Hàng hóa nhóm 2 là gì? Danh mục mặt hàng cần phải kiểm tra Nhà nước

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm có khả năng gây mất an toàn. Do đó, trước khi được lưu thông trên thị trường thì những sản phẩm này cần chứng nhận chất đảm bảo chất lượng. Trong bài viết này, Vinacontrol CE - Tổ chức chứng nhận, kiểm tra chất lượng hàng hóa Nhà nước sẽ giúp bạn nhận biết đâu là những hàng hóa thuộc nhóm 2 và cần chứng nhận theo tiêu chuẩn/quy chuẩn nào.

 

1. Sản phẩm hàng hóa nhóm 2 là gì?

1.1 Hàng hóa nhóm 2

“Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường” - Theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007.

Chính vì hàng hóa nhóm 2 là những sản phẩm tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn nên theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Hiện nay, việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu hoàn toàn tuân thủ theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thường lấy chuẩn mực kiểm tra là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Đối với hàng hóa thuộc đối tượng chứng nhận hợp quy lô hàng khi nhập khẩu, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cũng phải được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu hàng hóa nhóm 2

✍  Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết từ A-Z cho doanh nghiệp chứng nhận hợp quy sản phẩm nhập khẩu theo Phương thức 7 

1.2 Danh mục hàng hóa nhóm 2

Dưới đây là danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương:

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Quy chuẩn/ Tiêu chuẩn

Mã số HS

Văn bản điều chỉnh

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

I

Hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

Tiền chất thuốc nổ (Các hỗn hợp chất có hàm lượng tiền chất thuốc nổ lớn hơn 45% phải được quản lý về an ninh, an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 16, Nghị định số 39/2009/NĐ-CP)

 

 

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP(1)

 

 

 

1.1

Amoni nitrat (NH4 NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương;

QCVN 05:2015/BCT;

2834.29.90

Thông tư số 17/2015/TT-BCT(3)

 

 

 

1.2

Amoni nitrat (NH4 NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO;

QCVN 03:2012/BCT;

Thông tư số 12/2012/TT-BCT(4)

 

 

 

2

Vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm: thuốc nổ công nghiệp, mồi nổ, kíp nổ, dây nổ, hạt nổ, dây LIL các loại)

 

 

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP

 

 

 

2.1

Các loại kíp nổ điện dùng trong công nghiệp;

QCVN 02:2015/BCT;

3603.00.10

Thông tư số 15/2015/TT-BCT(5)

 

 

 

2.2

Kíp nổ đốt số 8 dùng trong công nghiệp;

QCVN 03: 2015/BCT;

3603.00.10

 

 

 

2.3

Dây nổ chịu nước dùng trong công nghiệp;

QCVN 04: 2015/BCT;

3603.00.90

Thông tư số 16/2015/TT-BCT(6)

 

 

 

2.4

Dây cháy chậm công nghiệp;

QCVN 06: 2015/BCT;

3603.00.20

Thông tư số 18/2015/TT-BCT(7)

 

 

 

2.5

Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp;

QCVN 08: 2015/BCT;

3603.00.90

Thông tư số 20/2015/TT-BCT(8)

 

 

 

2.6

Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ;

QCVN 05:2012/BCT;

3602.00.00

Thông tư số 14/2012/TT-BCT(9)

 

 

 

2.7

Thuốc nổ amonit AD1;

QCVN 07:2015/BCT;

Thông tư số 19/2015/TT-BCT(10)

 

 

 

2.8

Thuốc nổ loại khác (Theo danh mục tại Mục I - Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BCT).

Các chỉ tiêu kỹ thuật nêu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BCT

Thông tư số 45/2013/TT-BCT(11)

 

 

 

3

Phân bón vô cơ

 

 

Nghị định số 202/2013/NĐ-CP(2)

 

 

 

3.1

Urê, có hoặc không ở dạng dung dịch nước;

TCVN 2619:2014; TCVN 2620:2014;

3102.10.00

Thông tư số 29/2014/TT-BCT(12)

 

 

 

3.2

Supe photsphat đơn;

TCVN 4440:2004;

3103.90.10

 

 

 

3.3

Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali (Phân hỗn hợp NPK);

TCVN 5815:2001;

3105.20.00

 

 

 

3.4

Diamoni hydro orthophosphat (DAP -diamoni phosphat);

TCVN 8856:2012;

3105.30.00

 

 

 

3.5

Phân lân canxi magiê (Phân lân nung chảy);

TCVN 1078:1999;

3105.10.10

 

 

 

3.6

Phân bón vô cơ các loại khác thuộc Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BCT.

Các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BCT.

3104.20.00

 

 

 

3104.30.00

 

 

 

3104.90.00

 

 

 

3105.10.00

 

 

 

3105.40.00

 

 

 

3105.51.00

 

 

 

3105.59.00

 

 

 

3105.60.00

 

 

 

3105.90.00

 

 

 

II

Máy, thiết bị đặc thù công nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

Nồi hơi nhà máy điện;

TCVN 5346:1991;

8402.20.10

Thông tư số 48/2011/TT-BCT(13)

 

 

 

8402.20.20

 

 

 

2

Nồi hơi có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải, áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar dùng trong công nghiệp;

TCVN 7704:2007; TCVN 6413:1998; TCVN 6008:2010; TCVN 5346:1991;

8402.11.10

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

8402.11.20

 

 

 

8402.12.11

 

 

 

8402.12.19

 

 

 

8402.12.21

 

 

 

8402.12.29

 

 

 

8402.19.11

 

 

 

8402.19.19

 

 

 

8402.19.21

 

 

 

8402.19.29

 

 

 

3

Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC dùng trong công nghiệp;

TCVN 7704:2007; TCVN 6008:2010; TCVN 5346:1991;

8403.10.00

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

4

Bình chịu áp lực có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải, áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) dùng trong công nghiệp;

TCVN 8366:2010; TCVN 6155:1996; TCVN 6156:1996; TCVN 6008:2010;

7309.00.11

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

7309.00.19

 

 

 

7309.00.91

 

 

 

7309.00.99

 

 

 

5

Bồn chứa LPG có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải;

TCVN 8366:2010; TCVN 6155:1996; TCVN 6156:1996; TCVN 7441:2004; TCVN 8615-1:2010; TCVN 8615-2:2010;

7311.00.99

Thông tư số 41/2011/TT-BCT(14)

 

 

 

6

Trạm nạp LPG cho chai, xe bồn, xe ô tô;

TCVN 6484:1999; TCVN 6485:1999; TCVN 7762:2007; TCVN 7763:2007; TCVN 7832:2007;

8479.89.30

Thông tư số 41/2011/TT-BCT

 

 

 

7

Chai chứa LPG;

QCVN 04:2013/BCT;

7311.00.93

Thông tư số 18/2013/TT-BCT(15)

 

 

 

7311.00.94

 

 

 

8

Trạm cấp LPG;

QCVN 10:2012/BCT;

8479.89.30

Thông tư số 49/2012/TT-BCT(16)

 

 

 

9

Đường ống dẫn hơi và nước nóng cấp I, II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên; các đường ống dẫn cấp III, IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên sử dụng trong công nghiệp;

TCVN 6158:1996; TCVN 6159:1996; QCVN 04:2014/BCT;

7304.39.20

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

10

Hệ thống ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại dùng trong công nghiệp;

TCVN 7441:2004; TCVN 6486:2008; TCVN 6008:2010; TCVN 4245:1996; TCVN 9385:2012; TCVN 9358:2012;

7304.19.00

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

7304.11.00

 

 

 

7305.19.90

 

 

 

7305.19.10

 

 

 

7305.12.90

 

 

 

7305.11.00

 

 

 

7306.11.10

 

 

 

7306.11.20

 

 

 

7306.19.20

 

 

 

7306.19.90

 

 

 

11

Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan dùng trong công nghiệp;

TCVN 7441:2004;

8479.89.30

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

12

Cột chống thủy lực đơn, Giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò;

QCVN 01:2011/BCT;

7308.40.10

Thông tư số 03/2011/TT-BCT(17)

 

 

 

7308.40.90

 

 

 

13

Tời, trục tải có tải trọng từ 10.000 N trở lên và góc nâng từ 25o đến 90o dùng trong công nghiệp;

TCVN 4244:2005; TCVN 5206:1990; TCVN 5207:1990; TCVN 5208:1990; TCVN 5209:1990;

8425.31.00

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

14

Cần trục, Cổng trục, Cầu trục dùng trong công nghiệp;

TCVN 4244:2005;

8426.19.20

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

8426.19.30

 

 

 

8426.19.90

 

 

 

15

Xe nâng hàng có thiết kế, kết cấu không dùng để chạy trên đường giao thông, tải trọng từ 10.000 N trở lên dùng trong công nghiệp;

TCVN 4244:2005;

8427.10.00

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

8427.20.00

 

 

 

8427.90.00

 

 

 

16

Máy nâng người với chiều cao nâng lớn hơn 2 m dùng trong công nghiệp (Ví dụ: thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, thang cuốn, băng tải, thùng cáp treo);

TCVN 4244:2005;

8428.10.29

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

8428.10.90

 

 

 

17

Máy biến áp phòng nổ;

TCVN 7079 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

9817.30.10

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

9817.30.90

 

 

 

18

 

Động cơ điện phòng nổ;

 

TCVN 7079 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

8501.10.29

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

 

8501.10.49

 

 

 

8501.10.59

 

 

 

8501.10.99

 

 

 

8501.20.19

 

 

 

8501.20.29

 

 

 

8501.31.40

 

 

 

8501.32.12

 

 

 

8501.32.92

 

 

 

8501.33.00

 

 

 

8501.34.00

 

 

 

8501.40.19

 

 

 

8501.40.29

 

 

 

8501.51.19

 

 

 

8501.52.19

 

 

 

8501.52.29

 

 

 

8501.52.39

 

 

 

8501.53.00

 

 

 

19

Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ (Khởi động từ, Khởi động mềm, Atomat, Máy cắt điện tự động, Biến tần, Rơ le dòng điện dò);

TCVN 7079 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

8504.40.90

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

8535.21.10

 

 

 

8535.21.90

 

 

 

8535.29.00

 

 

 

8535.30.20

 

 

 

8536.20.11

 

 

 

8536.20.12

 

 

 

8536.20.19

 

 

 

8536.30.90

 

 

 

8536.41.10

 

 

 

8536.41.20

 

 

 

8536.41.30

 

 

 

8536.41.40

 

 

 

8536.41.90

 

 

 

8536.49.10

 

 

 

8536.49.90

 

 

 

20

Thiết bị điều khiển phòng nổ (Bảng điều khiển, Hộp nút nhấn);

TCVN 7079 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

8537.10.11

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

8537.10.19

 

 

 

8537.10.92

 

 

 

8537.10.99

 

 

 

8537.20.21

 

 

 

8537.10.29

 

 

 

8536.50.99

 

 

 

21

Máy phát điện phòng nổ;

TCVN 7079 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

8502.11.00

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

8502.12.10

 

 

 

8502.12.20

 

 

 

8502.13.10

 

 

 

8502.13.90

 

 

 

8502.20.10

 

 

 

8502.20.20

 

 

 

8502.20.30

 

 

 

8502.20.41

 

 

 

8502.20.49

 

 

 

8502.39.10

 

 

 

8502.39.20

 

 

 

8502.39.31

 

 

 

8502.39.39

 

 

 

22

Thiết bị thông tin phòng nổ (Điện thoại, Máy đàm thoại, Còi điện, chuông điện);

TCVN 7079 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

8517.11.00

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

8517.12.00

 

 

 

8517.18.00

 

 

 

8517.61.00

 

 

 

8517.62.51

 

 

 

8531.10.20

 

 

 

8531.10.30

 

 

 

8531.10.90

 

 

 

8531.80.11

 

 

 

8531.80.19

 

 

 

23

Cáp điện phòng nổ;

TCVN 7079 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

8544.20.11

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

8544.20.19

 

 

 

8544.20.21

 

 

 

8544.20.29

 

 

 

8544.20.31

 

 

 

8544.20.39

 

 

 

8544.42.91

 

 

 

8544.42.92

 

 

 

8544.42.99

 

 

 

8544.49.22

 

 

 

8544.49.23

 

 

 

8544.49.29

 

 

 

8544.49.41

 

 

 

8544.49.49

 

 

 

8544.60.11

 

 

 

8544.60.19

 

 

 

8544.60.21

 

 

 

8544.60.29

 

 

 

24

Đèn chiếu sáng phòng nổ;

TCVN 7079 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

9405.10.30

Thông tư số 48/2011/TT-BCT

 

 

 

9405.10.40

 

 

 

9405.10.90

 

 

 

9405.40.20

 

 

 

9405.40.40

 

 

 

9405.40.60

 

 

 

9405.40.99

 

 

 

9405.60.90

 

 

 

25

Máy nổ mìn điện.

QCVN 01:2015/BCT;

8543.70.90

Thông tư số 14/2015/TT-BCT(18)

 

 

 

III

Sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

 

 

 

 

 

 

1

Sản phẩm dệt may các loại

(Các sản phẩm thuộc Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT)

Các chỉ tiêu kỹ thuật về mức giới hạn quy định tại Phụ lục 2 và 3 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT

Theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT- BCT.

Thông tư số 37/2015/TT-BCT(19)

 

 

 

 

 

1.3 Có phải tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 đều phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?

Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã bác bỏ Thông tư số 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2017. Theo Quyết định này, không phải tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 đều phải làm kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Các hàng hóa phải thực hiện kiểm tra nhập khẩu sẽ do từng Bộ ban ngành quy định riêng.

Quý khách có thể tra cứu sản phẩm, hàng hóa của mình tại bài viết của chúng tôi: Danh mục 15 loại sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu từ 01/7/2018

✍  Xem thêm: Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng nhập khẩu | Tư vấn miễn phí

2. Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Bước 1: Đăng ký kiểm tra tại Vinacontrol CE. Tiếp xúc ban đầu để trao đổi thông tin;

Bước 2: Ký hợp đồng kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

Bước 3: Vinacontrol CE lập kế hoạch kiểm tra và thống nhất với khách hàng;

Bước 4: Tiến hành kiểm tra, đánh giá các sản phẩm hàng hóa theo các tiêu chuẩn về đánh giá sự phù hợp (tiến hành đánh giá theo phương thức 7):

  • Đánh giá hàng hóa tại cảng hoặc tại kho hàng (trong trường hợp đã được giải phóng hàng);
  • Lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm và tiến hành thử nghiệm (nếu cần) để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn đã công bố, áp dụng hoặc tương đương.

Bước 5: Cấp kết quả cho khách hàng, bao gồm: biên bản kiểm tra, giấy chứng nhận hàng hóa đạt yêu cầu;

Bước 6: Cơ quan thẩm quyền xác nhận kết quả và để đơn vị làm thủ tục hải quan cho sản phẩm, hàng hóa lưu thông.

kiem-tra-chat-luong-hang-nhap-khau-vinacontro-ce

Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu liên hệ Vinacontrol CE hotline 1800.6083

✍  Xem thêm:Dịch vụ Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi nhập khẩu | Hỗ trợ từ A-Z

3. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu ở đâu?

Khi sử dụng kết quả đánh giá/ chứng nhận của bên thứ 3 để công bố, khai báo với cơ quan quản lý nhà nước, người nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 phải lựa chọn các tổ chức được chỉ định bởi các Bộ chuyên ngành quản lý sản phẩm, hàng hóa đó.

Ngoài ra, với đặc thù hàng hóa nhập khẩu luôn cần sự hỗ trợ nhanh, chính xác nhất từ tổ chức chứng nhận nhằm giúp nhà nhập khẩu nhanh chóng thông quan hàng hóa.

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) được các cơ quan Bộ ngành chỉ định năng lực kiểm tra hàng hóa nhập khẩu cho các nhóm sản phẩm sau:

  • Nhóm sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng : Xi măng, kính xây dựng, gạch đã ốp lát, vật liệu xây, ống nhựa Polyetilen, thạch cao, sơn tường dạng nhũ tương,…;
  • Nhóm sản phẩm máy móc thiết bị: Nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống ống dẫn nước, hệ thống lạnh, cần trục các loại, thang máy tải các loại, xe nâng,….;
  • Nhóm sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh: bao gồm giấy tissue khổ lớn, giấy vệ sinh, khăn giấy các loại;
  • Nhóm sản phẩm dệt may.

 

Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu dịch vụ Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu, liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800.6083, email vnce@vnce.vn hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.

Tin khác

Thứ nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...

Chứng nhận băng vệ sinh, tã bỉm | Tư vấn từ A-Z

Chứng nhận tã bỉm, băng vệ sinh là việc đánh giá quy trình sản xuất, lấy mẫu...

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử | Quy trình từ A-Z

Chứng nhận hợp quy vật thiết bị điện, điện tử là hoạt động đánh giá, chứng...

Giám định hạt điều | Thủ tục nhanh gọn – Tiết kiệm chi phí

Giám định hạt điều là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng của...

Giám định trà xanh/chè | Chứng thư Vinacontrol uy tín

Giám định trà xanh/chè là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất...

Giám định bông xơ | Tư vấn miễn phí – Hỗ trợ toàn quốc

Giám định bông xơ là hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật để xem xét sự phù hợp của...