Giới thiệu dịch vụ chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu dịch vụ chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi.

Để giám sát chặt chẽ hơn đồng thời tăng chất lượng sản phẩm khi lưu thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quy định chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất và doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong lĩnh vực này.

Công ty chứng nhận và kiểm định Vinacontrol CE đã được Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho Gà, Vịt, Lợn, Bê Bò theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành theo Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT. Và chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 01-183:2016/BNNPTNT về quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm.

2. Các loại thức ăn chăn nuôi cần chứng nhận hợp quy.

Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm, bao gồm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt; thức ăn tinh hỗn hợp cho bê và bò thịt.

3.Điều kiện thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành trên thị trường.

- Thức ăn chăn nuôi chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

- Phải có kết quả khảo nghiệm trên vật nuôi.

- Đối với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh: kết quả khảo nghiệm do Hội đồng cấp cơ sở đánh giá.

- Đơn đăng ký thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Phiếu kết quả thử nghiệm (bản chính hoặc bản sao chứng thực) các chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn của sản phẩm.

- Mẫu nhãn của sản phẩm (có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất).

Do đó nếu muốn sản phẩm thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành trên thị trường, các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp bắt buộc phải có chứng nhận hợp quy được một tổ chức chứng nhận có chỉ định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp.

Nếu quý khách hàng có bất cứ câu hỏi về dịch vụ chứng nhận hợp quy các sản phẩm thức ăn chăn nuôi xin liên hệ hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ 24/7.