Dịch vụ quan trắc môi trường lao động

Giới thiệu dịch vụ

 1. Giới thiệu dịch vụ quan trắc môi trường lao động.

Quan trắc môi trường lao động hay đo kiểm môi trường lao động là thực hiện đánh giá, đo đạc các yếu tố môi trường lao động và các yếu tố liên quan tới môi trường lao động nhằm so sánh với các chuẩn mực để kết luận các yếu tố này có đạt các yêu cầu quy định hay không.

Các yếu tố môi trường lao động và các yếu tố liên quan tới môi trường lao động và các yếu tố liên quan bao gồm: Công tác quản lý lao động, các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió); các yếu tố vật lý ( bức xạ nhiệt, ánh sáng, độ ồn, độ rung, phóng xạ, điện từ trường); bụi, hóa học, vi sinh vật gây bệnh; tâm lý lao động và éc-go-nô-mi và các yếu tố khác trong môi trường lao động.

 1. Các văn bản yêu cầu của luật về quan trắc môi trường lao động.

Đo kiểm môi trường lao động là hoạt động bắt buộc đối với các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến hoặc trong lĩnh vực đặc thù ngành, có nguy cơ gây mất mát an toàn theo thông tư số 19/2011 của Bộ Y Tế ngày 06/06/2011 về “ Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Theo Nghị định 44/2016/NĐ/CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, VSLĐ, về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn LĐ,HLAT,VSLĐ và quan trắc môi trường lao động.”

 1. Hoạt động đo kiểm môi trường lao động.

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol CE là một trong những đơn vị có đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo chỉ định số 292/MT-LĐ ngày 03/03/2016 của Cục Quản ly Môi trường Y tế - Bộ Y tế.

Các hoạt động dịch vụ đo kiểm môi trường thực hiện tại Vinacontrol CE:

 • Đo đạc các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tốc độ gió).
 • Đo đạc các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, phóng xạ).
 • Đo bụi toàn phần, bụi hô hấp.
 • Lấy mẫu và phân tích các khí: NOx, SOx, Co, CO2, HCl, O2, O3, H2S...
 • Lấy mẫu và đo đạc các dung môi hữu cơ: hóa chất bảo vệ thực vật, hợp chất hữu cơ bay hơi - VOCs, các hợp chất hữu cơ bền – POPs, các hợp chất phenol, acetylen, formaldehyt, xăng, các dung môi hữu cơ..
 • Lấy mẫu và đo đạc các hơi kim loại: Asen, Cadimi, thủy ngân, chì, kẽm...
 • Đo đạc các yếu tố vi sinh không khí: vi sinh tổng số, coliform, E.coli, Stepcocuss Feacalis, Pseudomonas aeruginosa...
 • Thực hiện đánh giá chất lượng phòng sạch cho các phòng thí nghiệm, các xưởng sản xuất dược phẩm theo GMP, các phòng mổ của các bệnh viện...
 • Đánh giá và lập hồ sơ vệ sinh lao động cho các đơn vị có nhu cầu theo Thông tư số 19/2011/TT – BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Nếu có các câu hỏi thắc mắc về dịch vụ quan trắc môi trường lao động hay đo kiểm môi trường lao động liên hệ hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ 24/7.