Quy chuẩn QCVN 08:2020/BCT về hàm lượng chì trong sơn | Tổng quan

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 08:2020/BCT về hàm lượng chì trong sơn được xây dựng và ban hành với mục đích đảm bảo sản phẩm sơn đáp ứng các yêu cầu an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng cũng như bảo vệ môi trường. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sơn cần lưu ý nắm rõ các yêu cầu tại quy chuẩn và áp dụng chặt chẽ trong quy trình, sản phẩm của mình.

1. Tổng quan quy chuẩn QCVN 08:2020/BCT của Bộ công thương

1.1 Cơ quan ban hành

Ngày 21/12/2020, Bộ Công thương đã chính thức ban hành Thông tư : 51/2020/TT-BCT Kèm theo quy QCVN 08:2020/BCT chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2022 .

Với quy định về Hàm lượng Chì trong Sơn của Cục Hóa Chất – Bộ Công Thương đã ban hành liên quan tới việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm Sơn phải thực hiện thi hành trên toàn quốc. 

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 08:2020/BCT quy định về hàm lượng chì trong sơn

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 08:2020/BCT quy định về hàm lượng chì trong sơn

DOWNLOAD: Quy chuẩn QCVN 08:2020/BCT về hàm lượng chì trong sơn | Xem ngay

1.2 Phạm vi của QCVN 08:2020/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với hàm lượng chì trong các loại sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3 Đối tượng áp dụng giới hạn Hàm lượng chì trong sơn

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các loại sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hàm lượng Chì được hiểu: Hàm lượng chì là % khối lượng của chì (được tính theo chì kim loại (Pb)) tồn tại ở tất cả các dạng đơn chất và hợp chất của chì trong sơn và được xác định theo Phương pháp thử quy định tại Quy chuẩn này.

1.4 Một số tài liệu liên quan

  • CPSC-CH-E1003-09-01: Quy trình thực hành chuẩn để xác định chì (Pb) có trong sơn và lớp phủ bề mặt tương tự khác, ngày 25 tháng 02 năm 2011.
  • TCVN 2090:2015 (ISO 15528:2013): về Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu.

✍ Xem thêm: Chứng nhận hợp quy hóa chất uy tín | Danh mục hóa chất cần chứng nhận mới nhất

2. Nội dung cần lưu ý tại QCVN 08:2020/BCT

Đối với quy trình sản xuất hay trong quá trình nhập khẩu sơn đều phải đảm bảo các sản phẩm trước khi lưu thông phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về hàm lượng chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT

Giới hạn hàm lượng chì

► Bảng Giới hạn hàm lượng chì trong sơn | Vinacontrol

STT

Hàm lượng chì (ppm)

Phương pháp thử

Lộ trình áp dụng

1

≤ 600

Theo quy định tại Mục 4

Trong thời hạn 05 năm đầu kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực

2

≤ 90

Theo quy định tại Mục 4

Trong thời hạn 05 năm đầu kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực

 

► Danh mục các loại sơn áp dụng QCVN 08:2020/BCT

STT

Loại sơn

Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1

Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước.

3208.10.90

3208.20.90

3208.90.90

2

Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước.

3209.10.40

3209.10.90

3209.10.00

3

Sơn khác; các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da.

3210.00.20

3210.00.30

3210.00.99

 

► Ghi nhãn sản phẩm hàng hóa

Ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định ghi nhãn hiện hành.

Hàm lượng chì phải được công bố và ghi nhãn trên bao bì của các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này.

► Phương pháp thử mẫu Sơn theo QCVN 08:2020/BCT

Phương pháp lấy mẫu thực hiện theo TCVN 2090 : 2015

Hàm lượng chì trong sơn được xác định theo quy định tại Phụ lục B.

 

Dịch vụ chứng nhận vật liệu xây dựng

✅ Hơn 3000 khách hàng hài lòng

✅ Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm

✅ Tiết kiệm chi phí

✅ Đáp ứng các yêu cầu pháp luật

Liên hệ ngay Để lại thông tin Hotline: 1800.6083

 

► Quy định về công bố hợp quy

Các loại sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với Quy chuẩn này.

Việc công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này được thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2019/TT-BCT).

► Quy định về đánh giá sự phù hợp

Việc đánh giá sự phù hợp trong thực hiện QCVN 08:2020/BCT

Hoạt động nhập khẩu các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này: Thực hiện theo phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hoạt động sản xuất trong nước đối với các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN .

Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8 Thông tư số 36/2019/TT-BCT.

► Quy định về sử dụng dấu hợp quy

Việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ theo khoản 2 Điều 4 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Vinacontrol CE cấp chứng nhận hợp quy cho sơn Navy theo QCVN 08:2020/BCT

Vinacontrol CE cấp chứng nhận hợp quy cho sơn Navy theo QCVN 08:2020/BCT

3. Chứng nhận hợp quy Sơn theo QCVN 08:2020/BCT tại Vinacontrol CE

Các bước đánh giá Chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn cơ bản như sau:

  • Bước 1: Tiếp xúc ban đầu để trao đổi thông tin với Khách hàng.
  • Bước 2: Khách hàng gửi bản Đăng ký chứng nhận sản phẩm kèm các tài liệu liên quan. 
  • Bước 3: Phòng Chứng nhận liên hệ với khách hàng hoàn thiện các thủ tục chứng nhận sản phẩm.
  • Bước 4: Tiến hành đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại phân xưởng/nhà máy sản xuất và tiến hành lấy mẫu thử nghiệm.
  • Bước 5: Thẩm tra kết quả, bao gồm xem xét kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm và kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại Nhà máy/phân xưởng.
  • Bước 6: Nếu kết quả Thử nghiệm mẫu sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng hoặc điều kiện đảm bảo chất lượng của Nhà máy/phân xưởng phù hợp với yêu cầu chứng nhận, khách hàng sẽ được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật và cấp dấu hợp quy của Vinacontrol CE
  • Bước 7: Tiến hành đánh giá giám sát định kỳ hằng năm. Đánh giá giám sát cũng tiến hành lấy mẫu sản phẩm như đánh giá cấp chứng nhận lần đầu.

 

Viunacontrol CE là đơn vị cung cấp Dịch vụ chứng nhận Hàm lượng chì trong Sơn theo QCVN 08:2020/BCT uy tín - trọn gói - chuyên nghiệp cho tổ chức/doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề với quy mô đa dạng. Để được hỗ trợ chứng nhận tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ đến Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn để nhận tư vấn từ chuyên gia nhanh chóng!

Tin khác

QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

QCVN 27:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn...

QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia về thức ăn bổ sung thủy sản

QCVN 02 - 31 - 2 : 2019/BNNPTNT do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II...

QCVN 03:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với máy...

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy định hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an...

QCVN 06:2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp

QCVN 06:2012/BLĐTBXH do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ an...

QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia về thức ăn hỗn hợp thủy sản

QCVN 02 - 31 - 1 : 2019/BNNPTNT do Học viện Nông nghiệp Việt Nam biên soạn,...

QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT do Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 biên soạn,...

QCVN 04:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử

QCVN 4: 2009/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn...