Chứng nhận hợp quy phương thức 5 | Hỗ trợ công bố hợp quy

Chứng nhận hợp quy là yêu cầu bắt buộc cần phải thực hiện đối với doanh nghiệp nếu muốn đưa sản phẩm hàng hóa thương mại trên thị trường. Chứng nhận hợp quy phương thức 5 - Một trong những phương thức đánh giá được sử dụng nhiều tại Việt Nam.

 

1. Chứng nhận hợp quy phương thức 5 là gì?

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là hoạt động đánh giá, xác nhận phù hợp về các yêu cầu cho một sản phẩm hay quá trình để so sánh với các yêu cầu quy chuẩn được đề ra tương ứng đã được quy định. Đánh giá theo phương thức 5 bao gồm các bước thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là chứng chỉ minh chứng cho doanh nghiệp đã thực hiện đánh giá hợp quy và đạt yêu cầu về pháp lý với mục đích thương mại sản phẩm trên thị trường.

Chứng nhận hợp quy phương thức 5

Phương thức chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là gì?

2. Đối tượng áp dụng chứng nhận hợp quy theo phương thức 5?

  • Những sản phẩm hoặc hàng hóa có thể xảy ra nguy cơ mất ổn định trong khâu sản xuất. Hoặc là sản phẩm hoặc hàng hóa bị biến đổi do quá trình vận chuyển và lưu thông trên thị trường;
  • Những loại hình sản phẩm hay hàng hóa nằm trong nhóm có khả năng gây hại. Hay nói cách khác chúng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn về sức khỏe của con người và động vật. Thậm chí là cả tài nguyên môi trường sống của toàn bộ các loài;
  • Những sản phẩm và hàng hóa được thiết kế đặc trưng nhằm xác định và dễ phân biệt rõ từng loại;

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 áp dụng đối với những sản phẩm hoặc hàng hóa được sản xuất bởi các cơ sở hay đơn vị nằm trong nước,sản phẩm được sản xuất tại các địa điểm ở nước ngoài đã xây dựng và  chứng nhận hệ thống ISO 9001 và duy trì nó ổn định.

✍ Xem thêm: Chứng nhận hợp quy phương thức 7 | Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

3. Cách thức đánh giá chứng nhận theo phương thức 5?

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

  - Bước 1: Lấy mẫu

Tiến hành lấy mẫu điển hình cho sản phẩm, hàng hóa. Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.

  - Bước 2: Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm

Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm cả phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. Ưu tiên sử dụng phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.

Các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa cần thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  - Bước 3: Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất

Việc đánh giá quá trình sản xuất phải xem xét đầy đủ tới các điều kiện kiểm soát của nhà sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các điều kiện kiểm soát bao gồm:

a) Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm (tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm);

b) Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu vào, qua các giai đoạn trung gian cho đến khi hình thành sản phẩm bao gồm cả quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu kho và vận chuyển sản phẩm;

c) Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm;

d) Kiểm soát trang thiết bị công nghệ và trang thiết bị đo lường, kiểm tra, thử nghiệm;

đ) Kiểm soát trình độ tay nghề công nhân và cán bộ kỹ thuật;

e) Các nội dung kỹ thuật cần thiết khác.

Trường hợp nhà sản xuất đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận hoặc được thừa nhận đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm, hàng hóa được đánh giá, không cần phải đánh giá quá trình sản xuất. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng về việc không duy trì hiệu lực HTQLCL, tổ chức chứng nhận cần tiến hành đánh giá quá trình sản xuất, đồng thời báo cáo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

  - Bước 4: Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp

Hàng hóa, sản phẩm sẽ được kiểm tra kết quả dựa trên các chỉ tiêu tương ứng. Còn đối về quy trình sản xuất, sẽ xem mức độ đáp ứng của kết quả so với quy định đã được đề ra tại bước 3 ở trên.

  - Bước 5: Kết luận về sự phù hợp

Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp nếu đảm bảo đủ 2 điều kiện sau:

a) Tất cả các chỉ tiêu của mẫu thử nghiệm phù hợp với mức quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

b) Kết quả đánh giá quá trình sản xuất phù hợp với yêu cầu.

Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa có giá trị hiệu lực tối đa 3 năm với điều kiện sản phẩm, hàng hóa được đánh giá giám sát.

  - Bước 6: Giám sát

Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, sản phẩm, hàng hóa phải được đánh giá, giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Tần suất đánh giá giám sát phải đảm bảo không quá 12 tháng/1 lần.

Căn cứ vào giám sát, sản phẩm, hàng hóa sẽ đi tới quyết định cuối cùng là phù hợp hay không phù hợp. Đây là cơ sở quyết định rằng giấy chứng nhận hợp quy được tiếp tục duy trì, đình chỉ hoặc hủy bỏ.  Cách thức giám sát là bước cuối cùng và là tiêu chí cuối để xem xét và chứng nhận có đạt yêu cầu hay không.

Quy trình chứng nhận hợp quy phương thức 5

✍ Xem thêm: Phân biệt chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy  | Những điểm cần lưu ý

4. Hiệu lực chứng nhận chứng nhận hợp quy theo phương thức 5?

Sau khi kết thúc các bước đánh giá, thử nghiệm. Nếu sản phẩm, hàng hóa được đánh giá là phù hợp so với các tiêu chuẩn quy định đề ra. Doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm hoặc hàng hóa đạt yêu cầu đó. Hiệu lực của chứng chỉ này sẽ được tính từ ngày được cấp chứng chỉ căn cứ vào hiệu lực kết quả đánh giá.

Cụ thể ở phương thức 5 giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày được nhận chứng chỉ. Tuy nhiên nó phải đáp ứng điều kiện sản phẩm/ hàng hóa được giám sát và đánh giá thường xuyên. Tần suất giám sát không quá 12 tháng/lần.

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng theo phương thức 5

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng theo phương thức 5

✍ Xem thêm: Những sản phẩm vật liệu xây dựng nào cần phải chứng nhận hợp quy ?

5. Công bố hợp quy theo phương thức 5

Vinacontrol CE hỗ trợ, tư vấn miễn phí thủ tục hồ sơ công bố hợp quy theo phương thức 5. Quý doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi qua hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol  trực thuộc Tập Đoàn Vinacontrol được Nhà nước chỉ chứng nhận hợp quy sản phẩm theo cả 8 phương thức. Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật cao, giàu kinh nghiệm đánh giá, cùng với hệ thống phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia. Hơn hết, hệ thống văn phòng trên khắp cả nước, đặt tại hầu hết các cửa cảng nên Vinacontrol CE luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng chứng nhận hợp quy theo phương thức 5.

Tin khác

Kaizen là gì? Tìm hiểu nguyên tắc, đặc điểm, lợi ích của Kaizen

Kaizen (改善) là một thuật ngữ tiếng Nhật, nghĩa là "cải tiến liên tục". Đây là...

Lợi ích của 5S | 10 lý do cần thực hành 5S

Phương pháp 5S là một hệ thống quản lý không gian làm việc xuất phát từ Nhật...

Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất | Cập nhật giá

Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu...

Chứng nhận nắp hố ga và song chắn rác | Hiệu quả - Tiết kiệm

Chứng nhận nắp hố ga và song chắn rác là quá trình đánh giá và xác nhận rằng...

Thí nghiệm kính xây dựng | Uy tín – Hiệu quả

Thí nghiệm kính xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình kiểm định...

Thử nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...