Khách hàng

Khách hàng Vinacontrol CE

Kiểm định thiết bị y tế Bệnh viện Bảo Thắng - Lào Cai
Quan trắc môi trường lao động Công ty TNHH Sản xuất VSM Nhật Bản
Chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 Công ty TNHH TM&DV Thanh Liêm
Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản cho Công ty CP ABC Việt Nam
VNCE Thử nghiệm đồ bảo hộ lao động cho Samsung Display Việt Nam
Chứng nhận ISO 9001 và ISO 45001 cho Công ty CP Lilama 18.1
Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện Nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Kiểm định hệ thống chống sét Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả