Cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1,2,3,4,5,6 | Uy Tín

Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP về Công tác Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động. Chứng chỉ lao động là một loại chứng chỉ quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào kinh doanh cũng phải đáp ứng. Vậy công tác huấn luyện và thủ tục thế nào để cấp giấy chứng chỉ an toàn lao động đối với 6 nhóm theo quy định của Nhà nước.

 

1. Chứng chỉ an toàn lao động là gì?

Chứng chỉ an toàn lao động là một trong những loại chứng chỉ cần thiết và bắt buộc trong hoạt động kinh doanh, sản xuất trong doanh nghiệp. Chứng chỉ an toàn theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP bao gồm các nội dung chi tiết về luật an toàn, vệ sinh lao động. Đây được xem là quy định pháp luật mới nhất liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động

Mẫu giấy chứng chỉ an toàn lao động là giấy tờ chứng nhận người lao động trong doanh nghiệp đã tham gia và hoàn thiện các khóa huấn luyện an toàn lao động.

Hình ảnh minh họa về hoạt động đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Hình ảnh minh họa về hoạt động đào tạo an toàn vệ sinh lao động 

2. Ai cần có chứng chỉ an toàn lao động?

Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP được phân theo 6 nhóm tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định thành các nhóm dưới đây:

  - Nhóm 1: Người quản lý đảm nhiệm công tác an toàn, vệ sinh lao động gồm

 • Người đứng đầu các đơn vị, kinh doanh và phòng, ban, cơ sở sản xuất, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật; quản lý phân xưởng hoặc tương tự;
 • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định sẽ được giao nhiệm vụ phụ trách công tác vệ sinh an toàn lao động.

  - Nhóm 2: Người làm công tác vệ sinh an toàn lao động bao gồm:

 • Chuyên trách, bán chuyên trách về vệ sinh – an toàn lao động của cơ sở;
 • Người trực tiếp giám sát về vệ sinh – an toàn lao động ở nơi làm việc.

  - Nhóm 3: Người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh – an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

  - Nhóm 4: Người lao động không thuộc những nhóm theo quy định, bao gồm cả người tập nghề, học nghề hay thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

  - Nhóm 5: Người làm công tác về y tế.

  - Nhóm 6: Vệ sinh – an toàn viên theo quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 

Vinacontrol CE - Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động số 1 tại Việt Nam

Vinacontrol CE - Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động số 1 tại Việt Nam

 Xem thêm: Tư vấn áp dụng ISO 45001 hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp 

3. Nội dung khóa học đào tạo an toàn lao động 6 nhóm

3.1 Nội dung học chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1:

 • Chuyên mục 1: Chính sách & pháp luật về an toàn lao động – vệ sinh lao động;
 • Chuyên mục 2: Tổ chức và quản lý thực hiện các quy định về an toàn lao động & vệ sinh lao động;
 • Chuyên mục 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng chống;
 • Chuyên mục 4: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa học huấn luyện.

3.2 Nội dung học chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2

 • Chuyên mục 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động và vệ sinh lao động.
 • Chuyên mục 2: Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở.
 • Chuyên mục 3: Tổng quan về các loại thiết bị, máy, các chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; quy trình thực hiện công việc an toàn.
 • Chuyên mục 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng ngành nghề theo quy định.
 • Chuyên mục 5: Kiểm tra, sát hạch và kết thúc khóa huấn luyện.

Giảng viên Vinacontrol CE đang thực hiện hướng dẫn huấn luyện an toàn

Giảng viên Vinacontrol CE đang thực hiện hướng dẫn huấn luyện an toàn 

 Xem thêm: Đào tạo an toàn điện | Nội dung khoá học chi tiết

3.3 Nội dung học chứng chỉ an toàn lao động nhóm 3:

 • Chuyên mục 1: Chính sách pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động;
 • Chuyên mục 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm khắc về an toàn lao động & vệ sinh lao động;
 • Chuyên mục 3:  Các yếu tố nguy hiểm khi làm công việc hay vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động;
 • Chuyên mục 4: Kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động & vệ sinh lao động;
 • Chuyên mục 5: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất và sơ cứu tai nạn lao động;
 • Chuyên mục 6: Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hay thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động & vệ sinh lao động;
 • Chuyên mục 7: Kiểm tra, sát hạch & kết thúc khóa huấn luyện.

3.4 Nội dung khóa học chứng chỉ an toàn nhóm 4

 • Chuyên mục 1: Chính sách pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động;
 • Chuyên mục 2:  Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

3.5 Nội dung khóa học chứng chỉ an toàn nhóm 5

 • Chuyên mục 1: Chính sách & pháp luật về an toàn lao động – vệ sinh lao động;
 • Chuyên mục 2: Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn.

3.6 Nội dung khóa đào tạo chứng chỉ an toàn nhóm 6

 • Chuyên mục 1: Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

 

Mẫu giấy chứng chỉ an toàn lao động do Vinacontrol CE Cấp

Mẫu giấy chứng chỉ an toàn lao động do Vinacontrol CE Cấp 

 Xem thêm: Cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 3 | Hỗ trợ cấp thẻ an toàn NHANH 

4. Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động uy tín 

   - Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) là 1 trong 10 đơn vị đầu tiên của cả nước được Cục An toàn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện đào tạo an toàn lao động cho cả 6 nhóm đối tượng Theo Quyết định số 1977/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm 10 năm về lĩnh vực đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

   - Khóa huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động uy tín trên toàn quốc theo nghị định 44/2016NĐ-CP của Chính Phủ;

   - Hoàn thành khóa học học viên được cấp chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội.

 

Quý doanh nghiệp cần tư vấn về khóa học an toàn lao động và cấp chứng chỉ an toàn xin vui lòng liên hệ Vinacontrol CE qua hotline miễn cước 1800.6083 hoặc email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất.

Tin khác

Chứng nhận bó vỉa bê tông đúc sẵn theo TCVN 10797:2015 | Uy tín

Chứng nhận bó vỉa bê tông đúc sẵn là hoạt động đánh giá và kiểm tra sản phẩm...

Thử nghiệm thiết bị bảo hộ lao động | Hỗ trợ từ A đến Z

Thử nghiệm thiết bị bảo hộ lao động là quá trình kiểm định chất lượng, tính...

Kiểm định kính hiển vi | Chính xác – Hiệu quả

Kiểm định kính hiển vi là hoạt động kỹ thuật nhằm kiểm tra, đánh giá tình...

Chứng nhận hợp quy bồn tiểu Nam – Nữ theo QCVN 16:2023/BXD

Chứng nhận hợp quy bồn tiểu nam nữ là quá trình đánh giá và kiểm tra sản phẩm...

Các loại giấy phép cơ sở sản xuất trái cây sấy khô cần có | Chú ý

Các cơ sở sản xuất trái cây sấy khô cần chú ý thực hiện các loại giấy phép...

Cơ sở sản xuất nước mắm cần giấy phép gì? Chú ý

Kinh doanh nước mắm là một hoạt động kinh doanh liên quan đến thực phẩm, vì...

Chứng nhận hợp quy vật liệu dán tường | Nhanh gọn – Uy tín

Chứng nhận hợp quy vật liệu dán tường là hoạt động đánh giá chất lượng của...

Hệ thống quản lý năng lượng là gì? 04 bước quản lý hiệu quả

Hệ thống quản lý năng lượng (Energy management system) thông thường là tập...

Kiểm nghiệm nước là gì? Dịch vụ thử nghiệm uy tín

Kiểm nghiệm nước là một hình thức kiểm soát chất lượng thành phần các chất có...

Chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm | Uy tín

Chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm là hoạt động kỹ thuật...