Doanh nghiệp dệt may “chạy nước rút” chứng nhận hợp quy

Thay vì phải công bố và dán nhãn hợp quy CR lên các sản phẩm may mặc bán ra thị trường từ 1/5/2018, các doanh nghiệp dệt may đã được dời thời gian thực hiện đến 1/1/2019.

Ngày 2/5/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi ngày hiệu lực của Thông tư 21/2017/TT-BCT, văn bản quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN 01:2017/BCT). Theo đó, ngày quy chuẩn có hiệu lực sẽ dời từ 1/5/2018 như quy định cũ sang ngày 1/1/2019.

Chứng nhận hợp quy dệt may

Dời thời điểm áp dụng QCVN 01:2017/BCT sang ngày 01/01/2019

Việc dời thời điểm thực hiện QCVN 01:2017/BCT quy chuẩn về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may từng được ví là “bàn gỡ hòa phút 89” cho các doanh nghiệp dệt may. Bởi lẽ, theo như chia sẻ của đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam với báo chí thời điểm đó, thì sắp đến hạn áp dụng 1/5 mà nhiều nhà sản xuất vẫn rất mơ hồ, thậm chí không biết về quy chuẩn. Nguy cơ hàng hóa không đáp ứng điều kiện lưu thông trên thị trường và bị lực lượng chức năng tịch thu là không ít.

QCVN 01:2017/BCT quy định, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trước khi đưa ra thị trường Việt Nam phải chứng nhận hợp quy và công bố, gắn dấu hợp quy CR cho sản phẩm.

Danh mục các sản phẩm dệt may phải chứng nhận/công bố hợp quy được liệt kê chi tiết trong QCVN 01:2017/BCT, kèm theo mã hồ sơ tương ứng.

Mức giới hạn hàm lượng các nhóm sản phẩm dệt may cần chứng nhận hợp quy

 - Đối với mức giới hạn hàm lượng formaldehyt

Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá các giá trị quy định nêu tại bảng sau:

TT Nhóm sản phẩm dệt may Mức giới hạn tối đa (mg/kg)
1 Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi 30
2 Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da 75
3 Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da 300

 

Đối với mức giới hạn hàm lượng các amin được chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo

  • Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg.

Thời điểm 1/1/2019 đã đến rất gần, về cơ bản, các doanh nghiệp đều lưu tâm và hoàn tất đăng ký chứng nhận hợp quy tại Vinacontrol CE. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp đang “bị động”, “chạy nước rút” trong những ngày cuối cùng.

Hiện nay, tất cả các trung tâm tâm thương mại, siêu thị, hệ thống bán lẻ lớn như Big C, Co.opmart, Vinmart, Aeon Mall, Mega Market,… đều đã yêu cầu các nhà cung ứng, sản xuất, kinh doanh ngành hàng may mặc, dệt may phải cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy cùng với hàng hóa được gắn nhãn hợp quy CR trên sản phẩm trước khi bày bán ra thị trường.

Dấu CR dệt may

Dấu hợp quy CR sản phẩm dệt may

Đây là những ngày “báo động đỏ”, Vinacontrol CE khuyến cáo doanh nghiệp dệt may chưa nắm được quy định, hoặc chưa thực hiện đăng ký chứng nhận, nhanh chóng thực hiện trong những ngày cuối này.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường không thực hiện công bố hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT, đội thanh tra chuyên ngành của các cơ quan quản lý nhà nước sẽ xử phạt doanh nghiệp theo Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các bước đăng ký chứng nhận hợp quy dệt may, Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp tới tổng đài 1800.6083 và tải bản đăng ký chứng nhận  tại đây.

 

Tin khác

Thông báo lịch nghỉ mát năm 2021 - Vinacontrol CE

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) xin trân...

Cấp chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động

Chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động là yêu cầu bắt buộc đối với các...

Tìm hiểu mẫu giấy chứng nhận hợp quy & Dấu CR

Giấy chứng nhận hợp quy là văn bản xác nhận đối tượng hoạt động kinh doanh có...

Kiểm định an toàn hệ thống gas - Kiểm định Vinacontrol

Hệ thống gas còn ảnh hưởng đến an toàn về người nếu không được kiểm định...

Chứng nhận hợp quy là gì? Cấp giấy chứng nhận hợp quy thế nào?

Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, xác nhận đối tượng của hoạt động trong...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 - Vinacontrol CE

Để đảm bảo sức khỏe thật tốt cho người lao động, hạn chế về tai nạn trong lao...

Đào tạo nhận thức ISO 22000 về An toàn thực phẩm

Đào tạo nhận thức ISO 22000 giúp học viên hiểu rõ và áp dụng được vào thực...

Top 3 tổ chức huấn luyện an toàn lao động tại Việt Nam

Vinacontrol CE tổ chức uy tín được chỉ định huấn luyện an toàn lao động cả 6...