Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất | Thủ tục

Các hoạt động liên quan đến hóa chất có nguy cơ gây ra tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, động vật và môi trường, như sự phát nổ, cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Do đó, việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là một yêu cầu pháp lý bắt buộc để đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe của con người, động vật, môi trường và tài sản của các tổ chức và cá nhân. Dưới đây Vinacontrol CE sẽ cung cấp một số thông tin về thủ tục, hồ sơ của quá trình chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

 

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là gì?

1.1 Khái niệm kinh doanh hóa chất

Theo khoản 1 Điều 3, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi khoản 2 Điều 8 Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Sản xuất hóa chất là những hoạt động tạo ra hóa chất thông qua các phản ứng hóa học, quá trình sinh hóa hoặc quá trình hóa lý, vật lý như trích ly, cô đặc, pha loãng, phối trộn và quá trình hóa lý, vật lý khác không bao gồm hoạt động phát thải hóa chất không chủ đích.

Căn cứ theo khoản 2, Điều 3 Nghị định 113/2017/NĐ-CP, ta có khái niệm kinh doanh hóa chất như sau:

Kinh doanh hóa chất bao gồm hoạt động buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất để cung ứng hóa chất trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Ngành nghề hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

✍ Xem thêm: Chứng nhận hợp quy hóa chất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hóa chất

1.2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hóa chất cấp cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra và đánh giá đủ điều kiện về an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất. Giấy chứng nhận này là bắt buộc cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh, lưu trữ, vận chuyển, sử dụng hóa chất và các hoạt động liên quan đến hóa chất. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất được cấp để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe con người, động vật, môi trường và tài sản của các tổ chức, cá nhân.

Do đó, các doanh nghiệp liên quan đến hóa chất cần thực hiện các quy định liên quan đến giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất như đăng ký, cập nhật thông tin đầy đủ, chuẩn bị hồ sơ tài liệu và thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

1.3 Căn cứ pháp lý về giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Hoạt động cấp phép giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất được quy định cụ thể tại các văn bản dưới đây.

 • Luật hóa chất năm 2007;
 • Nghị định 113 /2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất;
 • Thông tư 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 113 /2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất.

 

Doanh nghiệp hóa chất bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Doanh nghiệp hóa chất bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

✍  Xem thêm: Tư vấn chứng nhận ISO 9001 hiệu quả cho doanh nghiệp ngành hóa chất

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 9 Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Điều kiện dành cho đối tượng  kinh doanh hóa chất gồm:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh hóa chất cụ thể: yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa; yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì; yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất;
 • Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;
 • Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
 • Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an toàn hóa chất;
 • Đối với hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.

✍  Xem thêm: Cấp chứng nhận môi trường ISO 14001 cho doanh nghiệp hóa chất | Chi phí tối ưu

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Căn cứ vào khoản 3 Điều 1 Nghị định 82/2022/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản kê khai từng cơ sở sản xuất, địa điểm kinh doanh hóa chất;
 • Bản sao quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với từng cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất;
 • Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng từng cơ sở sản xuất, địa điểm kinh doanh hóa chất, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất, kho chứa hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa, Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;
 • Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất;
 • Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất; Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;
 • Bản sao quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 của Nghị định này;
 • Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất theo quy định.

Theo đó, khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp thì cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ các thành phần theo quy định như trên.

Sản phẩm hóa chất được lưu thông khi doanh nghiệp được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Sản phẩm hóa chất được lưu thông khi doanh nghiệp được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Căn cứ Khoản 3 Điều 10, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất gồm các bước sau:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Công thương nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất.
 • Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận.
 • Bước 3: Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính.

Thời gian thực hiện công việc

Căn cứ Điểm c khoản 3 Điều 10 Nghị định 113/2017/NĐ-CP

12 ngày làm việc, không tính thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho hợp lệ.

Phí cấp giấy chứng nhận

Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BTC. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp là 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng)/giấy chứng nhận.

Kết quả thực hiện thủ tục

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

✍  Xem thêm: Kiểm tra chất lượng sản phẩm hóa chất nhập khẩu | Tư vấn thủ tục nhanh - hồ sơ  đơn giản

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất

Căn cứ vào khoản 3 Điều 3 Nghị định 82/2022/NĐ-CP quy định như sau:

"Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

...

3. Sửa đổi Điều 10 như sau:

“Điều 10. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

...

4. Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm thẩm định, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân.”

Theo đó, Sở Công thương nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính sẽ là cơ quan có trách nhiệm thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Căn cứ vào khoản 3 Điều 3 Nghị định 82/2022/NĐ-CP thì việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cũng sẽ do Sở Công thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện.

 

Kết luận

Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là một yêu cầu pháp lý, nếu không tuân thủ thì công ty có thể bị phạt hoặc mất giấy phép kinh doanh. Do đó, việc đăng ký đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sẽ giúp công ty đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tránh các rủi ro pháp lý trong tương lai. Vinacontrol CE là tổ chức uy tín hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành các hoạt động thử nghiệm hóa chất, chứng nhận hợp quy hóa chất trên toàn quốc theo chỉ định của Nhà nước. Mọi yêu cầu về dịch vụ của Vinacontrol CE, Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Hotline 1800.6083 email vnce@vnce.vn hoặc chat ngay với chuyên viên để được tư vấn và hỗ trợ  nhanh nhất!

*Đây là bài viết cung cấp thông tin, Vinacontrol CE không cung cấp dịch vụ này

Tin khác

Thứ nghiệm ngói lợp | Chi phí thấp – Quy trình nhanh

Thử nghiêm ngói là quá trình quan trọng để kiểm tra và đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm gạch xây dựng | Chi phí tiết kiệm – Kết quả nhanh gọn

Thử nghiệm gạch xây dựng là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng và...

Thử nghiệm tấm thạch cao Panel thạch cao | Uy tín

Thử nghiệm tấm thạch cao là các quy trình được thực hiện để đánh giá chất...

Chứng nhận hợp quy xăng, dầu | 5 Thông tin cần biết

Chứng nhận hợp quy xăng dầu là quá trình xác nhận rằng các sản phẩm xăng dầu...

Chứng nhận hợp quy khăn ướt theo QCVN 01:2017/BCT | Chú ý

Chứng nhận hợp quy khăn ướt là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm...

Chứng nhận băng vệ sinh, tã bỉm | Tư vấn từ A-Z

Chứng nhận tã bỉm, băng vệ sinh là việc đánh giá quy trình sản xuất, lấy mẫu...

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử | Quy trình từ A-Z

Chứng nhận hợp quy vật thiết bị điện, điện tử là hoạt động đánh giá, chứng...

Giám định hạt điều | Thủ tục nhanh gọn – Tiết kiệm chi phí

Giám định hạt điều là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng của...

Giám định trà xanh/chè | Chứng thư Vinacontrol uy tín

Giám định trà xanh/chè là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất...

Giám định bông xơ | Tư vấn miễn phí – Hỗ trợ toàn quốc

Giám định bông xơ là hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật để xem xét sự phù hợp của...