Chứng nhận ISO 14064 như thế nào? Hướng dẫn từ A-Z

Báo cáo KNK của Việt Nam 2014 chỉ ra tỷ lệ phát thải KNK theo ngành, với ngành năng lượng chiếm tỷ lệ lớn nhất (53,8%), tiếp đến là nông nghiệp (27,92%), IPPU (12,01%) và chất thải (6,69%). Việt Nam đã đặt mục tiêu giảm phát thải KNK đến năm 2030 để đóng góp vào Thỏa thuận Paris và giữ mức tăng nhiệt độ dưới 2oC vào năm 2100. Kế hoạch giai đoạn 2021-2030, do Thủ tướng ban hành, bao gồm giảm 8% phát thải KNK so với BAU và mức đóng góp khi nhận hỗ trợ quốc tế. ISO 14064-1 cung cấp khung thức quan trọng cho việc quản lý và giảm phát thải KNK từ thiết kế đến thẩm tra.

 

1. Chứng nhận ISO 14064 là gì?

1.1 Tiêu chuẩn ISO 14064 là gì?

ISO 14064 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu về quản lý khí nhà kính (GHG) và báo cáo về các hoạt động gây ra các khí thải này. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) và được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. ISO 14064 là một phần bổ sung thuộc bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000. Tiêu chuẩn ISO 14064 được sử dụng để giảm phát thải Khí nhà kính (KNK), quản lý dấu chân các-bon và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán khí thải.  Phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn ISO 14064 về Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính là ISO 14064:2018.

Tiêu chuẩn ISO 14064 được sử dụng để giảm phát thải Khí nhà kính (KNK)

Tiêu chuẩn ISO 14064 được sử dụng để giảm phát thải Khí nhà kính (KNK)

1.2 Nội dung tiêu chuẩn ISO 14064

Tiêu chuẩn ISO 14064 chia thành ba phần chính:

 • Phần 1: Xác định và báo cáo lượng GHG
 • Phần 2: Quản lý GHG
 • Phần 3: Cơ chế giám sát và xác nhận bên ngoài

Mỗi phần đều cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thức đo lường, báo cáo, quản lý và giám sát các khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Tiêu chuẩn ISO 14064-1

Đặt ra các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp độ tổ chức để định lượng, báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh kiểm kê KNK của một tổ chức.

Tiêu chuẩn ISO 14064-2

Đặt ra các nguyên tắc, yêu cầu và cung cấp hướng dẫn ở cấp dự án để định lượng, giám sát và báo cáo các hoạt động nhằm giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về lập kế hoạch dự án KNK, xác định và lựa chọn các nguồn, bể chứa và bể chứa KNK liên quan đến dự án và kịch bản cơ sở, giám sát, định lượng, lập hồ sơ và báo cáo việc thực hiện dự án KNK và quản lý chất lượng dữ liệu.

Tiêu chuẩn ISO 14064-3

Đặt ra các nguyên tắc, yêu cầu và cung cấp hướng dẫn cho những người tiến hành hoặc quản lý việc xác nhận và / hoặc xác minh các khẳng định về khí nhà kính (GHG). Nó có thể được áp dụng để định lượng tổ chức hoặc dự án KNK, bao gồm định lượng, giám sát và báo cáo KNK được thực hiện theo ISO 14064-1:2018 hoặc ISO 14064-2:2018

1.3 Chứng nhận ISO 14064

Chứng nhận ISO 14064 là hoạt động kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ do tổ chức chứng nhận ISO 14064 có thẩm quyền (CBs) thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính của doanh nghiệp. Chứng nhận ISO 14064 được cấp cho các tổ chức sau khi chứng minh rằng họ tuân thủ đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Quá trình đánh giá và chứng nhận thường được thực hiện bởi các tổ chức độc lập và có uy tín.

Nội dung tiêu chuẩn ISO 14064

Nội dung tiêu chuẩn ISO 14064

✍  Xem thêm: Kiểm kê khí nhà kính là gì? 9 bước quy trình kiể m kê khí 

2. Đối tượng của chứng nhận ISO 14064

Về bản chất, tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14064 mang tính tự nguyện. Không có bất cứ điều khoản nào trong tiêu chuẩn bắt buộc các tổ chức phải áp dụng hay xây dựng Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số đối tượng bắt buộc phải áp dụng tiêu chuẩn này.

Tại Việt Nam, ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số: 01/2022/QĐ-TTg về Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Theo đó sẽ có hơn 1000 các Doanh Nghiệp Việt Nam thuộc phạm vi của Quyết định này và phải tiến hành chứng nhận ISO 14064 để chứng minh sự tuân thủ.

STT

Lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

I.

Năng lượng

1

Công nghiệp sản xuất năng lượng

2

Khai thác than

3

Khai thác dầu và khí tự nhiên

II.

Giao thông vận tải

1

Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải

III.

Xây dựng

1

Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng

2

Các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng

IV.

Các quá trình công nghiệp

1

Sản xuất hóa chất

2

Luyện kim

3

Công nghiệp điện tử

4

Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

5

Sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác

V.

Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất

1

Chăn nuôi

2

Lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất

3

Trồng trọt

4

Tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

5

Các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp

VI.

Chất thải

1

Bãi chôn lấp chất thải rắn

2

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học

3

Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

4

Xử lý và xả thải nước thải

Bên cạnh các đối tượng thuộc phạm vi bắt buộc phải áp dụng ISO 14064 nêu trên, một số doanh nghiệp cũng có thể phải tiến hành chứng nhận ISO 14064:2018 do yêu cầu từ phía Khách hàng / Đối tác.

Ngoài ra, các tổ chức có thể tự nguyện áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064 vì họ nhận thấy rằng việc kiểm kê khí nhà kính là quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của mình.

Đối tượng của chứng nhận ISO 14064

Đối tượng của chứng nhận ISO 14064

✍  Xem thêm: Chứng nhận ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường | Hướng dẫn miễn phí 

3. Lợi ích nào cho doanh nghiệp khi chứng nhận ISO 14064?

Mọi tổ chức, bao gồm cả tổ chức kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức chính phủ, đều có thể xin chứng nhận ISO 14064. Tiêu chuẩn này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, vận chuyển, và dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến môi trường. Việc sở hữu giấy chứng nhận ISO 14064 giúp các Doanh nghiệp:

 • Xây dựng được Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính đạt chuẩn Quốc tế.
 • Giúp tuân thủ các yêu cầu pháp lý về quản lý môi trường.
 • Là cam kết và bằng chứng về việc tuân thủ các quy định môi trường.
 • Xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến KNK.
 • Xác định và quản lý các khoản nợ, tài sản và rủi ro liên quan đến KNK.
 • Tạo điều kiện cho việc giao dịch các khoản phụ cấp hoặc tín dụng KNK.
 • Hỗ trợ thiết kế, phát triển và thực hiện các chương trình hoặc kế hoạch KNK tương đương và nhất quán.
 • Xây dựng cơ sở để định lượng, quản lý và báo cáo phát thải KNK.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý KNK.
 • Theo dõi hiệu suất và tiến bộ trong việc giảm lượng khí thải KNK và/hoặc sự gia tăng trong việc loại bỏ KNK hiệu quả.
 • Nâng cao uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Tăng cường quản lý rủi ro và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Thu hút các nhà đầu tư và đối tác kinh doanh quan tâm đến bền vững.
 • Tiết kiệm chi phí qua việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và vận hành.

Tăng cường quản lý rủi ro và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường với ISO 14064

Tăng cường quản lý rủi ro và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường với ISO 14064

✍  Xem thêm: Quan trắc môi trường lao động | Phí thấp - Nhanh 

4. Quy trình chứng nhân ISO 14064

Quy trình chứng nhận ISO 14064 thường bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Xác định và đề xuất phạm vi chứng nhận.
 • Bước 2: Thực hiện đánh giá nội bộ về tuân thủ tiêu chuẩn.
 • Bước 3: Chuẩn bị và triển khai các biện pháp cải tiến nếu cần.
 • Bước 4: Tiến hành đánh giá bên ngoài bởi các tổ chức chứng nhận độc lập.
 • Bước 5: Cấp chứng nhận nếu tổ chức đạt được các yêu cầu.

Quy trình này cung cấp một khung tham chiếu rõ ràng để các tổ chức theo dõi và cải thiện hiệu suất môi trường của mình.

Trên hết, chứng nhận ISO 14064 không chỉ là một minh chứng về sự cam kết của doanh nghiệp với bền vững mà còn là một công cụ quản lý hiệu quả giúp họ tối ưu hóa hoạt động của mình và giảm thiểu tác động đến môi trường. 

* Đây là bài viết cung cấp thông tin, Vinacontrol CE không hỗ trợ dịch vụ này.

Tin khác

Chứng nhận hữu cơ là gì? Quy trình như thế nào

Chứng nhận hữu cơ organic là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp khẳng định...

Giám định hạt điều | Thủ tục nhanh gọn – Tiết kiệm chi phí

Giám định hạt điều là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng của...

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử | Quy trình từ A-Z

Chứng nhận hợp quy vật thiết bị điện, điện tử là hoạt động đánh giá, chứng...

Chứng nhận băng vệ sinh, tã bỉm | Tư vấn từ A-Z

Chứng nhận tã bỉm, băng vệ sinh là việc đánh giá quy trình sản xuất, lấy mẫu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thí nghiệm kính xây dựng | Uy tín – Hiệu quả

Thí nghiệm kính xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình kiểm định...