Giới thiệu dịch vụ đào tào, huấn luyện chuyên viên đánh giá nội bộ

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu dịch vụ đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ của Vinacontrol CE

Đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ để hỗ trợ đội ngũ đánh giá viên nội bộ của các doanh nghiệp nâng cao tư duy dựa trên rủi ro để giúp ngăn chặn những kết quả không mong muốn, quản lý rủi ro được xem xét thấu đáo hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin hiệu quả. Do đó, việc Chuyên viên đánh giá nội bộ hệ thống quản lý được xem như là thước đo tìm sự phù hợp với tiêu chuẩn nhằm cải tiến chất lượng thật sự, nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Mục tiêu của đào tạo, huấn luyện chuyên viên đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 của Vinacontrol CE

  • Thực hiện đánh giá hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 của doanh nghiệp một cách hiệu quả.
  • Khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá.
  • Tư duy hệ thống chất lượng và duy trì cải tiến hệ thống liên tục.
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi.

3. Những đối tượng nên tham gia khóa đào tạo, huấn luyện chuyên viên đánh giá nội bộ của Vinacontrol CE

  • Khóa học chuyên viên đánh giá nội bộ dành cho những nhân viên, quản lý tham gia vào hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của doanh nghiệp.

4. Chứng chỉ khóa đào tạo, huấn luyện chuyên viên đánh giá nội bộ của Vinacontrol CE

Sau khi kết thúc khóa đào tạo, huấn luyện chuyên viên đánh giá nội bộ, học viên sẽ được nhận chứng chỉ Chuyên viên đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 có giá trị toàn quốc và chứng nhận đủ năng lực làm việc.

Mọi yêu cầu hay câu hỏi về dịch vụ đào tạo, huấn luyện chuyên viên đánh giá nội bộ xin liên hệ với hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ 24/7.