mohair Có trách nhiệm (Responsible Mohair Standard - RMS) là một...

Doanh nghiệp xã hội là gì? Thông tin từ A-Z

Bạn có từng nghe đến thuật ngữ "doanh nghiệp xã hội" (DNXH) nhưng không biết...

An toàn thông tin là gì? 4 Nội dung cần biết 

An toàn thông tin (Information Security) đơn giản là việc bảo vệ thông tin...

Đơn vị đo thể tích | Hướng dẫn cách quy đổi đơn giản nhất 

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp các khái niệm về thể tích và...

BIS là gì? Chứng nhận BIS tại Ấn Độ như thế nào?

Danh sách các mặt hàng phải có Giấy chứng của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) ngày...

Điều kiện mở phòng khám tư nhân | Hướng dẫn thủ tục từ A-Z

Thủ tục mở phòng khám tư nhân là thủ tục bắt buộc khi cá nhân hoặc tổ chức...

Tiêu chuẩn REACH là gì? Phân biệt với tiêu chuẩn ROHS

REACH là một quy định của Liên minh châu Âu (EU) về hóa chất và sử dụng an...