Giới thiệu dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn áp kế lò xo và đồng hồ đo khí dân dụng

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn áp kế lò xo và đồng hồ đo khí dân dụng

  • Các loại áp kế lò xo và đồng hồ đo khí dân dụng là loại thiết bị đo lường thuộc danh mục quy định phải kiểm định trước khi lắp vào sử dụng và định kỳ hàng năm phải kiểm định lại theo Luật đo lường năm 2011.
  • Kiểm định lần đầu, cấp chứng nhận cho áp kế lò xo và đồng hồ đo khí dân dụng trước khi đưa vào sử dụng  trên thiết bị ( mặc dù trrước đó đã được kiểm định tại nước ngoài).
  • Kiểm định định kỳ theo một lần mỗi năm điều luật đo lường Việt Nam hiện hành nhằm đánh giá tính nguyên vẹn, đảm bảo cấp chính xác của nó cho thiết bị làm việc tiếp theo.
  • Kiểm định sau khi sửa chữa, bảo trì định kỳ.

2. Năng lực kiểm định và hiệu chuẩn áp kế lò xo và đồng hồ đo khí dân dụng của công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol CE.

Công ty Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol CE (VNCE) được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo chỉ định số 2424/QĐ-TĐC.