Giới thiệu dịch vụ kiểm định chất lượng

Giới thiệu dịch vụ

Kiểm định chất lượng là hoạt động đánh giá sự phù hợp thông qua việc đo lường, xem xét, thử nghiệm một hay nhiều đặc tính của đối tượng và so sánh kết quả với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Trong mua bán hàng hóa, mỗi một loại sản phẩm đều có tên gọi riêng, có chất lượng xác định với một số lượng nhất định. Hàng hóa trong mua bán thường với số lượng lớn và phải thông qua một quá trình vận chuyển. Do vậy, hàng hóa cần phải được đóng gói theo đúng quy cách để bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. Thế nên trong khi đàm phán, ký kết hợp đồng những vấn đề liên quan đến tên gọi, chất lượng, quy cách đóng gói và vấn đề kiểm định chất lượng hàng hóa không thể bỏ qua và phải được các bên qui định chi tiết và cụ thể.

  1. Kiểm định chất lượng qua tên của hàng hóa, quy cách đóng gói Hàng hóa.

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol CE cung cấp dịch vụ kiểm định chất dựa trên điều khoản tên hàng hóa và quy cách đóng gói về các đặc điểm mẫu mã, đẳng cấp, loại, thương hiệu mà 2 bên doanh nghiệp/ tổ chức đã ký kết với nhau để làm bên kiểm định độc lập bảo đảm tính khách quan thứ 3.

  1. Kiểm định chất lượng hàng hóa thực tiễn.

Vinacontrol CE kiểm định chất lượng sử dụng hàng mẫu, thuyết minh hàng hóa ( sách giới thiệu, mô hình…) để xác định chất lượng hàng hóa, cũng có thể sử dụng tiêu chuẩn của nước nhập khẩu hoặc các tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn Việt Nam ( QCVN) để làm tiêu chí chất lượng hàng hóa hoặc kiểm định chất lượng dựa theo yêu cầu của khách hàng đặt ra cho Vinacontrol CE mà vẫn phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

  1. Kiểm định số lượng hàng hóa.

Số lượng hàng hóa bất kỳ hợp đồng mua bán nào cũng đều phải xác định rõ ràng số lượng hàng hóa được mua bán. Do vậy, Vinacontrol CE cung cấp dịch vụ kiểm định hàng hóa dựa vào hợp đồng của khách hàng đã ký làm bên kiểm định độc lập thứ 3.

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol CE cung cấp các dịch vụ kiểm định chất lượng hàng hóa dựa trên hợp đồng điều khoản ký kết giữa các doanh nghiệp/ tổ chức một cách khách quan và chính xác nhất.

Mọi yêu cầu thắc mắc về dịch vụ Kiểm định chất lượng hàng hóa liên hệ hotline 1800.6083 hoặc thông tin liên lạc của quý khách để được hỗ trợ 24/7.