Bơm tiên điện là gì? Bơm tiên điện có bắt buộc kiểm định?

Bơm tiêm điện là 1 loại máy bơm tiêm giúp tiêm cho bệnh nhân theo liều lượng, tốc độ tiêm đã được điều chỉnh và cài đặt nhiều thông số khác nhau được cài trên máy để đạt được sự chính xác cao nhất. Bơm tiêm điện giúp truyền dịch, truyền thuốc tiêm cho bệnh nhân mà bác sỹ không cần trực tiếp thao tác và có thể chăm sóc được nhiều bệnh nhân hơn.

Bơm tiêm điện là thiết bị y tế liên quan đến sức khỏe con người nên bơm tiêm điện nằm trong danh mục thiết bị y tế có yêu cầu bắt buộc kiểm định, bao gồm: kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng; kiểm định sau khi sửa chữa.