Quan trắc môi trường xung quanh

Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường  bắt buộc phải Quan trắc môi trường. Đây là yêu cầu bắt buộc của Nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp sản xuất chế tạo phải đáp ứng.

 

Quan trắc môi trường xung quanh là gì?

Quan trắc môi trường (quan trắc môi trường xung quanh) là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và đánh giá các tác động xấu đến môi trường. (Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014)

1. Tại sao phải quan trắc môi trường?

Các căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (có sửa đổi Nghị định 18/2015/NĐ-CP);
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 24/2017/TT_BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;
 • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường  bắt buộc phải Quan trắc môi trường.

Dịch vụ Quan trắc môi trường tại Vinacontrol CE

Dịch vụ Quan trắc môi trường tại Vinacontrol CE 

Xem thêm: Khi nào doanh nghiệp cần phải thực hiện quan trắc môi trường lao động 

2. Các quy định trong quan trắc môi trường xung quanh 

2.1. Các chỉ tiêu đo quan trắc

 • Quan trắc môi trường không khí xung quanh: tiếng ồn, độ rung, CO2, NO2, SO2,…;
 • Quan trắc môi trường nước thải: pH, COD, BOD, Nitrat, Phosphat, Amoni, Kim loại nặng,…;
 • Quan trắc môi trường nước mặt, nước ngầm, đất,…

2.2. Tần suất quan trắc môi trường

Theo quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT, tần suất quan trắc môi trường được quy định như sau:

 • Môi trường không khí: 06 lần/năm - 02 tháng/lần;
 • Môi trường nước mặt: 06 lần/năm - 02 tháng/lần;
 • Môi trường nước ngầm, nước thải: 04 lần/năm – 03 tháng/lần;
 • Môi trường đất: 01 lần/năm.

2.3. Báo cáo quan trắc môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường được xây dựng dựa trên Biểu mẫu A1 (Phụ lục V) – Thông tư 43/2015/TT-BTNMT. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, hoặc gửi về Ban Quản lý KCN (nếu doanh nghiệp đăng ký hoạt độgn sản xuất, kinh doanh trong KCN)

2.4. Xử phạt hành chính

Mức xử phạt hành chính trong hoạt động quan trắc môi trường được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Dịch vụ quan trắc môi trường tại Vinacontrol CE 

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 2859/QĐ-BTNMT Về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Chứng nhận: Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) có đầy đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014, với mã số VIMCERTS 257.

Vinacontrol CE cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường tới khách hàng với năng lực thực hiện và sự hỗ trợ tốt nhất.

Bên cạnh dịch vụ quan trắc môi trường, Vinacontrol CE còn cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động, giúp doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí và thời gian tối ưu nhất từ các điểm đo có thể trùng lặp khi sử dụng cùng lúc hai dịch vụ trong một khoảng thời gian.

Quan trắc viên đang thực hiện đo kiểm thông số trong môi trường làm việc

Quan trắc viên đang thực hiện đo kiểm thông số trong môi trường làm việc 

Lợi ích khi thực hiện đo kiểm môi trường xung quanh?

Bên cạnh những quy định về quan trắc môi trường hiện nay việc quan trắc môi trường cũng đóng vai trò quan trọng, cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

 • Tuân thủ quy định pháp luật: pháp luật quy định tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường bắt buộc phải quan trắc môi trường. Từ đó tránh được các rủi ro pháp lý, giảm thiểu các chi phí liên quan đến pháp lý cho doanh nghiệp;
 • Đáp ứng hệ thống quản lý môi trường: quá trình theo dõi các yếu tố môi trường sẽ cung cấp nguồn thông tin trực tiếp từ những chuyển biến của môi trường để từ đó cập nhật thông số theo dõi với hệ thống quản lý môi trường;
 • Kịp thời phát hiện những ảnh hưởng xấu đến môi trường: kịp thời theo dõi những ảnh hưởng xấu tác động đến môi trường xung quanh, từ đó có những giải pháp ngay lập tức và nhanh chóng để ngăn chặn các diễn biến xấu nhất vó thể xảy đến;
 • Đánh giá được môi trường của doanh nghiệp và khu vực: biết được thực trạng môi trường xung quanh doanh nghiệp có bị ô nhiễm hay không. Kiểm soát môi trường trong điều kiện có thể của con người đang làm việc hoặc lãnh thổ nơi chúng ta sinh sống;
 • Giúp định hướng phát triển môi trường bền vững: phát triển xa hơn về những định hướng cho môi trường theo nguyên tắc và quy luật phù hợp nhất;
 • Kiểm soát nguy cơ gây ô nhiễm đến sức khỏe con người: quan trắc môi trường là một việc làm cần thiết để phát hiện sớm các nguy cơ cũng như rủi ro đến từ tai nạn nghề nghiệp trong đời sống hàng ngày đối với người lao động.

Quan trắc môi trường là một trong những việc làm cần thiết của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu pháp lý và mang đến một môi trường toàn diện để con người và các sinh vật sinh sống và phát triển.

 

Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường tại Việt Nam

Vinacontrol CE cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp với dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp của chúng tôi:

 • Vinacontrol CE được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Quyết định số 2859/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Đảm bảo quy trình đủ tính khả thi, trang thiết bị máy móc hiện đại, phương pháp quan trắc khoa học và logic;
 • Đảm bảo chương trình quan trắc đáp ứng đủ theo quy định cho doanh nghiệp;
 • Tuân thủ quy trình phương pháp và bảo quản từng thành phần thông số môi trường cần quan trắc;
 • Giảm chi phí và thời gian: Bên cạnh hỗ trợ quan trắc môi trường, Vinacontrol CE còn cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động, giúp giảm thiểu chi phí và thời gian cho doanh nghiệp từ các điểm đo có thể trùng lặp khi thực hiện hai hoạt động quan trắc cùng một thời gian.

 

Mọi thắc mắc hay yêu cầu quan trắc môi trường Quý khách hàng liên hệ Vinacontrol CE qua hotline miễn phí cước 1800.6083, email vnce@vnce.vn hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ tốt nhất.

Tin tức liên quan

13/12/2019

Dịch vụ quan trắc môi trường xung quanh của Vinacontrol CE

Quan trắc môi trường là một hoạt động bắt buộc. Vinacontrol CE cung cấp dịch...

10/12/2019

Quy định về quan trắc môi trường xung quanh | Vinacontrol CE

Quy định bao gồm quy định về xử phạt vi phạm hành chính✅ trong lĩnh vực bảo...

09/12/2019

Quan trắc môi trường xung quanh có bắt buộc hay không?

Quan trắc môi trường xung quanh là hoạt động bắt buộc, được quy định trong...