Chứng nhận hợp quy thức ăn động vật cảnh | Hỗ trợ công bố

Thức ăn cho động vật cảnh là loại thức ăn được chế biến phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của các loại động vật cảnh khác nhau trong những độ tuổi khác nhau. Thức ăn cho động vật cảnh đạt tiêu chuẩn chất lượng giúp vật nuôi cân bằng dinh dưỡng cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh. Theo đó, chứng nhận hợp quy là thủ tục quan trọng giúp đảm bảo, khẳng định chất lượng những sản phẩm này. Dưới đây là một số lưu ý khi tiến hành chứng nhận hợp quy thức ăn cho động vật cảnh.

 

1. Chứng nhận hợp quy thức ăn cho động vật cảnh

Chứng nhận hợp quy thức ăn cho động vật cảnh là hoạt động đánh giá, kiểm tra và đưa ra kết luận về sự phù hợp trong chất lượng của sản phẩm dựa trên quy chuẩn kỹ thuật được Nhà nước quy định đối với thức ăn dành cho động vật cảnh. Đây là hoạt động bắt buộc cần được tiến hành để đưa sản phẩm ra thị trường.

Chứng nhận hợp quy thức ăn cho động vật cảnh theo QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT

Chứng nhận hợp quy thức ăn cho động vật cảnh theo QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT

Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn động vật cảnh (Theo Phụ lục III - QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT)

TT

Chỉ tiêu

Hàm lượng tối đa cho phép đối với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho động vật cảnh(2)

1

Asen tổng số (As)

10,0 mg/kg

2

Cadimi (Cd)

2,0 mg/kg

3

Chì (Pb)

5,0 mg/kg

4

Thủy ngân (Hg)

0,3 mg/kg

5

Aflatoxin B1

20,0 µg/kg

6

E. coli

Không có trong 1,0 g

7

Salmonella

Không có trong 25,0 g

 

✍  Xem thêm: Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi | Hỗ trợ công bố chất lượng

2. Tại sao cần hợp quy thức ăn cho động vật cảnh?

 • Đảm bảo chất lượng: Chứng nhận hợp quy đảm bảo rằng thức ăn cho động vật cảnh đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của động vật cảnh và ngăn ngừa các vấn đề về dinh dưỡng và bệnh tật.
 • Nâng cao uy tín: Chứng nhận hợp quy giúp nâng cao uy tín của sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp. Khách hàng sẽ tin tưởng hơn và có độ an tâm cao hơn khi mua sản phẩm của một doanh nghiệp đã được chứng nhận.
 • Đáp ứng yêu cầu pháp luật: Việt Nam yêu cầu các sản phẩm cho động vật cảnh phải đáp ứng các yêu cầu về công bố hợp quy và phải có chứng nhận tương ứng để được phép bán trên thị trường.
 • Tăng cường cạnh tranh: Các doanh nghiệp sở hữu chứng nhận hợp quy có thể tăng cường cạnh tranh trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng hơn nhờ vào chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm.
 • Giảm thiểu rủi ro: Chứng nhận hợp quy giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sản xuất và phân phối thức ăn cho động vật cảnh. Nó giúp đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất và phân phối đúng cách và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

 

Đảm bảo chất lượng và sức khỏe cho vật nuôi khi sử dụng sản phẩm thức ăn đã được hợp quy

Đảm bảo chất lượng và sức khỏe cho vật nuôi khi sử dụng sản phẩm thức ăn đã được hợp quy

3. Các quy định về nhãn thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho động vật cảnh

Ngoài các nội dung bắt buộc, tổ chức, cá nhân có thể ghi thêm các nội dung khác (ví dụ:Lô sản xuất, biểu tượng, mã số của sản phẩm, hình vẽ, quảng cáo…), nhưng không được trái với quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Đối với thức ăn cho động vật cảnh chỉ nhằm mục đích xuất khẩu, việc ghi nhãn được thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Đối với thức ăn cho động vật cảnh nhập khẩu, việc ghi nhãn phụ phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và quy định tại Thông tư này.

*Không bắt buộc phải ghi cụ thể hạn sử dụng trên mẫu nhãn khi công bố thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng bắt buộc phải ghi trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm.

** Không bắt buộc phải ghi trên mẫu nhãn khi công bố thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng bắt buộc phải ghi theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư Số: 21/2019/TT-BNNPTNT trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm.

TÊN CỦA SẢN PHẨM

TÊN THƯƠNG MẠI (nếu có)

Định lượng:

Số tiêu chuẩn công bố:

Ngày sản xuất:

Hạn sử dụng*:

Hướng dẫn bảo quản:

Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức, cá nhân đăng ký (Đảm bảo truy xuất được nguồn gốc,xuất xứ của sản phẩm).

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG HOẶC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Độ ẩm (%) max:

Protein thô (%) min:

Béo thô (%) min:

Xơ thô (%) max:

Khoáng tổng số (%) max:

Thông tin kháng sinh**(nếu sử dụng):

Những điều cần lưu ý (nếu có):

NGUYÊN LIỆU

(Ghi tên các loại nguyên liệu chính sử dụng để phối chế sản phẩm)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

✍  Xem thêm: Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản | Hỗ trợ hồ sơ thủ tục nhanh gọn

4. Thủ tục chứng nhận hợp quy thức ăn cho động vật cảnh

4.1 Hợp quy sản phẩm nhập khẩu theo phương thức 7

Ở Việt Nam hiện nay đa phần sản phẩm chủ yếu là được nhập khẩu từ nước ngoài. Để có thể lưu hành sản phẩm ngoài thị trường theo đúng quy định, các doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Xây dựng mẫu nhãn phụ của sản phẩm (tiếng việt) và tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm (TCCS)
 • Bước 2: Đăng ký chứng nhận hợp quy thức ăn cho động vật cảnh tại tổ chức chứng nhận uy tín
 • Bước 3: Công bố thông tin sản phẩm thức ăn cho động vật cảnh (công bố lưu hành) tại Cục chăn nuôi
 • Bước 4: Thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thức ăn cho động vật cảnh khi thực hiện nhập khẩu các lô hàng. 
 • Bước 5: Đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ hợp pháp

4.2 Hợp quy sản phẩm sản xuất trong nước theo phương thức 5 

 • Bước 1: Xây dựng nhà máy đáp ứng các điều kiện sản xuất theo yêu cầu trong văn bản pháp luật (Luật chăn nuôi); Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm phù hợp, mẫu nhãn sản phẩm và các hồ sơ tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm. (được miễn nếu doanh nghiệp có chứng nhận ISO 9001).
 • Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn cho động vật cảnh tại cơ quan quản lý tương ứng (Tại Cục chăn nuôi hoặc dưới địa phương là Chi cục Chăn nuôi và Thú y hoặc đơn vị được Sở Nông nghiệp tỉnh giao nhiệm vụ).
 • Bước 3: Hoàn thiện Tiêu chuẩn cơ sở, mẫu nhãn của sản phẩm.
 • Bước 4: Đăng ký chứng nhận hợp quy thức ăn cho động vật cảnh tại tổ chức chứng nhận uy tín
 • Bước 5: Công bố sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
 • Bước 6: Công bố thông tin sản phẩm thức ăn cho động vật cảnh.
 • Bước 7: Đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ hợp pháp.

 

Chứng nhận hợp quy để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ hợp pháp

Chứng nhận hợp quy để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ hợp pháp

5. Hướng dẫn công bố hợp quy thức ăn cho động vật cảnh

5.1 Chuẩn bị hồ sơ công bố hợp quy

Thành phần hồ sơ công bố chất lượng thức ăn cho động vật cảnh nhập khẩu bao gồm:

 • Đơn đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017);
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) hoặc văn bản có giá trị tương đương của thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo quy định;
 • Bản sao một trong các giấy chứng nhận ISO, GMP, HACCP hoặc tương đương của cơ sở sản xuất;
 • Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: Tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, công dụng, hướng dẫn sử dụng;
 • Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của tổ chức, cá nhân đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam; nhãn phụ sản phẩm thể hiện bằng tiếng Việt theo quy định;
 • Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn sản phẩm được cấp bởi phòng thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ chỉ định hoặc được công nhận bởi tổ chức công nhận quốc tế, tổ chức công nhận khu vực hoặc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định, thừa nhận;
 • Mẫu nhãn của sản phẩm (có xác nhận của nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu);

5.2 Trình tự thực hiện công bố thức ăn cho động vật cảnh

- Bước 1:Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Cục Chăn nuôi

- Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký những thành phần hồ sơ chưa đạt yêu cầu để bổ sung, hoàn thiện.

Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm thẩm định nội dung hồ sơ và ban hành văn bản xác nhận thức ăn chăn nuôi lưu hành tại Việt Nam và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường hợp không ban hành văn bản xác nhận, Cục Chăn nuôi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian thực hiện: Không quá 25 ngày làm việc.

Trên đây là những thông tin xung quanh hoạt động chứng nhận hợp quy thức ăn cho động vật cảnh và chứng nhận thức ăn chó mèo,.... Mọi yêu cầu về dịch vụ của Vinacontrol CE, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!

Tin khác

Thứ nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...

Chứng nhận băng vệ sinh, tã bỉm | Tư vấn từ A-Z

Chứng nhận tã bỉm, băng vệ sinh là việc đánh giá quy trình sản xuất, lấy mẫu...

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử | Quy trình từ A-Z

Chứng nhận hợp quy vật thiết bị điện, điện tử là hoạt động đánh giá, chứng...

Giám định hạt điều | Thủ tục nhanh gọn – Tiết kiệm chi phí

Giám định hạt điều là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng của...

Giám định trà xanh/chè | Chứng thư Vinacontrol uy tín

Giám định trà xanh/chè là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất...

Giám định bông xơ | Tư vấn miễn phí – Hỗ trợ toàn quốc

Giám định bông xơ là hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật để xem xét sự phù hợp của...