Công bố hợp quy vật liệu xây dựng | Hướng dẫn hồ sơ thủ tục

Công bố hợp quy vật liệu là một thủ tục quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và sự an toàn của các vật liệu được sử dụng. Việc công bố hợp quy vật liệu là yêu cầu bắt buộc và đòi hỏi doanh nghiệp cần tuân thủ theo các quy định pháp luật. Dưới đây là những nội dung doanh nghiệp cần chú ý để có thể tiến hành công bố hợp quy vật liệu xây dựng hiệu quả.

 

1. Quy định về công bố hợp quy vật liệu xây dựng

1.1 Quy định hợp quy vật liệu xây dựng

Ngày 30/06/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2023/BXD tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD. Qua đó, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2023/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng cần chú ý tiến hành chứng nhận hợp quy sản phẩm tại tổ chức chứng nhận do cơ quan quản lý nhà nước chỉ định. Cũng như thực hiện công bố hợp quy tại Sở xây dựng sau khi đã có chứng nhận hợp quy.

Thực hiện công bố hợp quy tại Sở xây dựng sau khi đã có chứng nhận hợp quy.

Thực hiện công bố hợp quy tại Sở xây dựng sau khi đã có chứng nhận hợp quy

✍  Xem thêm: Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu | Thủ tục nhanh gọn 

1.2 Danh mục vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy

Danh mục các sản phẩm, hàng hóa VLXD phải công bố hợp quy bao gồm các sản phẩm như trong bảng sau:

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

I

Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

1

Xi măng poóc lăng

2

Xi măng poóc lăng khác:

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp

- Xi măng poóc lăng bền sun phát

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

3

Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

4

Xỉ hạt lò cao

5

Tro bay

II

Cốt liệu xây dựng

1

Cốt liệu cho bê tông và vữa, gồm:

- Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa;

- Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa

2

Cát nghiền cho bê tông và vữa

III

Gạch, đá ốp lát

1

Gạch gốm ốp lát

2

Đá ốp lát tự nhiên

3

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

IV

Vật liệu xây

1

Gạch đất sét nung

2

Gạch bê tông

3

Sản phẩm bê tông khí chưng áp

4

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

V

Kính xây dựng

1

Kính nổi

2

Kính phẳng tôi nhiệt

3

Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

4

Kính hộp gắn kín cách nhiệt

VI

Vật liệu xây dựng khác

1

Tấm sóng amiăng xi măng

2

Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

3

Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường

4

Sơn tường dạng nhũ tương

5

Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm

6

Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo(PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

7

Các loại ống:

- Ống và phụ tùng Polyetylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước

- Ống và phụ tùng nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước

- Ống và phụ tùng Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng

cho mục đích cấp và thoát nước

- Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp

- Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp

 

Gạch đá thuộc danh mục vật liệu phải công bố hợp quy

Gạch đá thuộc danh mục vật liệu phải công bố hợp quy 

✍  Xem thêm: Chứng nhận hợp quy gạch đá ốp lát | Hỗ trợ công bố theo quy định pháp luật

1.3 Căn cứ pháp lý

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006;
 • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007;
 • Nghị định 127/2007/NĐ- quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
 • Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Nghị định số 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;
 • Nghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng;
 • Thông tư 183/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy;
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 
 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
 • Thông tư 04/2023/TT-BXD về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD;
 • Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP, Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP và Nghị định 119/2017/NĐ-CP
 • Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Danh mục vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy

Danh mục vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy

✍  Xem thêm: Chứng nhận hợp quy kính xây dựng | Uy tín - Tiết kiệm 

2. Hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng cần chuẩn bị

Doanh nghiệp công bố hợp quy cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân.
 • Bản công bố hợp quy theo Mẫu 02. CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2021

Lưu ý:

Công bố hợp quy phải dựa trên kết quả đánh giá, chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy;

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài để chứng nhận, công bố hợp quy thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì sản phẩm, hàng hóa đó phải được thực hiện đăng ký công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Vinacontrol CE cấp chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Vinacontrol CE cấp chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

3. Thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng

► Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ công bố hợp quy qua dịch vụ bưu điện theo quy định tới Sở Xây dựng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đăng ký kinh doanh.

Số lượng hồ sơ cần nộp: 02 bộ hồ sơ

 • 01 bộ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) của Sở Xây dựng; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 01 bộ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân và hồ sơ đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước.

► Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Bộ phận một cửa 

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; thu lệ phí; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01 (Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ), thực hiện tiếp bước Bước 2.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02 (Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ).
 • Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03 (Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ).

► Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn. Sau đó, Lãnh đạo Phòng Vật liệu xây dựng phân công thụ lý hồ sơ.

► Bước 4: Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức thụ lý hồ sơ: 

 •  Tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có).
 •  Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ và dự thảo kết quả hoặc văn bản hướng dẫn, trình Lãnh đạo phòng xem xét.

► Bước 5: Xem xét, trình ký, ký duyệt

Lãnh đạo phòng: Xem xét hồ sơ, ký duyệt.

► Bước 6: Ban hành văn bản

Văn thư Sở: Văn thư cho số, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và cho Phòng chuyên môn.

► Bước 7: Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận một cửa:

 • Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
 • Thống kê, theo dõi.

Thời gian giải quyết: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy.

Vinacontrol CE cấp chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Vinacontrol CE cấp chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

✍  Xem thêm: Chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn | Thủ tục nhanh gọn - Chi phí tối ưu

4. Tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng uy tín

Vinacontrol CE là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định trực tiếp theo Quyết định số 148/QĐ-BXD có đủ năng lực trong việc thực hiện chứng nhận hợp quy toàn bộ 06 nhóm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD;

 • Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật cao và giàu kinh nghiệm đánh giá cùng với hệ thống phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia về lĩnh vực vật liệu xây dựng;
 • Hệ thống văn phòng trên toàn quốc, đặt tại hầu hết các cửa cảng, luôn sẵn sang đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là về thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí thủ tục Công bố hợp quy và các vấn đề pháp luật khác cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp các dịch vụ khác liên quan như chứng nhận ISO, chứng nhận hợp chuẩn, thử nghiệm,…

Để được hỗ trợ dịch vụ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng và thủ tục công bố hợp quy tốt nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn hoặc chat ngay với chuyên viên để được tư vấn chi tiết.

Tin khác

Thứ nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...

Chứng nhận băng vệ sinh, tã bỉm | Tư vấn từ A-Z

Chứng nhận tã bỉm, băng vệ sinh là việc đánh giá quy trình sản xuất, lấy mẫu...

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử | Quy trình từ A-Z

Chứng nhận hợp quy vật thiết bị điện, điện tử là hoạt động đánh giá, chứng...

Giám định hạt điều | Thủ tục nhanh gọn – Tiết kiệm chi phí

Giám định hạt điều là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng của...

Giám định trà xanh/chè | Chứng thư Vinacontrol uy tín

Giám định trà xanh/chè là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất...

Giám định bông xơ | Tư vấn miễn phí – Hỗ trợ toàn quốc

Giám định bông xơ là hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật để xem xét sự phù hợp của...