Một khóa đào tạo chuyên viên đánh giá hệ thống nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn kéo dài bao lâu?

Thời gian khóa học đào tạo tùy thuộc vào từng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mỗi một khóa đào tạo như vậy thường diễn ra từ 01 đến 03 ngày. Để biết thông tin chi tiết về từng khóa học (nội dung, thời gian, địa điểm, chi phí) Quý tổ chức/ doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 1800.6083.