Giấy phép kinh doanh là gì? Tìm hiểu thủ tục đăng ký giấy

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh là 2 loại giấy tờ pháp lý quan trọng mà doanh nghiệp phải có nếu muốn đi vào hoạt động một cách hợp pháp. Hầu hết cá nhân, tổ chức vừa thành lập đều chưa hiểu rõ 2 loại giấy này nên thường nhầm lẫn chúng là một. Dưới đây là các thông tin nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ bản chất của những giấy phép kinh doanh cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh hợp pháp, hiệu quả.

 

1. Giấy phép kinh doanh là gì?

1.1 Thuật ngữ giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh là thuật ngữ thông dụng khi mọi người nhắc đến điều kiện để được phép kinh doanh. Tuy nhiên, tên gọi này không thể hiện chính xác loại giấy tờ nhất định liên quan. Trong thủ tục thành lập và triển khai kinh doanh của doanh nghiệp, có 02 loại giấy tờ quan trọng doanh nghiệp cần đăng ký:

 • Thứ nhất, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để một doanh nghiệp được thành lập và triển khai kinh doanh.
 • Thứ hai, Giấy phép kinh doanh (hay còn gọi là Giấy phép con). Giấy này được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh trong ngành nghề có điều kiện. Loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định Doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Vậy doanh nghiệp cần hiểu, Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ pháp lý cho phép các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp, đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định pháp luật hiện hành trong ngành nghề có điều kiện. Và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không thể được coi là giấy phép kinh doanh bởi đây là 02 loại giấy tờ khác biệt như đã giải thích ở trên.

Giấy phép kinh doanh (hay còn gọi là Giấy phép con) tiếng anh là Business License

Giấy phép kinh doanh (hay còn gọi là Giấy phép con) tiếng anh là Business License 

Xem thêm: Cách xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp hiệu quả

1.2 Đặc điểm của giấy phép kinh doanh

Đặc điểm của giấy phép kinh doanh:

 • Giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực có điều kiện.
 • Giấy phép kinh doanh mang tính thông hành, hay nói cách khác một doanh nghiệp, tổ chức chỉ được coi là hoạt động hợp pháp trong một ngành, nghề cụ thể khi có giấy phép này.
 • Là một hình thức hạn chế trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
 • Giấy phép kinh doanh được quy định tại một số văn bản chuyên ngành và các văn bản dưới luật theo từng lĩnh vực quản lý.

1.3 Phân biệt giấy đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh

 

Giấy đăng ký doanh nghiệp

Giấy phép kinh doanh

Phạm vi

Giấy đăng ký doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết để một doanh nghiệp được thành lập và triển khai kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề không có điều kiện thì chỉ cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là doanh nghiệp đã được phép hoạt động kinh doanh

=>Mọi doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện thì doanh nghiệp sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh. Khi có đủ cả 2 loại giấy phép, doanh nghiệp mới được phép hoạt động kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh được cấp sau giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

=>Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải có giấy phép kinh doanh

Cơ quan cấp giấy phép

Đăng ký Công ty: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Đăng ký Hộ kinh doanh cá thể: Phòng chức năng của UBND cấp quận, huyện tại nơi kinh doanh. 

 

Tùy vào ngành, nghề mà cơ quan cấp giấy phép sẽ khác nhau. Ví dụ, giấy phép ATVSTP sẽ do Bộ Công thương, Bộ Y tế hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp. Giấy phép PCCC sẽ do Cục Cảnh sát PCCC thuộc Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát PCCC cấp.

Điều kiện để được cấp

Cần đảm bảo đủ 4 điều kiện sau:

 • Hồ sơ đăng ký hợp lệ;
 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên doanh nghiệp phải được đặt đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Tùy vào từng ngành, nghề cụ thể mà yêu cầu về điều kiện cấp giấy phép sẽ không giống nhau. Khi đó, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh có thể là: về cơ sở vật chất, về chứng chỉ hành nghề, bằng cấp, vốn điều lệ, vốn ký quỹ hoặc người đại diện pháp luật…

 

Thời hạn

Hiện tại, luật không có quy định về thời hạn sử dụng đối với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 

Hầu hết các giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đều có thời hạn sử dụng. Thời hạn cụ thể sẽ căn cứ vào ngành nghề cũng như loại giấy phép kinh doanh.

Ví dụ:

➧ Giấy phép PCCC, giấy phép bán buôn rượu có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp;

➧ Giấy phép VSATTP có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp.

Lưu ý:

Khi giấy phép hết hạn, cá nhân/tổ chức bắt buộc phải làm thủ tục gia hạn hoặc cấp mới để có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh ngành nghề đó.

 

Phân biệt giấy đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh

Phân biệt giấy đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh

✍ Xem thêm: Chứng nhận ISO 22000 | Giấy phép an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp

2. Một số cụm từ sử dụng trong giấy phép kinh doanh Tiếng Anh

Các cụm từ sử dụng trong giấy phép kinh doanh tiếng anh hiện nay thường dùng là:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Certificate of land use rights and land-attached assets

Giấy ủy quyền

Power of Attorney

Hợp đồng hợp tác KD

Business cooperation contract

Hợp đồng BOT/BTO/BT

BOT/BTO/BT contract

Hợp đồng lao động

Labor contract

Công ty TNHH 1 thành viên

One member limited liability company

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Limited liability companies with 2 or more members

Công ty Cổ phần

Joint stock companies

Công ty Đại chúng

Public companies

Công ty hợp danh

Partnership

Doanh nghiệp nhà nước

State-owned companies

Doanh nghiệp tư nhân

Sole proprietorships

Nhóm công ty

Groups of companies

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

Conversion of one-member limited liability companies into joint-stock companies

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

Converting a joint-stock company into a single-member limited liability company

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Converting a joint-stock company into a multi-member limited liability company

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên

Transforming a private enterprise into a one-member limited liability company

Tạm ngừng kinh doanh

Enterprise suspension

Giải thể

Dissolution

Vốn điều lệ

Regulation capital

Lĩnh vực họat động chính

The main operation scope

Điều lệ Công ty

Company’s charter

Báo cáo quyết toán

Finalization Report

Ngành, nghề kinh doanh

Main business lines

Vốn điều lệ

  Regulation Capital

Vốn đầu tư

  Investment Capital

Tổng vốn dự kiến

  Total proposed capital

Hình thức góp vốn

  Form of capital contribution

Liên doanh

  Joint venture

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngòai

Enterprise with 100% foreign owned capital

Qui mô dự kiến

Proposed scale

Ban quản lý khu công nghiệp

Industrial Zone Management Board of…

Cổ đông

Shareholder

Quyền và nghĩa vụ

Rights and obligations

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

✍ Xem thêm: Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi | Hỗ trợ thủ tục công bố

Một số loại giấy phép kinh doanh tiếng anh phổ biến mà doanh nghiệp phải thực hiện xin giấy phép khi kinh doanh dịch vụ ngành nghề có điều kiện:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Enterprise Registration Certificate

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Business Household Registration Certificate

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Investment Registration Certificate

Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Registration form of a lawyer’s office, a one-member limited liability law firm

Chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp

Certificate of industrial property representation

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao

Certificate of eligibility for sports business

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Certificate of eligibility for fire prevention and fighting

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Certificate of establishment of eligibility for food safety

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếng anh là Enterprise Registration Certificate

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếng anh là Enterprise Registration Certificate

✍ Xem thêm: Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng | Đơn giản – Hiệu quả

3. Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh

Đầu tiên, doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký thành lập công ty. Dựa trên cơ sở giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cá nhân tổ chức mới có thể tiến hành tiếp thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh / giấy phép con.

3.1 Thủ tục đăng ký thành lập công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty giáo dục cần bao gồm đầy đủ các tài liệu như sau:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty theo mẫu tuỳ từng loại hình công ty.
 • Bản dự thảo điều lệ của công ty trình bày hợp lệ.
 • Văn bản liệt kê danh sách thành viên hoặc cổ đông tuỳ vào loại hình công ty.
 • Bản sao giấy chứng thực cá nhân hợp lệ kèm theo đối với cổ đông/ thành viên là các cá nhân.
 • Đối với tổ chức thì hồ sơ đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy uỷ quyền cho cá nhân đại diện tổ chức và bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện của tổ chức.
 • Văn bản trình bày quyết định tham gia góp vốn của tổ chức.
 • Văn bản uỷ quyền của khách hàng để Quang Minh thay mặt thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư  tỉnh/ thành phố để tiếp nhận và xử lý. Hồ sơ có thể được nộp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. 

Sau khi tiếp nhận, Phòng Đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ xử lý hồ sơ của doanh nghiệp. Thời gian diễn ra từ 03 - 05 ngày làm việc.

Bước 3: Trả kết quả

Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây được xem là giấy phép kinh doanh đối với việc thành lập công ty. Nếu hồ sơ còn thiếu sót, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ yêu cầu chỉnh sửa thông qua văn bản. 

 Doanh nghiệp ngành nghề có điều kiện phải chú ý thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật

 Doanh nghiệp ngành nghề có điều kiện phải chú ý thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật

✍ Xem thêm: Chứng nhận hợp quy thiết bị máy móc | An toàn – Uy tín

3.2 Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Về cơ bản, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh sẽ gồm có những thành phần sau:

 • Giấy đề nghị xin giấy phép kinh doanh có điều kiện;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người đứng đầu doanh nghiệp/cổ đông sáng lập/thành viên góp vốn;
 • Giấy tờ chứng minh trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm của người trực tiếp điều hành đối với lĩnh vực hoạt động;
 • Các loại văn bản, tài liệu liên quan chứng minh đủ điều kiện kinh doanh đối với từng ngành, nghề cụ thể.

Lưu ý: Đối với các ngành, nghề khác nhau sẽ có những yêu cầu về thông tin giấy tờ, văn bản liên quan đi kèm khác nhau.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Do mỗi ngành, nghề kinh doanh khác nhau có những yêu cầu về điều kiện khác nhau, do đó cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ, thời gian xét duyệt và cấp giấy phép cũng sẽ có sự khác biệt.

Ví dụ: 

➧ Xin giấy chứng nhận ATTP:

1 trong 3 cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ Công thương, Bộ Y tế hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tùy vào lĩnh vực kinh doanh, cá nhân/tổ chức lựa chọn cơ quan phù hợp);

Thời gian xét duyệt hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

➧ Xin giấy phép PCCC:

1 trong 2 cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cục Cảnh sát PCCC thuộc Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát PCCC (tùy vào ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh mà cá nhân, tổ chức lựa chọn cơ quan phù hợp);

Thời gian xét duyệt hồ sơ: Từ 5 - 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:  Đối với giấy phép kinh doanh, cơ quan thẩm quyền sẽ kiểm tra, thẩm định trực tiếp tại cơ sở kinh doanh. Nếu cơ sở đảm bảo đúng quy định, cơ quan sẽ tiến hành cấp giấy phép.

Bước 3: Trả kết quả

Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ và cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện, doanh nghiệp sẽ nhận được cấp giấy phép kinh doanh nghành nghề có điều kiện đã đăng ký.

Những doanh nghiệp không đạt điều kiện về hồ sơ cũng như trong quá trình kiểm tra thực tiễn sẽ không được cấp giấy phép kinh doanh. Theo đó, đòi hỏi doanh nghiệp khắc phục thực tế và tiến hành bổ sung hồ sơ để được cấp giấy phép.

Công tác kiểm định an toàn phải được tiến hành bởi đơn vị có giấy phép kinh doanh do Nhà nước cấp trong lĩnh vực này

Công tác kiểm định an toàn phải được tiến hành bởi đơn vị có giấy phép kinh doanh do Nhà nước cấp trong lĩnh vực này

 

Trên đây là toàn bộ các thông tin về giấy phép kinh doanh mà doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cần lưu ý và nắm rõ. Theo đó, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong ngành nghề có điều kiện phải chú ý thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

*Đây là bài cung cấp thông tin, Vinacontrol CE không hỗ trợ dịch vụ này.

Tin khác

Tiêu chuẩn RAS là gì? Quy trình chứng nhận RAS

Tiêu chuẩn RAS là Tiêu chuẩn Alpaca Có trách nhiệm (Responsible Alpaca...

Tiêu chuẩn RMS là gì? Chứng nhận RMS như thế nào?

Tiêu chuẩn RMS là Tiêu chuẩn Mohair Có trách nhiệm (Responsible Mohair...

Doanh nghiệp xã hội là gì? Thông tin từ A-Z

Doanh nghiệp xã hội được thành lập nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường...

An toàn thông tin là gì? 4 Nội dung cần biết

An toàn thông tin (Information Security) đơn giản là việc bảo vệ thông tin...

Đơn vị đo thể tích | Hướng dẫn cách quy đổi đơn giản nhất

Đơn vị đo thể tích là một đơn vị được sử dụng để đo lường khả năng chứa đựng...

BIS là gì? Chứng nhận BIS tại Ấn Độ như thế nào?

Chứng nhận BIS là Giấy chứng nhận tiêu chuẩn do Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (Bureau...

Tiêu chuẩn REACH là gì? Phân biệt với tiêu chuẩn ROHS

REACH là một quy định của Liên minh châu Âu (EU) về hóa chất và sử dụng an...

Sedex là gì? 5 điều cần biết về chứng nhận Sedex – SMÉTA

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) là một hệ thống đánh giá và chứng nhận...

Tiêu chuẩn SSOP là gì? Phân biệt SSOP với HACCP và GMP

SSOP là viết tắt của bốn từ tiếng anh Sanitation Standard Operating...

Chứng nhận RecyClass là gì? Tìm hiểu chứng chỉ tái chế sản phẩm nhựa

Chứng nhận RecyClass là các chương trình kiểm toán tự nguyện, chứng minh mức...