Đào tào, huấn luyện chuyên viên đánh giá nội bộ

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu khóa học đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn

Là một phần của quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, hàng năm có rất nhiều các cuộc đánh giá nội bộ được tiến hành trong các doanh nghiệp. Chuyên viên đánh giá nội bộ chính là đội ngũ giúp doanh nghiệp ngăn chặn những kết quả không mong muốn thông qua việc quản lý rủi ro và trao đổi thông tin hiệu quả.

Khóa học này tập trung vào sự đánh giá hệ thống quản lý để cải tiến chất lượng thật sự chứ không hẳn chỉ là tìm sự phù hợp tiêu chuẩn. Khóa học cũng nhằm nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là phù hợp/không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Học viên cũng sẽ được cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

2. Nội dung khóa học đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ hệ thống quản lý

Khóa đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ hệ thống quản lý sẽ được thiết kế theo nội dung chi tiết của từng tiêu chuẩn với những phần chính sau:

 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ;
 • Lý thuyết về đánh giá nội bộ;
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ;
 • Các loại hình đánh giá;
 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ;
 • Quy trình tổ chức đánh giá nội bộ;
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm;
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá;
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên, trưởng đoàn;
 • Lập kế hoạch đánh giá;
 • Chuẩn bị checklist đánh giá;
 • Tiến hành đánh giá tài liệu;
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường;
 • Đánh giá hệ thống quản lý;
 • Lập hồ sơ đánh giá;
 • Thực hành đánh giá nội bộ;
 • Kiểm tra cuối khóa.

3. Đối tượng tham dự đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn

 • Ban Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp;
 • Cán bộ chất lượng, kỹ thuật/Đại diện lãnh đạo về chất lượng;
 • Các cán bộ được qui hoạch trở thành đánh giá viên nội bộ của tổ chức;
 • Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khóa học.

 

Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc hay cần hỗ trợ về dịch vụ đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.