Giới thiệu dịch vụ chứng nhận HACCP

Giới thiệu dịch vụ

1. Dịch vụ chứng nhận tiêu chuẩn HACCP là gì?

Trong những năm gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã ngày càng trở nên nghiêm trọng và được chính phủ ở nhiều quốc gia quan tâm thực hiện. Hầu hết các tổ chức, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đã nhận biết rõ ràng hơn về tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người. Tiêu chuẩn HACCP là một công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có thể kiểm soát được vấn đề này.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) là hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm dựa trên nguyên tắc phân tích mối nguy với sức khỏe con người và kiểm soát điểm tới hạn để phòng ngừa trong quá trình sản xuất thực phẩm, ví dụ: các mối nguy từ sinh học, hóa học, vật lý và từ điều kiện bảo quản, vận chuyển, sử dụng. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên 7 nguyên tắc trong tiêu chuẩn HACCP:

 • Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy;
 • Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP);
 • Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn;
 • Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống kiểm soát, giám sát các điểm CCP;
 • Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục cần tiến hành khi khâu giám sát chỉ ra rằng một CCP nào đó không được kiểm soát;
 • Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục xác nhận để khẳng định là hệ thống HACCP hoạt động hữu hiệu;
 • Nguyên tắc 7: Lập tài liệu về tất cả các thủ tục và hồ sơ đối với các nguyên tắc này và việc ứng dụng chúng.

Đối tượng áp dụng chứng nhận tiêu chuẩn HACCP:

 • Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thủy sản, thức ăn chăn nuôi…;
 • Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, thức ăn công nghiệp;
 • Cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và các hoạt động liên quan đến thực phẩm.

2. Tính chất của chứng nhận tiêu chuẩn phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP

Nội dung tiêu chuẩn phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP:

 • Tính hệ thống: HACCP xem xét và kiểm soát tất cả các bước trong việc vận hành sản xuất, chế biến hay cung cấp thực phẩm. HACCP giúp nhận diện các mối nguy, xây dựng và áp dụng các biện pháp kiểm soát, thẩm tra tính hiệu quả của hệ thống nhằm đảm bảo tính an toàn luôn được duy trì;
 • Cơ sở khoa học: các mối nguy về an toàn cho thực phẩm và việc kiểm soát chúng được xác định dựa trên bằng chứng/cơ sở khoa học;
 • Chuyên biệt: Tùy vào đặc trưng của từng loại thực phẩm, HACCP giúp xác định các mối nguy thường gặp ở loại thực phẩm đó và xây dựng biện pháp kiểm soát thích hợp;
 • Phòng ngừa: HACCP hướng tới việc phòng ngừa hơn là kiểm tra khi sản phẩm hoàn tất;
 • Luôn thích hợp: khi có sự thay đổi về cơ sở vật chất, công nghệ, con người, thông tin về an toàn thực phẩm, hệ thống luôn được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.

 

Mọi thắc mắc hay yêu cầu về dịch vụ chứng nhận tiêu chuẩn HACCP liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.