Tin trong nước

Tin trong nước

Sơn Epoxy, sơn Alkyd đã được miễn chứng nhận hợp quy
Đôi ủng và chiếc găng tay của người thợ điện
Những loại máy móc thiết bị nào cần chứng nhận hợp quy?
Máy biến áp phải được kiểm định theo quy định của Nhà nước
Đăng ký kiểm định an toàn kỹ thuật cầu dao điện ở đâu?
Quy định về huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện theo Nghị định 44/2014/NĐ-CP
Danh mục các thiết bị điện bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn
Danh sách các tổ chức chứng nhận sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD