Công bố hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Sau đây là một số thông tin hướng dẫn thủ tục công bố hợp quy nhằm giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng được yêu cầu của luật. Hy vọng doanh nghiệp nắm rõ và thực hiện hiệu quả.

 

1. Thế nào là công bố hợp quy sản phẩm nuôi trồng thủy sản?

Công bốhợp quy là việc doanh nghiệp (hoặc cá nhân) tự công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương được banh hành bởi Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là hoạt động bắt buộc để sản phẩm thuộc danh mục quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư số 03/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sản phẩm xử lí môi trường nuôi trồng thủy sản phải được công bố hợp quy.

Để tiến tới công bố hợp quy, sản phẩm cần phải được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Chứng nhận hợp quy).

Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cần công bố hợp quy trước khi lưu hành trên thị trường

Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cần công bố hợp quy trước khi lưu hành trên thị trường

►► Xem dịch vụ: Chứng nhận hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) có năng lực chứng nhận hợp quy sản phẩm xử lí môi trường nuôi trồng thủy sản theo:

 • QCVN 02 – 32 - 1:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Phần I: Hóa chất, chế phẩm sinh học;
 • QCVN 02 - 32 - 2:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Phần II: Hỗn hợp khoáng (Premix khoáng), Hỗn hợp Vitamin (Premix Vitamin).

Vinacontrol CE có thể hỗ trợ quý khách hàng trong việc hướng dẫn thủ tục công bố hợp quy nhằm giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng được yêu cầu của luật.

2. Quy trình hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Quy trình hợp quy tuân thủ theo quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Áp dụng cho sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản như sau:

1. Bước 1: Chứng nhận hợp quy

Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến các sản phẩm xử lí môi trường nuôi trồng thủy sản thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 02 – 32 - 1: 2019/BNNPTNT và QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT, cụ thể:

 • Chứng nhận theo QCVN 02 – 32 - 1: 2019/BNNPTNT: áp dụng với các sản phẩm hóa chất, chế phẩm sinh học gồm hóa chất xử lí môi trường, khoáng chất tự nhiên và chế phẩm sinh học.
 • Chứng nhận theo QCVN 02 - 32 - 2: 2020/BNNPTNT: áp dụng với các sản phẩm hỗn hợp khoáng, hỗn hợp vitamin và kết hợp cả khoáng và vitamin.

2. Bước 2: Đăng ký công bố hợp quy tại Cơ quan quản lý tiếp nhận tại địa phương

Tổ chức, cá nhân lập 2 bộ hồ sơ, trong đó 1 bộ hồ sơ cho cơ quan quản lý tiếp nhận và 1 bộ hồ sơ lưu giữ lại. Danh sách hồ sơ gồm:

 1. Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);
 2. Bản sao y bản chính giấy tờ thể hiện rõ việc thực hiện sản xuất, kinh doanh (một trong các giấy tờ sau: Giấy đăng ký doanh nghiệp; Giấy đăng ký kinh doanh; Đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định thành lập doanh nghiệp và Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
 3. Bản sao y bản chính giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 02 – 32 - 1: 2019/BNNPTNT; QCVN 02 - 32 - 2: 2020/BNNPTNT do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp, kèm theo mẫu dấu hợp quy cho sản phẩm xử lí môi trường nuôi trồng thủy sản của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân;
 4. Quy trình sản xuất sản phẩm kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý trong trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...).

Nếu đã có giấy chứng nhận trên, thì hồ sơ của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý còn hiệu lực.

 1. Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký; Hàm lượng các chất trong sản phẩm phải đạt yêu cầu trong QCVN 02 – 32 - 1: 2019/BNNPTNT; QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT;
 2. Báo cáo đánh giá hợp quy (điền theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan.

Trong quá trình Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại địa phương xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.

 

Hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Chứng nhận và công bố hợp quy là yêu cầu bắt buộc để sản phẩm xử lý môi trường thủy sản được lưu thông trên thị trường

>>>Xem thêm: Dịch vụ chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản

3. Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Vinacontrol CE cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy các sản phẩm liên quan tới ngành thủy sản, bao gồm:

 • Chứng nhận hợp quy Thức ăn thủy sản;
 • Chứng nhận hợp quy Nguyên liệu sản xuất Thức ăn thủy sản;
 • Chứng nhận hợp quy Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Vinacontrol CE hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp công bố hợp quy và thủ tục đăng ký theo quy định của Nhà nước; thử nghiệm các chỉ tiêu đánh giá của sản phẩm phục vụ cho việc đăng ký vào danh mục. Ngoài ra công ty còn chứng nhận hợp quy đối với thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi giúp doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ chứng nhận trọn gói, có thể tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí cho một lần chứng nhận.

 

Quý doanh nghiệp có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm xử lý môi trường, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn hoặc để lại yêu cầu tại đây để được hỗ trợ.

Tin khác

Thứ nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...

Chứng nhận băng vệ sinh, tã bỉm | Tư vấn từ A-Z

Chứng nhận tã bỉm, băng vệ sinh là việc đánh giá quy trình sản xuất, lấy mẫu...

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử | Quy trình từ A-Z

Chứng nhận hợp quy vật thiết bị điện, điện tử là hoạt động đánh giá, chứng...

Giám định hạt điều | Thủ tục nhanh gọn – Tiết kiệm chi phí

Giám định hạt điều là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng của...

Giám định trà xanh/chè | Chứng thư Vinacontrol uy tín

Giám định trà xanh/chè là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất...

Giám định bông xơ | Tư vấn miễn phí – Hỗ trợ toàn quốc

Giám định bông xơ là hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật để xem xét sự phù hợp của...