Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 là gì?

1. Sản phẩm hàng hóa nhóm 2 là gì?

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, tức là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lí và đúng mục địch vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa được xác định dựa trên bản chất hóa học, vật lí, sinh học; kết cấu, nguyên lí hoạt động hoặc dựa trên quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng. Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kĩ thuật tương ứng. Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của Pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật.

Đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN và Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27 trong quá trình nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa.

Cùng với hiệu lực của quyết định này, quyết định số 1171/QĐ-BKHCN năm 2015 về công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi quan thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN sẽ không còn hiệu lực. Chính vì vậy, mọi tổ chức doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa thiết bị thuộc danh mục nhóm 2 bắt buộc cần phải kiểm tra chất lượng hay còn gọi là chứng nhận hợp quy theo quy định của Nhà nước.

Ví dụ: Các thiết bị như nồi hơi, bình chịu áp lực, vật liệu nổ công nghiệp,.. được coi là những sản phẩm có khả năng gây mất an toàn và được đưa vào danh mục hàng hóa nhóm 2.

2. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 gồm những gì?

Bao gồm bản đăng ký kiểm tra chất lượng, bản sao chứng chỉ chất lượng có chứng thực, tài liệu kỹ thuật khác liên quan, bản sao hợp đồng mua bán và danh mục hàng hóa kèm theo hợp đồng:

  • Hợp đồng nhập khẩu (Contract);
  • Bản liệt kê hàng hóa (Packing List);
  • Hóa đơn (Invoice);
  • Vận đơn (B/L);
  • Các chứng thư chất lượng;
  • Bản giới thiệu, thuyết minh, các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm tra.

Liên hệ Vinacontrol CE qua hotline miễn cước 1800.6083 để được tư vấn về thủ tục pháp lý chi tiết nhất về dịch vụ kiểm tra chất lượng