Chứng nhận ISO 9001 trường Đại học – Cao đẳng | Tư vấn

ISO là công cụ để quản lý chất lượng tại các tổ chức và được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu. Chứng nhận ISO 9001 đã và đang trở thành xu hướng, được biết đến là phương thức chứng minh cho năng lực quản lý chất lượng hiệu quả tại các tổ chức. Thông thường ISO 9001 được áp dụng cũng như chứng nhận cho mọi tổ chức mà không phân biệt quy mô, lĩnh vực hoạt động. Vậy chứng nhận ISO 9001 tại các trường Đại học – cao đẳng có điểm gì khác biệt. Những thông tin dưới đây sẽ giải đáp câu hỏi cũng như hướng dẫn các đơn vị Đại học- cao đẳng tiến hành chứng nhận ISO 9001 nhanh nhất.

 

1. Cơ chế quản lý chất lượng tại các trường Đại học – Cao đẳng

Điểm nhấn trong cơ chế quản lý tại các trường Đại học – Cao đẳng đặc biệt là tại các trường học công lập đó là hoạt động theo cơ chế xin-cho (ngân sách hoạt động do Nhà nước cấp), ngoài ra các đơn vị đào tạo này trực thuộc sự quản lý của Bộ Giáo dục đào tạo và các Bộ có liên quan nên việc quản lý chất lượng tại các phương diện đào tạo, xây dựng chương trình giảng dạy, tài chính,.. theo các tiêu chuẩn ISO là phức tạp và khác biệt so với những ngành nghề khác.

Ví dụ như Trường Đại học Luật Hà Nội là một đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Tư pháp. Theo đó, để chứng nhận ISO 9001 cho Trường Đại học này, việc xem xét, đánh giá các hoạt động như quản lý ngân sách, quản lý hoạt động đào tạo, quản lý công tác hỗ trợ sinh viên, quản lý giảng viên, nhân sự,…. cần được dựa trên các yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn ISO 9001 và phù hợp với cơ chế quản lý của Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Tư pháp. Bởi vậy, quá trình chứng nhận và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 tại các Trường đại học là rất đặc biệt và cần được tham vấn bởi các cá nhân, tổ chức chứng nhận ISO uy tín, có kinh nghiệm.

Lại nói những sinh viên, học viên tại các trường công lập không được coi là khách hàng mà đây chỉ được coi là đối tượng phục vụ và quản lý. Vậy nên để áp dụng ISO 9001 và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thành công đòi hỏi sự thống nhất giữa tất cả thành viên trong Trường (từ lãnh đạo đến nhân viên) trong công tác này.

Ngoài ra, Nhà nước cũng ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN nhằm quy định các điều kiện, yêu cầu và hướng dẫn liên quan đến hoạt động áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 tại các đơn vị hành chính công cụ thể là các Trường Đại học – Cao đẳng. Bên cạnh đó, chuyên gia ISO phải được cấp chứng nhận chuyên gia cho lĩnh vực hành chính công.

Quá trình chứng nhận ISO 9001 tại các Trường đại học cần được tham vấn bởi tổ chức chứng nhận ISO uy tín, có kinh nghiệm

Quá trình chứng nhận ISO 9001 tại các Trường đại học cần được tham vấn bởi tổ chức chứng nhận ISO uy tín, có kinh nghiệm

✍  Xem thêm: 7 nguyên tắc trong quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001

2. Tầm quan trọng của việc chứng nhận ISO 9001 trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo cũng được xem là một dịch vụ, có thể thấy hiện nay mô hình giá dục đang chuyển đổi từ dạy học theo hướng cung cấp sang học tập theo nhu cầu, như vậy các đơn vị đào tạo sẽ phải cạnh tranh với nhau để không bị tụt hậu phía sau. Theo đó, ISO 9001 sẽ tăng khả năng cạnh tranh của các đơn vị đào tạo khi họ áp dụng thành công nó.

Các đơn vị sự nghiệp công lập có  vai trò cung cấp kiến thức và kỹ năng giúp học viên giải quyết  các vấn đề nghề nghiệp trên thực  tế, cũng như cung cấp các học viên phù hợp với yêu cầu lao động từ xã hội. Theo góc độ nào đó có thể hiểu học viên sau một quá trình đào tạo sẽ là một “sản phẩm chất lượng” đáp ứng nhu cầu của “khách hàng”-  xã hội có nhu cầu về chất lượng nhân sự. Và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001 sẽ giúp “sản phẩm” đảm bảo chất lượng và làm hài lòng nhu cầu tuyển dụng lao động, tri thức từ xã hội.

Việc chứng nhận ISO 9001 có vai trò lớn trong việc quản lý chất lượng hiệu quả tại các trường Đại học – Cao đẳng, cụ thể giúp những tổ chức này đạt được những mục tiêu sau đây:

 • Xây dựng quy trình quản lý chất lượng;
 • Liên tục cải tiến, kiểm tra và khắc phục kịp thời các vấn đề;
 • Hệ thống các phòng ban, các khoa trong phạm vi quản lý chất lượng từ đó đảm bảo các bộ phận đảm nhiệm tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình dựa trên việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001;
 • Hệ thống, kiểm soát các tài liệu ban hành trong nội bộ trường học dưới dạng văn bản, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng trong hoạt động của nhà trường;
 • Đáp ứng các nhu cầu bên ngoài bao gồm chính phủ, học viên, nhà tuyển dụng,…;
 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của cơ sở giáo dục;
 • Hình thành văn hóa cải tiến liên tục trong tổ chức;
 • Tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên với nhau;
 • Đánh giá và loại bỏ, khắc phục các bước rườm rà, thiếu hiệu quả và cải tiến dựa trên tình hình thực tế.

 

 Đảm bảo chất lượng và làm hài lòng nhu cầu tuyển dụng lao động từ xã hội với chứng nhận ISO 9001

 Đảm bảo chất lượng và làm hài lòng nhu cầu tuyển dụng lao động từ xã hội với chứng nhận ISO 9001

3. Hồ sơ đăng ký chứng nhận ISO 9001 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ISO 9001 cho các trường Đại học bao gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
 • Báo cáo quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chấ lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001;
 • Bản cam kết đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 với toàn bộ hoạt động;
 • Báo cáo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận sau khi hoàn thành việc đánh giá và được tổ chức chứng nhận xác nhận hệ thống quản lýchất lượng của đơn vị giáo dục đạt chuẩn.

✍   Xem thêm: Đào tạo nhận thức ISO 9001 – Nhân sự đánh giá nội bộ

4. Quy trình chứng nhận ISO 9001 cho các trường Đại học – Cao đẳng

Một số bước chứng nhận ISO 9001 cần lưu ý cho đối tượng chứng nhận là các trường Đại học –cao đẳng như sau:

► Bước 1: Liên hệ Vinacontrol CE để nhận tư vấn chứng nhận từ chuyên gia nhanh nhất

► Bước 2: Khảo sát hiện trạng và đánh giá sơ bộ

► Bước 3: Ban hành chính sách, tài liệu hướng dẫn, lập kế hoạch thực hiện ISO 9001

Ban lãnh đạo của đơn vị giáo dục phải xây dựng kế hoạch hợp lý để đạt được các mục tiêu sau:

 • Mục tiêu tài chính (có đủ nguồn lực để triển khai các kế hoạch về hệ thống chất lượng)
 • Mục tiêu thỏa mãn xã hội (đáp ứng nhu cầu của học viên, phụ huynh, các tổ chức tuyển dụng học viên tốt nghiệp, các cơ quan quản lý,…)
 • Mục tiêu về chất lượng học viên tốt nghiệp (kiến thức, kỹ năng, đề tài nghiên cứu,…)
 • Mục tiêu về các hoạt động và quá trình nội bộ trong đơn vị giáo dục (bao gồm chất lượng dạy và học, chất lượng tuyển sinh, môi trường học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học,…)
 • Mục tiêu về kết quả hoạt động của nhà cung cấp (bao gồm chất lượng trang thiết bị, dụng cụ học tập, chất lượng giảng viên,…)
 • Mục tiêu thỏa mãn các cán bộ, nhân viên, giảng viên

► Bước 4: Triển khai áp dụng ISO 9001 vào thực tế

► Bước 5: Đánh giá kết quả thực hiện và khắc phục, cải tiến

► Bước 6: Gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận ISO 9001

► Bước 7: Vinacontrol CE xét duyệt hồ sơ đăng ký của đơn vị giáo dục

► Bước 8: Cử chuyên gia xuống cơ sở giáo dục để đánh giá hiện trường

► Bước 9: Cấp giấy chứng nhận ISO 9001

Lưu ý: Trong thời gian 1 tháng kể từ khi được cấp chứng chỉ, đơn vị giáo dục phải lập 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và gửi hồ sơ về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Nếu quá 1 tháng mà Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vẫn chưa nhận được hồ sơ thì kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận sẽ không được chấp nhận để xem xét cấp Giấy chứng nhận ISO 9001.

 

Vinacontrol CE là đơn vị chứng nhận ISO hàng đầu Việt Nam 

Vinacontrol CE là đơn vị chứng nhận ISO hàng đầu Việt Nam 

4. Đơn vị chứng nhận ISO 9001 uy tín tại Việt Nam

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) là đơn vị chứng nhận ISO 9001 hàng đầu Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 60 năm chứng nhận thành công cho hàng trăm đơn vị trong và ngoài nước ở các quy mô, lĩnh vực đa dạng. Chúng tôi hân hạnh là đối tác tin cậy của Quý đơn vị trong công tác áp dụng ISO 9001 và cải tiến hoạt động hiệu suất nhất.

 • Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm, chu đáo với khách hàng;
 • Chi nhánh toàn quốc, Hỗ trợ chứng nhận nhanh chóng;
 • Cam kết chứng nhận thành công với thời gian ngắn nhất;
 • Chứng chỉ giá trị quốc tế, được công nhận bởi Cơ quan quản lý  Nhà nước;
 • Chi phí hợp lý, thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường;
 • Thủ tục nhanh chóng, hồ sơ đơn giản – Mọi vấn đề đã có chuyên gia hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết;
 • Hỗ trợ chứng nhận tích hợp các hệ thống quản lý theo ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000,…

 

Mọi yêu cầu liên quan đến hoạt động chứng nhận ISO 9001, Quý khách hàng vui lòng liên hệ  Vinacontrol CE qua Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn để nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí từ chuyên gia nhanh nhất!

Tin khác

Kaizen là gì? Tìm hiểu nguyên tắc, đặc điểm, lợi ích của Kaizen

Kaizen (改善) là một thuật ngữ tiếng Nhật, nghĩa là "cải tiến liên tục". Đây là...

Lợi ích của 5S | 10 lý do cần thực hành 5S

Phương pháp 5S là một hệ thống quản lý không gian làm việc xuất phát từ Nhật...

Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất | Cập nhật giá

Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu...

Chứng nhận nắp hố ga và song chắn rác | Hiệu quả - Tiết kiệm

Chứng nhận nắp hố ga và song chắn rác là quá trình đánh giá và xác nhận rằng...

Thí nghiệm kính xây dựng | Uy tín – Hiệu quả

Thí nghiệm kính xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình kiểm định...

Thử nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...